Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jin Zhu"

ADD TO MY LIST
 
Protective Role of Andrographolide in Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice

Author(s): Tao Zhu | Wei Zhang | Min Xiao | Hongying Chen | Hong Jin
Correlation of psychosomatic health and situation idiosyncratic coping of army men garrisoned at islands

Author(s): Wei NIU | Wei-zhong WANG | Ya-qing ZHU | Xiang ZHONG | Ling-ping JIN | Rong-chang XUE
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Comparison of Nonshivering Thermogenesis Induced by Norepinephrine Stress in Tree Shrews

Author(s): Wan-long Zhu | Di Zhang | Jia Zheng | Lin ZHang | Jin-hu Liu | Jin Cheng | Zheng-kun Wang
Chemical Analysis and Antioxidant Activity in vitro of Polysaccharides Extracted from Lower Grade Green Tea

Author(s): Ping Chen | Yongjun Zhang | Liyun Zhu | Hui Jin | Gaofan Zhang | Dongyang Su | Jia Li
Use of an artificial neural network to predict persistent organ failure in patients with acute pancreatitis

Author(s): Wan-dong Hong | Xiang-rong Chen | Shu-qing Jin | Qing-ke Huang | Qi-huai Zhu | Jing-ye Pan
Functions of Heterogeneous Nuclear Ribonucleoproteins in Stem Cell Potency and Differentiation

Author(s): Qishan Chen | Min Jin | Jianhua Zhu | Qingzhong Xiao | Li Zhang
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
The System of Demand Analysis for URAV Based on Offense and Defense

Author(s): Guodong Jin | Libin Lu | Liangxian Gu | Juan Liang | Xiaofei Zhu
Cascading cis-Cleavage on Transcript from trans-Acting siRNA-Producing Locus 3

Author(s): Changqing Zhang | Guangping Li | Jin Wang | Shinong Zhu | Hailing Li
The deformation prediction of mine slope surface using PSO-SVM model

Author(s): Sunwen Du | Jin Zhang | Jingtao Li | Qiaomei Su | Wenbo Zhu | Yuejuan Chen
Multiple-symbol Differential Sphere Decoding for Network Coding

Author(s): Xinqiang Han | Xiaoping Jin | Zhengquan Li | Ruixin Zhu
SOC EKF Estimation based on a Second-order LiFePO4 Battery Model

Author(s): Zheng Zhu | Wei Jin Sun | Yongbing Rong | Dan Liu
Design of a Parallel and Distributed Network Security Simulation Platform

Author(s): Songchang Jin | Songhe Jin | Shuqiang Yang | Xiang Zhu
Matrix Metalloproteinases: Inflammatory Regulators of Cell Behaviors in Vascular Formation and Remodeling

Author(s): Qishan Chen | Min Jin | Feng Yang | Jianhua Zhu | Qingzhong Xiao | Li Zhang
Diagnostic value of ankle-brachial index and toe-brachial index in arterial disease of lower extremity

Author(s): Lan LI | Zhi-gang ZHAO | Zhen-cheng YAN | Yin-xing NI | Fang SUN | Jin SUN | Xing-sen XU | Hao YU | Ying-sha LI | Dao-yan LIU | Zhi-ming ZHU
Inhibitory effects of microRNA-34a on proliferation of bladder tumor cell line T24 by targeting Notch1

Author(s): Chao ZHANG | Zhi-yong YAO | Ming-yang ZHU | Tao-ping SHI | Jin SI-MA | Xin MA | Hong-zhao LI | Yu ZHANG | Xu ZHANG
Effect of JTV1 gene on the proliferation and apoptosis of K562 cells and its mechanism

Author(s): Yan WU | Bei-zhong LIU | Chong WANG | Liang ZHONG | Dan ZHU | Chun-guang WANG | Dan-ting JIN | Yan-jun GAO | Liang LI
Survey of long-term quality of life in patients with severe sepsis

Author(s): Bao-li CHENG | Yue JIN | Xi-wang LIU | Ying-chun ZHANG | Xiang-ping CHEN | Le-hui CHEN | Tao ZHU | Xiang-ming FANG
Type 1 insulin-like growth factor receptor monoclonal antibody (HX-1162) treatment for liver cancer

