Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jing Li"

ADD TO MY LIST
 
Clinical Effect of Acupuncture on Endemic Skeletal Fluorosis: A Randomized Controlled Trial

Author(s): Zhou Jincao | Wu Zhongchao | Chen Zhongjie | Zhao Xiaoguang | Hu Jing | Jiao Yue | Li Guiran | Pang Li
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Bifurcations and Stability of Nondegenerated Homoclinic Loops for Higher Dimensional Systems

Author(s): Yinlai Jin | Feng Li | Han Xu | Jing Li | Liqun Zhang | Benyan Ding
Convolutional Neural Network Applied to Traversability Analysis of Vehicles

Author(s): Li Linhui | Wang Mengmeng | Ding Xinli | Lian Jing | Zong Yunpeng
Clinical Research of Traditional Chinese Medicine Needs to Develop Its Own System of Core Outcome Sets

Author(s): Li Zhang | Junhua Zhang | Jing Chen | Dongmei Xing | Wei Mu | Jiaying Wang | Hongcai Shang
Icariin Augments Bone Formation and Reverses the Phenotypes of Osteoprotegerin-Deficient Mice through the Activation of Wnt/β-Catenin-BMP Signaling

Author(s): Xiao-Feng Li | Hao Xu | Yong-Jian Zhao | De-Zhi Tang | Guo-Hua Xu | Jonathan Holz | Jing Wang | Shao-Dan Cheng | Qi Shi | Yong-Jun Wang
Effects and Mechanisms of Chinese Herbal Medicine in Ameliorating Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury

Author(s): Qing Liu | Jiqiang Li | Jing Wang | Jianping Li | Joseph S. Janicki | Daping Fan
The Analysis to Tertiary-industry with ARIMAX Model

Author(s): Jing Fan | Rui Shan | Xiaoqin Cao | Peiliang Li
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Multi-Wave and Hybrid Imaging Techniques: A New Direction for Nondestructive Testing and Structural Health Monitoring

Author(s): Yuhua Cheng | Yiming Deng | Jing Cao | Xin Xiong | Libing Bai | Zhaojun Li
Refractive errors progression among pupils in Hetian Road primary school of Shanghai: 1-year followed-up

Author(s): Hui Shi | Yan-Hong Li | Li Li | Chun Zhao | Yan Wu | Wei Zhu | Jun Ba | Jing Yu
Correlation between diopters and refractive parameters among 5 to 12 years old school-age children of Lanzhou city

Author(s): Wan-Peng Wang | Ran Zhou | Jing Zhang | Wan-Na Ren | Yu-Ting Li | Wen-Fang Zhang
Wide Baseline Stereo Matching Algorithm Based on Advanced Extremal Regions

Author(s): Zhulin LI | JianXue HU | Jing Wang | DongXia HE
Postoperative Survival of Patients with Stage IIIa Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Huihui LIU | Yan XU | Mengzhao WANG | Ke HU | Manjiao MA | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Longyun LI | Huazhu WANG
Second-line Chemotherapy and Its Survival Analysis of 181 Patients with
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer in a Single Institute

Author(s): Manjiao MA | Mengzhao WANG | Yan XU | Ke HU | Huihui LIU | Longyun LI | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Huazhu WANG
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Input Partitioning Based on Correlation for Neural Network Learning

Author(s): Shu Juan Guo | Sheng-Uei Guan | Shang Yang | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao | Jing Hao Song
Endogenous Protection Derived from Activin A/Smads Transduction Loop Stimulated via Ischemic Injury in PC12 Cells

Author(s): Jing Mang | Chun-Li Mei | Jiao-Qi Wang | Zong-Shu Li | Ting-Ting Chu | Jin-Ting He | Zhong-Xin Xu
Harnessing the Potential of Halogenated Natural Product Biosynthesis by Mangrove-Derived Actinomycetes

Author(s): Xue-Gong Li | Xiao-Min Tang | Jing Xiao | Guang-Hui Ma | Li Xu | Shu-Jie Xie | Min-Juan Xu | Xiang Xiao | Jun Xu
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Cryogenic System for PKU-FEL

