Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jie Wu"

ADD TO MY LIST
 
Improving paper strength by gelation of native starch and borax in the presence of fibers

Author(s): Jie Shen | Xiaofan Zhou | Weibing Wu | Yuqin Ma
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
On the Problem of Energy Balanced Relay Sensor Placement in Wireless Sensor Networks

Author(s): Jie Jia | Guiyuan Zhang | Xueli Wu | Jian Chen | Xingwei Wang | Xiaolei Yan
Correlation between the Frequency of Th17 Cell and the Expression of MicroRNA-206 in Patients with Dermatomyositis

Author(s): Xinyi Tang | Xinyu Tian | Yue Zhang | Wei Wu | Jie Tian | Ke Rui | Jia Tong | Liwei Lu | Huaxi Xu | Shengjun Wang
State analysis of inpatients with ocular surface disease combined anxiety and depression

Author(s): Jin-Xin Song | Zhao-Qin Hao | Xue-Mei Lin | Jie Wu
Application of paraffin embedding slice fluorescent staining method in the experimental xenogenic corneal transplantation immune diagnosis

Author(s): Xian-Ning Liu | Peng-An Wu | Jie Wu | Yan Cheng | Shi-Yin Pan | Xiang-Hua Xiao | Ting-Ting Ai | Na An | Wei Wang | Xiu-Ping Zhu
In Vitro Study of Dentin Hypersensitivity Treated by 980-nm Diode Laser

Author(s): Liu Ying | Jie Gao | Yan Gao | Shuaimei XU | Xueling Zhan | Buling Wu
Friction and Wear Properties of Cold Gas Dynamic Sprayed Composite Coatings

Author(s): Jie Wu | Yongshan Tao | Huazi Jin | Ming Li | Tianying Xiong | Chao Sun
Synthesis and Anti-TMV Activity of Dialkyl/dibenzyl 2-((6-Substituted-benzo[d]thiazol-2-ylamino)(benzofuran-2-yl)methyl) Malonates

Author(s): Han Xiao | Pengcheng Zheng | Chenghao Tang | Ying Xie | Fang Wu | Jie Song | Jun Zhao | Zhining Li | Meichuan Li
The Effect of Different Intensities of Treadmill Exercise on Cognitive Function Deficit Following a Severe Controlled Cortical Impact in Rats

Author(s): Xiafeng Shen | Aiping Li | Yuling Zhang | XiaoMin Dong | Tian Shan | Yi Wu | Jie Jia | Yongshan Hu
Study of MicroRNAs Related to the Liver Regeneration of the Whitespotted Bamboo Shark, Chiloscyllium plagiosum

Author(s): Conger Lu | Jie Zhang | Zuoming Nie | Jian Chen | Wenping Zhang | Xiaoyuan Ren | Wei Yu | Lili Liu | Caiying Jiang | Yaozhou Zhang | Jiangfeng Guo | Wutong Wu | Jianhong Shu | Zhengbing Lv
The down-regulation of GNAO1 and its promoting role in hepatocellular carcinoma

Author(s): Xiaoyu Pei | Jun Zhang | Lijun Wu | Bin Lü | Xiaojiao Zhang | Dongqin Yang | Jie Liu
Single-incision laparoscopic appendectomy vs conventional laparoscopic appendectomy: Systematic review and meta-analysis

Author(s): Yu-Long Cai | Xian-Ze Xiong | Si-Jia Wu | Yao Cheng | Jiong Lu | Jie Zhang | Yi-Xin Lin | Nan-Sheng Cheng
Study on the Teaching System of ERP Sand Table Simulation

Author(s): He Xiaolan | He Jie | Wu Yili
The application of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of Parkinson's disease patients

Author(s): WU Zhuo-hua | CUI Li-qian | XU Qi-feng | LIN Jie | LIU Lei | WU Yi-juan | TAN Hong-yu | LI Shao-ming | SHAO Ming
Visualized Characterization for Cerebral Response of Acupuncture Deqi: Paradox Underway

Author(s): Jie Yang | Ming-Xiao Yang | Fang Zeng | Xi Wu | Jiao Chen | Yan-Qin Liu | Yue Feng | Fan-Rong Liang
Renal Protective Role of Xiexin Decoction with Multiple Active Ingredients Involves Inhibition of Inflammation through Downregulation of the Nuclear Factor-B Pathway in Diabetic Rats

Author(s): Jia-sheng Wu | Rong Shi | Jie Zhong | Xiong Lu | Bing-liang Ma | Tian-ming Wang | Bin Zan | Yue-ming Ma | Neng-neng Cheng | Fu-rong Qiu
Fault-tolerant for Electric Vehicles Drive System Sensor Failure