Author(s): Chen XH | Li ZQ | Peng H | Jin SM | Fu HQ | Zhu TC | Weng XG
Application of the central composite design to optimize the preparation of novel micelles of harmine

Author(s): Bei YY | Zhou XF | You BG | Yuan ZQ | Chen WL | Xia P | Liu Y | Jin Y | Hu XJ | Zhu QL | Zhang CG | Zhang XN | Zhang L
Generation and Characterization of a Novel Recombinant Antibody against LMP1-TES1 of Epstein-Barr Virus Isolated by Phage Display

Author(s): Dawei Zhang | Yuan Mao | Qing Cao | Lin Xiong | Juan Wen | Renjie Chen | Jin Zhu
Effects of different resuscitation fluid on severe acute pancreatitis

Author(s): Gang Zhao | Jun-Gang Zhang | He-Shui Wu | Jin Tao | Qi Qin | Shi-Chang Deng | Yang Liu | Lin Liu | Bo Wang | Kui Tian | Xiang Li | Shuai Zhu | Chun-You Wang
Effects of Different Culture Conditions to Middle-season Rice “Feng-liang-you-xiang-1”

Author(s): Zhi-hua Yuan | Yan-xia Zhang | Peng-fei Li | Wen-jing He | Ming-zhu Jin | Huan Liu | Bin Du | Wen-jie Zhu
Design of a Parallel and Distributed Network Security Simulation Platform

Author(s): Songchang Jin | Songhe Jin | Shuqiang Yang | Xiang Zhu
Zuo Jin Wan, a Traditional Chinese Herbal Formula, Reverses P-gp-Mediated MDR In Vitro and In Vivo

Author(s): Hua Sui | Xuan Liu | Bao-Hui Jin | Shu-Fang Pan | Li-Hong Zhou | Nikitin Alexander Yu | Jie Wu | Jian-Feng Cai | Zhong-Ze Fan | Hui-Rong Zhu | Qi Li
Inflammatory Regulation Effect and Action Mechanism of Anti-Inflammatory Effective Parts of Housefly (Musca domestica) Larvae on Atherosclerosis

Author(s): Fu Jiang Chu | Xiao Bao Jin | Yin Ye Xu | Yan Ma | Xiao Bo Li | Xue Mei Lu | Wen Bin Liu | Jia Yong Zhu
Prognostic value of hedgehog signal component expressions in hepatoblastoma patients

Author(s): Li Ying-Cun | Deng Yu-Hua | Guo Zhen-Hua | Zhang Ming-Man | Zhu Jin | Pu Chon-Lun | Xiang Chun-Ping | Guo Chun-Bao
BlyS is up-regulated by hypoxia and promotes migration of human breast cancer cells

Author(s): Zhu Jing | Sun Li | Lin Sensen | Zhao Renping | Zhou Liqiang | Fang Dongdong | Chen Liang | Liu Jin | Shi Wenting | Zhang Luyong | Yuan Shengtao
Alpha B-crystallin is a new prognostic marker for laryngeal squamous cell carcinoma

Author(s): Mao Yuan | Zhang Da-Wei | Lin Hong | Xiong Lin | Liu Ying | Li Qing-Dong | Ma Jun | Cao Qing | Chen Ren-Jie | Zhu Jin | Feng Zhen-Qing
Expression and clinical significance of multidrug resistance proteins in brain tumors

Author(s): Guo Zhenhua | Zhu Jin | Zhao Lihua | Luo Qing | Jin Xianqing
A Novel Responsivity Model for Stripe-Shaped Ultraviolet Photodiode

Author(s): Yongjia Zhao | Xiaoya Zhou | Xiangliang Jin | Kehan Zhu
Intra-articular injection of xanthan gum: A potential therapy for osteoarthritis

Author(s): Huarong Shao | Guanying Han | Peixue Ling | Xiqiang Zhu | Fei Liu | Yan Jin | Lijuan Zhao | Tianmin Zhang
Simultaneous Quantification of Flavonol Glycosides, Terpene Lactones, Biflavones, Proanthocyanidins, and Ginkgolic Acids in Ginkgo biloba Leaves from Fruit Cultivars by Ultrahigh-Performance Liquid Chromatography Coupled with Triple Quadrupole Mass Spectrometry

