Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jie ZHAN"

ADD TO MY LIST
 
In Vitro Study of Dentin Hypersensitivity Treated by 980-nm Diode Laser

Author(s): Liu Ying | Jie Gao | Yan Gao | Shuaimei XU | Xueling Zhan | Buling Wu
A Bidirectional Flow Joint Sobolev Gradient for Image Interpolation

Author(s): Yi Zhan | Sheng Jie Li | Meng Li
Dynamic mutation analysis of a SCA3 Chinese Han family and prenatal diagnosis

Author(s): LI Jing | ZHANG Cheng | ZHAN Yi-xin | FENG Shan-wei | YANG Juan | CAO Ji-qing | YU Chang-shun | LI Ya-qin | WANG Yan-yun | CHEN Fei | KONG Jie | ZHENG Min-ying | LIAO Ling
Loss of BRCA1 expression leads to worse survival in patients with gastric carcinoma

Author(s): Zi-Zhen Zhang | Yuan Jie Charles Liu | Xiao-Lu Yin | Ping Zhan | Yi Gu | Xing-Zhi Ni
Non-Starch Polysaccharides (NSP) Enzyme Improves the Nutrient Digestibility of Weaned Piglet Fed a Cottonseed Meal-Based Diets

Author(s): Wang Shengping | Jun Fang | Tang Xiangshan | Wang Jie | Zhichun Zhan | Ying Zhou | Xiaosong Wu | Dingding Su | Gang Liu | Jiannan Ding | Lichuang Cai
An Improvement of Static Subtree Partitioning in Metadata Server Cluster

Author(s): Tan Zhipeng | Zhou Wei | Sun Jianliang | Zhan Tian | Cui Jie
No Relationship between Maternal Iron Status and Postpartum Depression in Two Samples in China

Author(s): Rinat Armony-Sivan | Jie Shao | Ming Li | Gengli Zhao | Zhengyan Zhao | Guobing Xu | Min Zhou | Jianying Zhan | Yang Bian | Chai Ji | Xing Li | Yaping Jiang | Zhixiang Zhang | Blair J. Richards | Twila Tardif | Betsy Lozoff
A New Algorithm of Mobile Node Localization Based on RSSI

Author(s): Jie Zhan | Hongli Liu | Bowei Huang
Research on Access Network Intrusion Detection System Based on DMT Technology

Author(s): Lingxi Wu | Jie Zhan | Qiange He | Shuiyan He
A Velocity-Adaptive Handover Scheme for Mobile WiMAX

Author(s): Caiyong HAO | Hongli LIU | Jie ZHAN
Application of hepatitis B virus replication mouse model

Author(s): Zhan Gao, Feng-Jun Liu, Li Liu, Tao-You Zhou, Jun Lei, Lu Xu, Cong Liu, Jie Dai, En-Qiang Chen, Hong Tang
Influence of space charged particles on satellite optical communication system

Author(s): Rui Hou | Shanghong Zhao | Jie Xu | Jili Wu | Yongjun Li | Shengbao Zhan | Lei Shi | Shaoqiang Fang
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?