Author(s): Zhang Liwei | Xu Chen | Liu Jie | Wu Jialong
Timed Behavioral Specification in Globally Asynchronous Locally Synchronous systems

Author(s): Yu Tonglan | Liu Jie | Zhang Juan | Wu Qujing
NRAMP1, VDR, HLA-DRB1, and HLA-DQB1 Gene Polymorphisms in Susceptibility to Tuberculosis among the Chinese Kazakh Population: A Case-Control Study

Author(s): Fang Wu | Wanjiang Zhang | Le Zhang | Jiangdong Wu | Chunzhu Li | Xianjie Meng | Xi Wang | Peng He | Jie Zhang
Antibacterial and Cytotoxic New Napyradiomycins from the Marine-Derived Streptomyces sp. SCSIO 10428

Author(s): Zhengchao Wu | Sumei Li | Jie Li | Yuchan Chen | Kumar Saurav | Qingbo Zhang | Haibo Zhang | Wenjun Zhang | Weimin Zhang | Si Zhang | Changsheng Zhang
Wenxin-Keli Regulates the Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Signal Transduction Pathway and Inhibits Cardiac Arrhythmia in Rats with Myocardial Infarction

Author(s): Yanwei Xing | Yonghong Gao | Jianxin Chen | Haiyan Zhu | Aiming Wu | Qing Yang | Fei Teng | Dong-mei Zhang | Yanhui Xing | Kuo Gao | Qingyong He | Zhenpeng Zhang | Jie Wang | Hongcai Shang
A New Strategy for Short-Term Load Forecasting

Author(s): Yi Yang | Jie Wu | Yanhua Chen | Caihong Li
Synchronization of Switched Complex Bipartite Neural Networks with Infinite Distributed Delays and Derivative Coupling

Author(s): Qiuxiang Bian | Jinde Cao | Jie Wu | Hongxing Yao | Tingfang Zhang | Xiaoxu Ling
Early Exercise Protects the Blood-Brain Barrier from Ischemic Brain Injury via the Regulation of MMP-9 and Occludin in Rats

Author(s): Yuling Zhang | Pengyue Zhang | Xiafeng Shen | Shan Tian | Yi Wu | Yulian Zhu | Jie Jia | Junfa Wu | Yongshan Hu
The impact of academic stress on medical students attending college in the Inner Mongolia Area of China

Author(s): Jie Chen | Yanyan Wu | He Yi | Zhijun Li | Yuki Eshita | Peng Qin | Lifu Chen | Juan Sun
Reduced expression of COMT in placenta correlates with term preeclampsia

Author(s): Baoling Lai | Chenhong Wang | Lu Zhou | Jie Wang | Huifen Wu
The Effects of Xuefu Zhuyu and Shengmai on the Evolution of Syndromes and Inflammatory Markers in Patients with Unstable Angina Pectoris after Percutaneous Coronary Intervention: A Randomised Controlled Clinical Trial

Author(s): Jie Wang | Xiaochen Yang | Fuyong Chu | Jianxin Chen | Qingyong He | Kuiwu Yao | Fei Teng | Yonghong Gao | Yanhui Xing | Aiming Wu | Yanwei Xing
Damage of cortical neurons after subarachnoid hemorrhage in rabbits

Author(s): FU Dan | YAO Yi-qun | RONG Liang | JIN Jie | WANG Ling | WU Xing
Microsurgery Resection of Intrinsic Insular Tumors via Transsylvian Surgical Approach in 12 Cases

Author(s): Peng Wang | Ming-can Wu | Shi-jie Chen | Xian-ping Xu | Yong Yang | Jie Cai
Fabrication and electrical properties of LiNbO3/ZnO/n-Si heterojunction

Author(s): Lanzhong Hao | Yanrong Li | Jun Zhu | Zhipeng Wu | Jie Deng | Xingzhao Liu | Wanli Zhang
Protective antitumor immunity induced by tumor cell lysates conjugated with diphtheria toxin and adjuvant epitope in mouse breast tumor models

Author(s): Ze-Yu Wang | Yun Xing | Bin Liu | Lei Lu | Xiao Huang | Chi-Yu Ge | Wen-Jun Yao | Mao-Lei Xu | Zhen-Qiu Gao | Rong-Yue Cao | Jie Wu | Tai-Ming Li | Jing-Jing Liu
Deformation Trend Extraction Based on Multi-Temporal InSAR in Shanghai

Author(s): Jie Chen | Jicang Wu | Lina Zhang | Junping Zou | Guoxiang Liu | Rui Zhang | Bing Yu
Determination Method of Nonlinear Membership Function Based on the Fuzzy Density Means Cluster