Author(s): Xin Yao | Gui-Sheng Zhou | Yu-Ping Tang | Ye-Fei Qian | Han-Liang Guan | Hanqing Pang | Shaoqing Zhu | Xuan Mo | Shu-Lan Su | Chun Jin | Yong Qin | Da-Wei Qian | Jin-Ao Duan
What Is the de-qi-Related Pattern of BOLD Responses? A Review of Acupuncture Studies in fMRI

Author(s): Jinbo Sun | Yuanqiang Zhu | Yang Yang | Lingmin Jin | Karen M. von Deneen | Wei Qin | Jie Tian
Apoptosis is Induced in Cancer Cells via the Mitochondrial Pathway by the Novel Xylocydine-Derived Compound JRS-15

Author(s): Chao Sun | Xiao-Xi Guo | Dan Zhu | Chuan Xiao | Xiao Bai | Yang Li | Zhuo Zhan | Xiang-Long Li | Zhi-Guang Song | Ying-Hua Jin
Partly Separated Activations in the Spatial Distribution between de-qi and Sharp Pain during Acupuncture Stimulation: An fMRI-Based Study

Author(s): Jinbo Sun | Yuanqiang Zhu | Lingmin Jin | Yang Yang | Karen M. von Deneen | Wei Qin | Qiyong Gong | Jie Tian
Impact of Global Normalization in fMRI Acupuncture Studies

Author(s): Jinbo Sun | Wei Qin | Lingmin Jin | Minghao Dong | Xuejuan Yang | Yuanqiang Zhu | Yang Yang | Karen M. von Deneen | Qiyong Gong | Jie Tian
Appropriateness of administration of nasogastric medication and preliminary intervention

Author(s): Zhu LL | Xu LC | Wang HQ | Jin JF | Wang HF | Zhou Q
An Efficient Reliable Communication Scheme in Wireless Sensor Networks Using Linear Network Coding

Author(s): Jin Wang | Xiumin Wang | Shukui Zhang | Yanqin Zhu | Juncheng Jia
Endpoint Visual Detection of Three Genetically Modified Rice Events by Loop-Mediated Isothermal Amplification

Author(s): Xiaoyun Chen | Xiaofu Wang | Nuo Jin | Yu Zhou | Sainan Huang | Qingmei Miao | Qing Zhu | Junfeng Xu
Social, Psychological, and Environmental-Structural Factors Associated with Tobacco Experimentation among Adolescents in Shanghai, China

Author(s): Yong Cai | Lin Lu | Na Li | Jingfen Zhu | Yaping He | Pamela Redmon | Abhinav Goyal | Cheng Huang | Yun Qiao | Jin Ma
Immunogenicity of Foot and Mouth Disease Virus Type Asia 1 Protein VP1-2A Fused with a Multi-Epitope Expressed in Pichia pastoris

Author(s): Zhan-Bo Zhu | Ying Xi | Bo Hu | Chang Li | Huijun Lu | Kuoshi Jin | Jingqiang Ren | Cunxia Liu | Minglan Jin | Ningyi Jin
Climate Change Indicated by Quaternary Red Earth Trace Elements at Changle in Fujian Province

Author(s): ZHAO Qian | LI Zhizhong | JIN Jianhui | ZHU Shuya | HU Fangen | ZHANG Hui
Effect of Cr Content on the Properties of Magnetic Field Processed Cr-Doped ZnO-Diluted Magnetic Semiconductors

Author(s): Shiwei Wang | Weiqiang Bo | Min Zhong | Cong Liu | Ying Li | Mingyuan Zhu | Yemin Hu | Hongmin Jin
Co-methylated Genes in Different Adipose Depots of Pig are Associated with Metabolic, Inflammatory and Immune Processes

Author(s): Mingzhou Li, Honglong Wu, Tao Wang, Yudong Xia, Long Jin, Anan Jiang, Li Zhu, Lei Chen, Ruiqiang Li, Xuewei Li
Diaquabis(l-lactato)magnesium

Author(s): Hong-lin Zhu | Ling Jin
Isolation and Identification of Bacillus altitudinis ZJ 186 from Marine Soil Samples and its Antifungal Activity Against Magnaporthe oryzae

Author(s): Xi-Biao Jin | Rui-Jie Sun | Jian-Qing Zhu | Zheng-Jun Xu | Zhu Liu | Qiang Wang | Xiao-Ying Ye
A New Blow-Up Criterion for the DGH Equation