Author(s): Lianyou Xiong | Nan Peng | Wenhai Lu | Liqiang Liu | Xiaojun Liu | Jing Li | Liya Ma | Bing Dong | Yongcheng Jiang | Jiancheng Tang | Liang Zhang
REGγ Mediated Regulation of p21Waf/Cip1, p16INK4a and p14ARF/p19ARF in Vivo

Author(s): Lei Li | Pei Zhang | Haibin Wei | Weicang Wang | Liangfang Yao | Yubing Li | Lei Zhou | Zhuo Wang | Jiang Liu | Li Zhou | Ali Amjad | Bianhong Zhang | Tiantian Jing | Jianru Xiao | Yongyan Dang | Xiaotao Li
The Cytocompatibility of Genipin-Crosslinked Silk Fibroin Films

Author(s): Lingshuang Wang | Yiyu Wang | Jing Qu | Yongpei Hu | Renchuan You | Mingzhong Li
The effect of reduced glutathione on the chondrogenesis of human umbilical cord mesenchymal stem cells

Author(s): Ermei Luo | Jiawen Zhang | Jing Liu | Li Yu | Mingqiao Tang
Long Non-Coding RNAs and Complex Human Diseases

Author(s): Jing Li | Zhenyu Xuan | Changning Liu
An Experimental Study on Fabricating an Inverted Mesa-Type Quartz Crystal Resonator Using a Cheap Wet Etching Process

Author(s): Jinxing Liang | Jia Huang | Tian Zhang | Jing Zhang | Xuefeng Li | Toshitsugu Ueda
In vitro tissue engineering of lamellar cornea using human amniotic epithelial cells and rabbit cornea stroma

Author(s): Xiao-Yong Liu | Jian Chen | Qing Zhou | Jing Wu | Xiao-Ling Zhang | Li Wang | Xiao-Yan Qin
The Global Multilateral Benefit-Sharing Mechanism: a new focus in genetic resources access and benefit-sharing negotiations

Author(s): Jing Xu | Lei Cai | AihuaWang | Dayuan Xue | Qingwen Yang | Junsheng Li | SenluYin
Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of New Variants of the Porcine Epidemic Diarrhea Virus in Gansu, China in 2012

Author(s): Yufei Tian | Zhijun Yu | Kaihui Cheng | Yuxiu Liu | Jing Huang | Yue Xin | Yuanguo Li | Shengtao Fan | Tiecheng Wang | Geng Huang | Na Feng | Zhenguo Yang | Songtao Yang | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Digital Pixel Sensor Array with Logarithmic Delta-Sigma Architecture

Author(s): Alireza Mahmoodi | Jing Li | Dileepan Joseph
Common complications and management of small incision cataract extraction in primary hospitals

Author(s): Shu-Xiang Chen | Juan Li | Jing Li | Yun Ha | Lin Yang | Lin Chen
Changes of enzyme activities in lens after glaucoma trabecular resection

Author(s): Jian-Ping Wang | Yong Ma | Yu-Shun Xue | Xuan-Yi Che | De-Xiu Zhang | Tao Zhu | Jing Li | Rui Shi | Gui-E Zhao
Effect of corneal graft diameter on therapeutic penetrating keratoplasty for fungal keratitis

Author(s): Cui Li | Gui-Qiu Zhao | Cheng-Ye Che | Jing Lin | Na Li | Wen-Yan Jia | Qiu-Qiu Zhang | Nan Jiang | Li-Ting Hu
Long-Term Impact of Immunosuppressants at Therapeutic Doses on Male Reproductive System in Unilateral Nephrectomized Rats: A Comparative Study

Author(s): Yehui Chen | Zhi Zhang | Yun Lin | Huaxin Lin | Miaoyuan Li | Pin Nie | Lizhong Chen | Jiang Qiu | Yanmeng Lu | Linqiang Chen | Banglao Xu | Wuzhou Lin | Jing Zhang | Hong Du | Jianjian Liang | Zhiwei Zhang
Research for Patterned Sapphire Substrates of GaN-based LEDs

Author(s): LI Cheng-Cheng, XU Zhi-Mou, SUN Tang-You, WANG Zhi-Hao, WANG Shuang-Bao, ZHANG Xue-Ming, PENG Jing
Preliminary study of steep pulse irreversible electroporation technology in human large cell lung cancer cell lines L9981

Author(s): Song Zuoqing | Pan Zhenhua | Xu Xiaohong | Wang Weiqiang | Zu Lingling | Wang Jing | Song Zhitao | Liu Hongyu | Li Zhigang | Li Chengxiang | Chen Jun | Yao Chenguo | Zhou Qinghua
A Simple and Green Protocol for 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazine-triones Using Grinding Method

Author(s): Xiao-chuan Jia | Jing Li | Yu Ding | Bin Zhang | Na Wang | Yu-hu Wang
A Resource Scheduling Strategy in Cloud Computing Based on Multi-agent Genetic Algorithm

Author(s): Wuxue Jiang | Jing Zhang | Junhuai Li | Hui Hu
Distortion Parameters Analysis Method Based on Improved Filtering Algorithm

Author(s): ZHANG Shutuan | LI Yan | WANG Jing | WU Hengzhou
Frequent Itemsets Mining Based on Concept Lattice and Sliding Window

Author(s): Zhang Chang-sheng | Ruan Jing | Huang Hai-long | Li Long-chang | Yang Bing-ru
An Algorithm on Generating Lattice Based on Layered Concept Lattice

Author(s): Zhang Chang-sheng | Ruan Jing | Huang Hai-long | Li Long-chang | Yang Bing-ru
An Algorithm on Generating Lattice Based on Layered Concept Lattice

Author(s): Zhang Chang-sheng | Ruan Jing | Huang Hai-long | Li Long-chang | Yang Bing-ru
Non-certainty Equivalent Adaptive Exciting Control of Multi-machine Power Systems

Author(s): Xiujuan Dong | Shengtao Li | Nan Jiang | Yuanwei Jing
An Intelligent Job Scheduling System for Web Service in Cloud Computing

Author(s): Jing Liu | Xing Guo Luo | Bai Nan Li | Xing Ming Zhang | Fan Zhang
Energy-saving Routing Algorithm Based on Cluster in WSN

Author(s): He Ninghui | Li Hongsheng | Gao Jing
Simulation models for MIMO wireless channels

Author(s): Hua Li | Jing Bai | Shujian Liao | Juanping Wu
Enhancement of Non-Air Conducted Speech Based on Wavelet-Packet Adaptive Threshold

Author(s): Sheng Li | Huijun Xue | Guohua Lu | Yang Zhang | Teng Jiao | Jianqi Wang | Xijing Jing
Visual Odometry for Planetary Exploration Rovers in Sandy Terrains

Author(s): Linhui Li | Jing Lian | Lie Guo | Rongben Wang
Analysis and Research of the RSA Algorithm

Author(s): NaQi | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Research of Data Quality Assurance about ETL of Telecom Data Warehouse

Author(s): Sun Wei | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Clinical research on high oxygen permeable contact lens used after photorefractive keratectomy surgery

Author(s): Hao-Jiang Yang | Lin Li | Xiao-Yan Dou | Jing Sima | Xiu-Fang Lü | Yu-Li Wei
Efficacy observation of the fungal keratitis treated by the Natamycin and recombinant bovine basic fibroblast growth factor ophthalmic gel

Author(s): Xiao-Li Qu | Gui-Qiu Zhao | Ang Gao | Cheng-Ye Che | Jing Lin | Li-Ting Hu | Cui Li | Wen-Jun Chen
Altered Functional Connectivity of Cognitive-Related Cerebellar Subregions in Well-Recovered Stroke Patients

Author(s): Wei Li | Tong Han | Wen Qin | Jing Zhang | Huaigui Liu | Ying Li | Liangliang Meng | Xunming Ji | Chunshui Yu
Fixed Bed Adsorption Study on Phosphate Removal Using Nanosized FeOOH-Modified Anion Resin

Author(s): Nan Li | Jing Ren | Lin Zhao | Zhong-liang Wang
A Vacuolar Processing Enzyme RsVPE1 Gene of Radish Is Involved in Floral Bud Abortion under Heat Stress

Author(s): Jing Zhang | Qing-Fei Li | Wei-Wei Huang | Xiao-Yong Xu | Xin-Ling Zhang | Mai-Xia Hui | Ming-Ke Zhang | Lu-Gang Zhang
Study on the Effects of Wind Farm on Near-surface Wind Speed of Winter-spring Season

Author(s): Ronghui Xu | Xu Sun | Jimei Gao | Jing Liu | Xueming Cui | Xuehui Cheng | Hongwei Li
The Study on Segregation Purification for Nitrogen’s Different forms through Constructed Wetlands

Author(s): Yonghong Shui | Qiaoqiao Li | Miaoli Liu | Yujun Wei | Kaiguo Jing
Characteristics of ocular abnormalities in gout patients

Author(s): Jing Lin | Gui-Qiu Zhao | Cheng-Ye Che | Shan-Shan Yang | Qian Wang | Chang-Gui Li
Study on Iron Bacteria Induced Corrosion Based on Electrochemical Noise and RBF Neural Network

Author(s): Men Hong | Zhang Li Hua | Li Xiujie | Zhao Xiao | Zhang Jing
Clinical study on photorefractive keratectomy for high myopia with mitomycin C

Author(s): Hao-Jiang Yang | Xiao-Yan Dou | Lin Li | Jing Sima | Xiu-Fang Lü | Yu-Li Wei
Role of nesfatin-1 in a rat model of visceral hypersensitivity

Author(s): Fang-Yuan Jia | Xue-Liang Li | Tian-Nv Li | Jing Wu | Bi-Yun Xie | Lin Lin
Electrocautery Snare Is Combined with CO2 Cryosurgery and Argon Plasma Coagulation for the Treatment of Airway Tumors and Granulomas

Author(s): Hongwu WANG | Dongmei LI | Nan ZHANG | Hang ZOU | Jieli ZHANG | Jing LI | Sujuan LIANG
A Novel Control System Design Based On Solid the PLC

Author(s): Wei Wei | Jing Zhang | Hongye Li | Jie Hu | Wei Wang | Xiaoyan Yin | Feng Wang | Xin Song | Zhixiao Wang | Yongchao Wang | Peiyi Shen | Jiachen Geng
Mitochondrial encephalopathy: a case report and review of the literature

Author(s): XU Yu-qiao | YE Jing | JIA Hong-ge | WANG Ying-mei | LI Qing
Acupuncture Effect and Central Autonomic Regulation

Author(s): Qian-Qian Li | Guang-Xia Shi | Qian Xu | Jing Wang | Cun-Zhi Liu | Lin-Peng Wang
Research on the Microstructure and Property of an Anion Rubber Modified Asphalt

Author(s): Wei Hong | Qingshan Li | Guoquan Guan | Youbo Di | Jing Sun | Tifeng Jiao | Guangzhong Xing
Endoplasmic Reticulum Is at the Crossroads of Autophagy, Inflammation, and Apoptosis Signaling Pathways and Participates in the Pathogenesis of Diabetes Mellitus

Author(s): Jing Su | Lei Zhou | Xiaoxia Kong | Xiaochun Yang | Xiyan Xiang | Yu Zhang | Xiaoning Li | Liankun Sun
Formulation and Particle Size Reduction Improve Bioavailability of Poorly Water-Soluble Compounds with Antimalarial Activity

Author(s): Hongxing Wang | Qigui Li | Sean Reyes | Jing Zhang | Lisa Xie | Victor Melendez | Mark Hickman | Michael P. Kozar
Adipokines and Hepatic Insulin Resistance

Author(s): Yu Li | Lin Ding | Waseem Hassan | Daoud Abdelkader | Jing Shang
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?