Author(s): Liu Qi | Chen Xi | Wu Zhenjie | Liu Xuelin | Wang Jie | Chen Zhanwei
Zuo Jin Wan, a Traditional Chinese Herbal Formula, Reverses P-gp-Mediated MDR In Vitro and In Vivo

Author(s): Hua Sui | Xuan Liu | Bao-Hui Jin | Shu-Fang Pan | Li-Hong Zhou | Nikitin Alexander Yu | Jie Wu | Jian-Feng Cai | Zhong-Ze Fan | Hui-Rong Zhu | Qi Li
A Real-Time Embedded Control System for Electro-Fused Magnesia Furnace

Author(s): Fang Zheng | Yang Jie | Tao Shifei | Wu Zhiwei | Chai Tianyou
Ginkgo biloba Extract for Patients with Early Diabetic Nephropathy: A Systematic Review

Author(s): Lei Zhang | Wei Mao | Xinfeng Guo | Yifan Wu | Chuang Li | Zhaoyu Lu | Guobin Su | Xiaoyan Li | Zhuangzhu Liu | Rong Guo | Xina Jie | Zehuai Wen | Xusheng Liu
Removal Efficiency and Mechanism of Sulfamethoxazole in Aqueous Solution by Bioflocculant MFX

Author(s): Jie Xing | Ji-Xian Yang | Ang Li | Fang Ma | Ke-Xin Liu | Dan Wu | Wei Wei
Multicenter case-control study of the risk factors for ulcerative colitis in China

Author(s): Yu-Fang Wang | Qin Ou-yang | Bing Xia | Li-Na Liu | Fang Gu | Kai-Fang Zhou | Qiao Mei | Rui-Hua Shi | Zhi-Hua Ran | Xiao-Di Wang | Pin-Jin Hu | Kai-Chun Wu | Xin-Guang Liu | Ying-Lei Miao | Ying Han | Xiao-Ping Wu | Guo-Bing He | Jie Zhong | Guan-Jian Liu
The incidences and mortalities of major cancers in China, 2009

Author(s): Wanqing Chen | Rongshou Zheng | Siwei Zhang | Ping Zhao | Guanglin Li | Lingyou Wu | Jie He
Early Exercise Protects against Cerebral Ischemic Injury through Inhibiting Neuron Apoptosis in Cortex in Rats

Author(s): Pengyue Zhang | Yuling Zhang | Jie Zhang | Yi Wu | Jie Jia | Junfa Wu | Yongshan Hu
Radius neck-to-humerus trochlea transposition elbow reconstruction after proximal ulnar metastatic tumor resection: case and literature review

Author(s): Chen FeiYan | Xia Jun | Wei YiBing | Wang SiQun | Wu JianGuo | Huang GangYong | Chen Jie | Shi JingSheng
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
DNA Methylation status of Wnt antagonist SFRP5 can predict the response to the EGFR-tyrosine kinase inhibitor therapy in non-small cell lung cancer

Author(s): Zhu Jian | Wang Yuyan | Duan Jianchun | Bai Hua | Wang Zhijie | Wei Lai | Zhao Jun | Zhuo Minglei | Wang Shuhang | Yang Lu | An Tongtong | Wu Meina | Wang Jie
Non-Starch Polysaccharides (NSP) Enzyme Improves the Nutrient Digestibility of Weaned Piglet Fed a Cottonseed Meal-Based Diets

Author(s): Wang Shengping | Jun Fang | Tang Xiangshan | Wang Jie | Zhichun Zhan | Ying Zhou | Xiaosong Wu | Dingding Su | Gang Liu | Jiannan Ding | Lichuang Cai
Multimodality Imaging Evaluation of Functional and Clinical Benefits of Percutaneous Coronary Intervention in Patients with Chronic Total Occlusion Lesion

Author(s): Dongdong Sun, Jing Wang, Yue Tian, Kazim Narsinh, Haichang Wang, Chengxiang Li, Xiaowei Ma, Yabing Wang, Dongjuan Wang, Chunhong Li, Joseph C Wu, Jie Tian, Feng Cao
Shear Stress Inhibits Apoptosis of Ischemic Brain Microvascular Endothelial Cells

Author(s): Shan Tian | Yulong Bai | Lin Yang | Xinggang Wang | Yi Wu | Jie Jia | Yulian Zhu | Yong Cheng | Pengyue Zhang | Junfa Wu | Nianhong Wang | Guang Xia | Hua Liao | Yuling Zhang | Xiafeng Shen | Huixian Yu | Yongshan Hu
Antitumor Effects of Rapamycin in Pancreatic Cancer Cells by Inducing Apoptosis and Autophagy

Author(s): Zhi-Jun Dai | Jie Gao | Xiao-Bin Ma | Hua-Feng Kang | Bao-Feng Wang | Wang-Feng Lu | Shuai Lin | Xi-Jing Wang | Wen-Ying Wu
Resveratrol Produces Neurotrophic Effects on Cultured Dopaminergic Neurons through Prompting Astroglial BDNF and GDNF Release

Author(s): Feng Zhang | Yan-Ying Wang | Hang Liu | Yuan-Fu Lu | Qin Wu | Jie Liu | Jing-Shan Shi
Chinese Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Primary Lung Cancer 
(2011 Version)

Author(s): Xiuyi ZHI | Yilong WU | Shenglin MA | Tianyou WANG | Changli WANG | Jie WANG | Yuankai SHI | You LU | Lunxu LIU | Deruo LIU | Donghong CHEN | Yue YANG | Xiang DU | Hong BU | Qinghua ZHOU | Gening JANG | Baohui HAN | Gang CHENG | Ying CHENG | Shunchang JIAO
Microfabricated Electrochemical Cell-Based Biosensors for Analysis of Living Cells In Vitro

Author(s): Jun Wang | Chengxiong Wu | Ning Hu | Jie Zhou | Liping Du | Ping Wang
Expression characteristics and diagnostic value of annexin A2 in hepatocellular carcinoma

Author(s): Hai-Jian Zhang | Deng-Fu Yao | Min Yao | Hua Huang | Wei Wu | Mei-Juan Yan | Xiao-Di Yan | Jie Chen
Era of Vaccination Heralds a Decline in Incidence of Hepatitis A in High-Risk Groups in China

Author(s): Zhuang Fangcheng | Wang Xuanyi | Chen Mingding | Jiang Liming | Wu Jie | Jiang Qi | Gong Yuanping | Qian Wen | Xin Yajuan | Mao Jiangsen
Pre-Ischemic Treadmill Training for Prevention of Ischemic Brain Injury via Regulation of Glutamate and Its Transporter GLT-1

Author(s): Xiaojiao Yang | Zhijie He | Qi Zhang | Yi Wu | Yongshan Hu | Xiaolou Wang | Mingfen Li | Zhiyuan Wu | Zhenzhen Guo | Jingchun Guo | Jie Jia
Identification of TNIP1 Polymorphisms by High Resolution Melting Analysis with Unlabelled Probe: Association with Systemic Lupus Erythematosus

Author(s): Jie Zhang | Yuewen Chen | Yong Shao | Qi Wu | Ming Guan | Wei Zhang | Jun Wan | Bo Yu
Relationship between Antithyroid Antibody and Pregnancy Outcome following in Vitro Fertilization and Embryo Transfer

Author(s): Yi-ping Zhong, Ying Ying, Hai-tao Wu, Can-quan Zhou, Yan-wen Xu, Qiong Wang, Jie Li, Xiao-ting Shen, Jin Li
Invariant Decomposition Conditions for Petri Nets Based on the Index of Transitions

Author(s): Cong Liu | Qingtian Zeng | Jie Zou | Faming Lu | Qingxin Wu
Improved Iterative Calibration for Triaxial Accelerometers Based on the Optimal Observation

Author(s): Jie Yang | Wenqi Wu | Yuanxin Wu | Junxiang Lian
Genome-Wide DNA Methylation Changes between the Superficial and Deep Backfat Tissues of the Pig

Author(s): Mingzhou Li | Tao Wang | Honglong Wu | Jie Zhang | Chaowei Zhou | Anan Jiang | Ruiqiang Li | Xuewei Li
Hydrothermal Method Synthesis and Characterization of YVO4:Eu3+@YPO4 Core-shell Phosphor

Author(s): WU Ke, WANG Le, XU Guo-Tang, ZOU Shi-Bi, HUANG Jie, GU Pei-Fu, LIANG Pei
Multiple Signaling Pathways Are Involved in the Interleukine-4 Regulated Expression of DC-SIGN in THP-1 Cell Line

Author(s): Changzhong Jin | Lijuan Wu | Jie Li | Meixin Fang | Linfang Cheng | Nanping Wu
The Association of IL-12b Polymorphisms with Systemic Lupus Erythematosus in Chinese Han Population

Author(s): Yong Shao | Jie Zhang | Yuewen Chen | Qi Wu | Ming Guan | Bo Yu | Jun Wan | Wei Zhang
Increased Frequency of Circulating Follicular Helper T Cells in Patients with Rheumatoid Arthritis

Author(s): Jie Ma | Chenlu Zhu | Bin Ma | Jie Tian | Samuel Essien Baidoo | Chaoming Mao | Wei Wu | Jianguo Chen | Jia Tong | Min Yang | Zhijun Jiao | Huaxi Xu | Liwei Lu | Shengjun Wang
The Bending of Rectangular Deep Beams with Fixed at Both Ends under Uniform Load

Author(s): Ying-jie Chen | Bao-lian Fu | Gang Li | Jie Wu | Ming Bai | Xia Chen
Study and Implementation on Batteries Charging Method of Micro-Grid Photovoltaic Systems

Author(s): Tiezhou Wu | Qing Xiao | Linzhang Wu | Jie Zhang | Mingyue Wang
Preparation, properties, and cell attachment/growth behavior of chitosan/acellular derm matrix composite materials

Author(s): Tao Lu | Rui xin Li | Yan Zhang | Yu xian Yan | Yong Guo | Jing Guan | Ji min Wu | Zhi hong LI | Bo Ning | Shu jie Huang | Xi zheng Zhang
Wallenberg syndrome caused by hemorrhage in medulla oblongata: a case report

Author(s): Hong-Liang Zhang | Jiang Wu | Ping Liu | Jie Lei | Jia Liu
Research on Access Network Intrusion Detection System Based on DMT Technology

Author(s): Lingxi Wu | Jie Zhan | Qiange He | Shuiyan He
Study on Lignite-Blended Burning Technology in the 1025t/h Bituminous Boiler

Author(s): Jinfeng MA | Jingxing WU | Tianshu ZHOU | Jie LENG | Chong JIANG
Texture feature based automated seeded region growing in abdominal MRI segmentation

Author(s): Jie Wu | Skip Poehlman | Michael D. Noseworthy | Markad V. Kamath
Study and Implementation on Batteries Charging Method of Micro-Grid Photovoltaic Systems

Author(s): Jie Zhang | Mingyue Wang | Linzhang Wu | Tiezhou Wu | Qing Xiao
A Marine Anthraquinone SZ-685C Overrides Adriamycin-Resistance in Breast Cancer Cells through Suppressing Akt Signaling

Author(s): Xun Zhu | Zhenjian He | Jueheng Wu | Jie Yuan | Weitao Wen | Yiwen Hu | Yi Jiang | Cuiji Lin | Qianhui Zhang | Min Lin | Henan Zhang | Wan Yang | Hong Chen | Lili Zhong | Zhigang She | Shengping Chen | Yongcheng Lin | Mengfeng Li
Comparison of Endocrine Profile and In Vitro Fertilization Outcome in Patients with PCOS, Ovulatory PCO, or Normal Ovaries

Author(s): Yi-Ping Zhong | Ying Ying | Hai-Tao Wu | Can-Quan Zhou | Yan-Wen Xu | Qiong Wang | Jie Li | Xiao-Ting Shen | Jin Li
Step driven competitive epitaxial and self-limited growth of graphene on copper surface

Author(s): Lili Fan | Zhen Li | Zhiping Xu | Kunlin Wang | Jinquan Wei | Xiao Li | Jie Zou | Dehai Wu | Hongwei Zhu
Early Exercise Affects Mitochondrial Transcription Factors Expression after Cerebral Ischemia in Rats

Author(s): Qi Zhang | Yi Wu | Hongying Sha | Pengyue Zhang | Jie Jia | Yongshan Hu | Jianhong Zhu
Evodiamide

Author(s): Fang Cai | Jie Wu | Hai-Yan Tian | Xiao-Feng Yuan | Ren-Wang Jiang
(Nitrato-κ2O,O′)bis(tryptanthrin-κN)silver(I)

Author(s): Jie Wu | Chao Huang | Guo-Qiang Li | Hai-Yan Tian | Ren-Wang Jiang
Determination of epinephrine by the Briggs-Rauscher oscillating system using non-equilibrium stationary state

Author(s): Gao Jinzhang | Liu Yanjun | Ren Jie | Zhang Xiaoli | Ming Li | Yang Wu
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide

Author(s): Shuchen Pei | Jie Li | Boyi Qu | Li Hai | Yong Wu
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)morpholine-4-carboxamide

Author(s): Li Jie | Pei Shuchen | Hai Li | Wu Yong
Erlotinib inhibits progression to dysplasia in a colitis-associated colon cancer model

Author(s): Beatriz Pagán | Angel A Isidro | Myrella L Cruz | Yuan Ren | Domenico Coppola | Jie Wu | Caroline B Appleyard
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?