Author(s): Mingxuan Zhu | Liangbing Jin | Zaihong Jiang
A Nonlocal Cauchy Problem for Fractional Integrodifferential Equations

Author(s): Fang Li | Jin Liang | Tzon-Tzer Lu | Huan Zhu
A review of leaf morphology plasticity linked to plant response and adaptation characteristics in arid ecosystems

Author(s): LI Yong-Hua | LU Qi | WU Bo | ZHU Ya-Juan | LIU Dian-Jun | ZHANG Jin-Xin | JIN Zhan-Hu
Convection effect on dendritic growth using phase-field method

Author(s): Zhu Changsheng | Wang Zhiping | Gui Jin
Preparation and Photocatalytic Properties of SnO2 Coated on Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes

Author(s): Lingling Wang | Long Shen | Luping Zhu | Haiying Jin | Naici Bing | Lijun Wang
Protection against SHIV-KB9 Infection by Combining rDNA and rFPV Vaccines Based on HIV Multiepitope and p24 Protein in Chinese Rhesus Macaques

Author(s): Chang Li | Zhenwei Shen | Xiao Li | Jieying Bai | Lin Zeng | Mingyao Tian | Ying Jin Song | Ming Ye | Shouwen Du | Dayong Ren | Cunxia Liu | Na Zhu | Dandan Sun | Yi Li | Ningyi Jin
Self-polarizing terahertz liquid crystal phase shifter

Author(s): Xiao-wen Lin | Jing-bo Wu | Wei Hu | Zhi-gang Zheng | Zi-jian Wu | Ge Zhu | Fei Xu | Biao-bing Jin | Yan-qing Lu
Interleukin-8, a promising predictor for prognosis of pancreatic cancer

Author(s): Ying Chen | Min Shi | Guan-Zhen Yu | Xiao-Ran Qin | Gang Jin | Peng Chen | Ming-Hua Zhu
Spectroscopic Parameter and Molecular Constant Investigations on Low-Lying States of BeF Radical

Author(s): Zun Lue Zhu | Qing Peng Song | Su Hua Kou | Jian Hua Lang | Jin Feng Sun
Interkingdom Gene Transfer May Contribute to the Evolution of Phytopathogenicity in Botrytis Cinerea

Author(s): Bo Zhu | Qing Zhou | Guanlin Xie | Guoqing Zhang | Xiaowei Zhang | Yanli Wang | Gunchang Sun | Bin Li | Gulei Jin
Virologic and clinical characteristics of HBV genotypes/subgenotypes in 487 Chinese pediatric patients with CHB

Author(s): Zhong Yan-Wei | Li Jin | Song Hong-Bin | Duan Zhong-Ping | Dong Yi | Xing Xiao-Yan | Li Xiao-Dong | Gu Mei-Lei | Han Yu-Kun | Zhu Shi-Shu | Zhang Hong-Fei
Bis(1H-benzimidazol-1-yl)methane monohydrate

Author(s): Tao Shi | Shouwen Jin | Jianlong Zhu | YingJia Liu | ChuanChuan Shi
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(furan-2-yl)acrylate

Author(s): Haifeng Zhu | Miao Guo | Han Chen | Haixiao Jin | Hongze Liang
Characterization and Inference of Gene Gain/Loss Along Burkholderia Evolutionary History

Author(s): Bo Zhu | Shengli Zhou | Miaomiao Lou | Jun Zhu | Bin Li | Guanlin Xie | GuLei Jin | René De Mot
5,13-Disulfamoyl-1,9-diazatetracyclo[7.7.1.02,7.010,15]heptadeca-2(7),3,5,10,12,14-hexaen-1-ium chloride

Author(s): Yichao Xu | Shouwen Jin | Jianlong Zhu | YingJia Liu | ChuanChuan Shi
Blind Channel Estimation with Lower Complexity Algorithm for OFDM System

Author(s): Wensheng Zhu | Youming Li | Yanjuan Lu | Ming Jin
Lifecycle-based Swarm Optimization Method for Constrained Optimization

Author(s): Hai Shen | Yunlong Zhu | Li Jin | Haifeng Guo
Studies on Optimization Algorithms for Some Artificial Neural Networks Based on Genetic Algorithm (GA)

Author(s): Shifei Ding | Xinzheng Xu | Hong Zhu | Jian Wang | Fengxiang Jin
CD133: a potential indicator for differentiation and prognosis of human cholangiocarcinoma

Author(s): Fan Linni | He Furong | Liu Hongxiang | Zhu Jin | Liu Yixiong | Yin Zhiyong | Wang Lu | Guo Ying | Wang Zhe | Yan Qingguo | Huang Gaosheng
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole–2-hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic acid (1/1)

Author(s): Yichao Xu | Shouwen Jin | Jianlong Zhu | Ying-Jia Liu | Chuan-Chuan Shi
Chemical Structures of 4-Oxo-Flavonoids in Relation to Inhibition of Oxidized Low-Density Lipoprotein (LDL)-Induced Vascular Endothelial Dysfunction

Author(s): Long Yi | Xin Jin | Chun-Ye Chen | Yu-Jie Fu | Ting Zhang | Hui Chang | Yong Zhou | Jun-Dong Zhu | Qian-Yong Zhang | Man-Tian Mi
Chronic occupational exposure to hexavalent chromium causes DNA damage in electroplating workers

Author(s): Zhang Xu-Hui | Zhang Xuan | Wang Xu-Chu | Jin Li-Fen | Yang Zhang-Ping | Jiang Cai-Xia | Chen Qing | Ren Xiao-Bin | Cao Jian-Zhong | Wang Qiang | Zhu Yi-Min
Effect of human activated NRAS on replication of delNS1 H5N1 influenza virus in MDCK cells

Author(s): Zhu Jiping | Zhou HongBo | Zou Wei | Jin MeiLin
A novel AMPK activator, WS070117, improves lipid metabolism discords in hamsters and HepG2 cells

Author(s): Lian Zeqin | Li Yan | Gao Jian | Qu Kai | Li Jin | Hao Linghua | Wu Song | Zhu Haibo
Horizontal gene transfer in silkworm, Bombyx mori

Author(s): Zhu Bo | Lou Miao-Miao | Xie Guan-Lin | Zhang Guo-Qing | Zhou Xue-Ping | Li Bin | Jin Gu-Lei
Growth of Y-shaped Carbon Nanofibers from Ethanol Flames

Author(s): Cheng Jin | Zou Xiaoping | Zhang Hongdan | Li Fei | Ren Pengfei | Zhu Guang | Su Yi | Wang Maofa
A mutation degree model for the identification of transcriptional regulatory elements

Author(s): Zhang Changqing | Wang Jin | Hua Xu | Fang Jinggui | Zhu Huaiqiu | Gao Xiang
Implication of next-generation sequencing on association studies

Author(s): Siu Hoicheong | Zhu Yun | Jin Li | Xiong Momiao
Volatile organic compounds decomposition using nonthermal plasma coupled with a combination of catalysts

Author(s): T. Zhu | Y. D. Wan | J. Li | X. W. He | D. Y. Xu | X. Q. Shu | W. J. Liang | Y. Q. Jin
Insight into congenital absence of the portal vein: Is it rare?

Author(s): Guo-Hua Hu‚ Lai-Gen Shen and Jin Yang‚ Jin-Hua Mei‚ Yue-Feng Zhu
An Adaptive Neighborhood Graph for LLE Algorithm without Free-Parameter

Author(s): Xianlin Zou | Qingsheng Zhu | Yifu Jin
Effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on prognosis and surgery for esophageal carcinoma

Author(s): Jin Lv, Xiu-Feng Cao, Bin Zhu, Lv Ji, Lei Tao, Dong-Dong Wang
Association between Bmi1 and clinicopathological status of esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Xiao-Ting He, Xiu-Feng Cao, Lv Ji, Bin Zhu, Jin Lv, Dong-Dong Wang, Pei-Hua Lu, Heng-Guan Cui
Neoadjuvant chemoradiotherapy for resectable esophageal carcinoma: A meta-analysis

Author(s): Hai-Lin Jin, Hong Zhu, Ting-Sheng Ling, Hong-Jie Zhang, Rui-Hua Shi
Microarray Analysis of Differential Gene Expression Profile in Peripheral Blood Cells of Patients with Human Essential Hypertension

Author(s): Melvin T. Korkor, Fan Bo Meng, Shen Yang Xing, Mu Chun Zhang, Jin Rui Guo, Xiao Xue Zhu, Ping Yang
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil