Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jing Zhang"

ADD TO MY LIST
 
The functional activities and application of polygonatum sibiricum polysaccharides

Author(s): LU Jian-Ping  | ZHANG Jing | ZHANG Yan-Zhen
A 33-year-old male with paroxysmal absentia and automatism for 13 years

Author(s): ZHANG Guo-gao | LU Qiang | DOU Wan-chen | GAO Jing | WU Li-wen | CUI Li-ying
Dose-Dependent Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects of an ανβ3 Integrin-Binding Peptide

Author(s): Shu Han | Fan Zhang | Zhiying Hu | Yayi Sun | Jing Yang | Henry Davies | David T. W. Yew | Marong Fang
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Bifurcations and Stability of Nondegenerated Homoclinic Loops for Higher Dimensional Systems

Author(s): Yinlai Jin | Feng Li | Han Xu | Jing Li | Liqun Zhang | Benyan Ding
Clinical Research of Traditional Chinese Medicine Needs to Develop Its Own System of Core Outcome Sets

Author(s): Li Zhang | Junhua Zhang | Jing Chen | Dongmei Xing | Wei Mu | Jiaying Wang | Hongcai Shang
Hydraulic Transients Induced by Pigging Operation in Pipeline with a Long Slope

Author(s): Tao Deng | Jing Gong | Haihao Wu | Yu Zhang | Siqi Zhang | Qi Lin | Huishu Liu
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Correlation between diopters and refractive parameters among 5 to 12 years old school-age children of Lanzhou city

Author(s): Wan-Peng Wang | Ran Zhou | Jing Zhang | Wan-Na Ren | Yu-Ting Li | Wen-Fang Zhang
Bioactive Quinic Acid Derivatives from Ageratina adenophora

Author(s): Mei Zhang | Wan-Xue Liu | Meng-Fei Zheng | Qiao-Lin Xu | Fang-Hao Wan | Jing Wang | Ting Lei | Zhong-Yu Zhou | Jian-Wen Tan
Postoperative Survival of Patients with Stage IIIa Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Huihui LIU | Yan XU | Mengzhao WANG | Ke HU | Manjiao MA | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Longyun LI | Huazhu WANG
Second-line Chemotherapy and Its Survival Analysis of 181 Patients with
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer in a Single Institute

Author(s): Manjiao MA | Mengzhao WANG | Yan XU | Ke HU | Huihui LIU | Longyun LI | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Huazhu WANG
Detection of Myoglobin with an Open-Cavity-Based Label-Free Photonic Crystal Biosensor

Author(s): Bailin Zhang | Juan Manuel Tamez-Vela | Steven Solis | Gilbert Bustamante | Ralph Peterson | Shafiqur Rahman | Andres Morales | Liang Tang | Jing Yong Ye
Hopf Bifurcation of an Improved SLBS Model under the Influence of Latent Period

Author(s): Chunming Zhang | Wanping Liu | Jing Xiao | Yun Zhao
Impact of compound doping on hole and electron balance in p-i-n organic light-emitting diodes

Author(s): Xin-Xin Wang | Jing Xiao | Xu Gao | Xiao-Hong Zhang | Sui-Dong Wang
A Pt-Doped TiO2 Nanotube Arrays Sensor for Detecting SF6 Decomposition Products

Author(s): Xiaoxing Zhang | Jing Tie | Jinbin Zhang
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Effects of Fertilizers and Mushroom Residues on Soil N2O Emission Under Rice-Wheat Rotation in Chengdu Plain

Author(s): Xuesong Gao | Xiaolin Xiaolin Huang | Liangji Deng | Shirong Zhang | Jing Zhou | Min Zeng
Dissipation of Propamidine Fungicide Residues in Greenhouse Tomato

Author(s): Laya Kansaye | Jing Zhang | Hua Wu | Bao-wei Gao | Xing Zhang
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Prognostic Role of microRNA-155 in Various Carcinomas: Results from a Meta-Analysis

Author(s): Jing He | Fengmei Zhang | Ying Wu | Wei Zhang | Xiaoli Zhu | Xuelian He | Yuhang Zhao | Wei Zhang | Yulan Zhao
Combined Analysis of AFP and HCCR-1 as an Useful Serological Marker for Small Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Cohort Study

Author(s): Guoxin Zhang | Seon-Ah Ha | Hyun K. Kim | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Youn S. Lee | Soo Y. Hur | Yong W. Kim | Tae E. Kim | Yong G. Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Eun Y. Song | Zuhu Huang | Peng Jirun | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jin W. Kim
Clinical Utility of Alpha Fetoprotein and HCCR-1, Alone or in Combination, in Patients with Chronic Hepatitis, Liver Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma

Author(s): Peng Jirun | Guoxin Zhang | Hyun Kee Kim | Seon-Ah Ha | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Yong Gyu Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Zuhu Huang | Yun Kyung Lee | Eun Young Song | Jin Woo Kim
Efficacy of Acupuncture for Primary Insomnia: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Jing Guo | Lin-Peng Wang | Cun-Zhi Liu | Jie Zhang | Gui-Ling Wang | Jing-Hong Yi | Jin-Lian Cheng
Adaptive Control for Robotic Manipulators Base on RBF Neural Network

Author(s): MA Jing | Zhang Wenhui | Zhu Haiping
Cryogenic System for PKU-FEL

Author(s): Lianyou Xiong | Nan Peng | Wenhai Lu | Liqiang Liu | Xiaojun Liu | Jing Li | Liya Ma | Bing Dong | Yongcheng Jiang | Jiancheng Tang | Liang Zhang
REGγ Mediated Regulation of p21Waf/Cip1, p16INK4a and p14ARF/p19ARF in Vivo

Author(s): Lei Li | Pei Zhang | Haibin Wei | Weicang Wang | Liangfang Yao | Yubing Li | Lei Zhou | Zhuo Wang | Jiang Liu | Li Zhou | Ali Amjad | Bianhong Zhang | Tiantian Jing | Jianru Xiao | Yongyan Dang | Xiaotao Li
The effect of reduced glutathione on the chondrogenesis of human umbilical cord mesenchymal stem cells

Author(s): Ermei Luo | Jiawen Zhang | Jing Liu | Li Yu | Mingqiao Tang
An Experimental Study on Fabricating an Inverted Mesa-Type Quartz Crystal Resonator Using a Cheap Wet Etching Process

Author(s): Jinxing Liang | Jia Huang | Tian Zhang | Jing Zhang | Xuefeng Li | Toshitsugu Ueda
MITIGATION MEASURES OF OIL PIPELINES IN CASE OF POWER FAILURE

Author(s): Ysair M. Fadul | Jing Gong | Fan Zhang
Characterization of 13 microsatellite loci developed from Meconopsis horridula

Author(s): Yu Zhao | Shi-Bao Zhang | Jing Yang | Lu Zhang
In vitro tissue engineering of lamellar cornea using human amniotic epithelial cells and rabbit cornea stroma

Author(s): Xiao-Yong Liu | Jian Chen | Qing Zhou | Jing Wu | Xiao-Ling Zhang | Li Wang | Xiao-Yan Qin
MicroRNA-143 Downregulates Interleukin-13 Receptor Alpha1 in Human Mast Cells

Author(s): Shaoqing Yu | Ruxin Zhang | Chunshen Zhu | Jianqiu Cheng | Hong Wang | Jing Wu
Polynomial Algorithm for Node Deployment in Hybrid Wireless Sensor Networks

Author(s): Lili Zhang | Jing Yuan | Yingchi Mao | Xiwei Zhang | Guihai Chen
Changes of enzyme activities in lens after glaucoma trabecular resection

Author(s): Jian-Ping Wang | Yong Ma | Yu-Shun Xue | Xuan-Yi Che | De-Xiu Zhang | Tao Zhu | Jing Li | Rui Shi | Gui-E Zhao
EXPLORING OPTIMAL FEED TO MICROBES RATIO FOR ANAEROBIC ACIDOGENIC FERMENTATION OF CASSAVA RESIDUE FROM BREWERY

Author(s): Xinying Wang, | Shuting Zhang, | Jing Wang, | Xiaoyan Yu, | Xuebin Lu
Effect of corneal graft diameter on therapeutic penetrating keratoplasty for fungal keratitis

Author(s): Cui Li | Gui-Qiu Zhao | Cheng-Ye Che | Jing Lin | Na Li | Wen-Yan Jia | Qiu-Qiu Zhang | Nan Jiang | Li-Ting Hu
Relationship between CCR7 rs3136685 polymorphism and coronary artery disease in Han population in north China

Author(s): Wen-zhi CAI | Xiao-lin ZHANG | Xue-yao FENG | Jing BAI | Teng-fei LIU | Jie WANG | Ya-ling HAN
Heuristic Search for Planning with Different Forced Goal-Ordering Constraints

Author(s): Jiangfeng Luo | Weiming Zhang | Jing Cui | Cheng Zhu | Jincai Huang | Zhong Liu
Long-Term Impact of Immunosuppressants at Therapeutic Doses on Male Reproductive System in Unilateral Nephrectomized Rats: A Comparative Study

Author(s): Yehui Chen | Zhi Zhang | Yun Lin | Huaxin Lin | Miaoyuan Li | Pin Nie | Lizhong Chen | Jiang Qiu | Yanmeng Lu | Linqiang Chen | Banglao Xu | Wuzhou Lin | Jing Zhang | Hong Du | Jianjian Liang | Zhiwei Zhang
Received: 15 May 2013; in revised form: 11 July 2013 / Accepted: 15 July 2013 / Published: 19 July 2013

Author(s): Yidan Zhang | Renbing Jia | Jing Wang | Xiaofang Xu | Yuting Yao | Shengfan Ge | Xianqun Fan
Barriers to Acceptance of Provider-Initiated Testing and Counseling among Men Who Have Sex with Men in Shenyang, China: A Cross-Sectional Study

Author(s): Qinghai Hu | Junjie Xu | Zhenxing Chu | Jing Zhang | Ke Yun | Feng Shi | Yongjun Jiang | Wenqing Geng | Hong Shang
Research for Patterned Sapphire Substrates of GaN-based LEDs

Author(s): LI Cheng-Cheng, XU Zhi-Mou, SUN Tang-You, WANG Zhi-Hao, WANG Shuang-Bao, ZHANG Xue-Ming, PENG Jing
Chrysanthemum Cutting Productivity and Rooting Ability Are Improved by Grafting

Author(s): Jing Zhang | Sumei Chen | Ruixia Liu | Jiafu Jiang | Fadi Chen | Weimin Fang
Study on the Formation of Novel Threadlike Structure through Intravenous Injection of Heparin in Rats and Refined Observation in Minipigs

Author(s): Yu-Ying Tian | Xiang-Hong Jing | Shun-Gen Guo | Shu-Yong Jia | Yu-Qing Zhang | Wen-Ting Zhou | Tao Huang | Wei-Bo Zhang
A Simple and Green Protocol for 2H-Indazolo[2,1-b]phthalazine-triones Using Grinding Method

Author(s): Xiao-chuan Jia | Jing Li | Yu Ding | Bin Zhang | Na Wang | Yu-hu Wang
A Resource Scheduling Strategy in Cloud Computing Based on Multi-agent Genetic Algorithm

Author(s): Wuxue Jiang | Jing Zhang | Junhuai Li | Hui Hu
Analyzing Head and Eye Movement System with CORBA

Author(s): Wang Changyuan | Zhang Jing | Chen YuLong
Distortion Parameters Analysis Method Based on Improved Filtering Algorithm

Author(s): ZHANG Shutuan | LI Yan | WANG Jing | WU Hengzhou
Frequent Itemsets Mining Based on Concept Lattice and Sliding Window

Author(s): Zhang Chang-sheng | Ruan Jing | Huang Hai-long | Li Long-chang | Yang Bing-ru
An Algorithm on Generating Lattice Based on Layered Concept Lattice

Author(s): Zhang Chang-sheng | Ruan Jing | Huang Hai-long | Li Long-chang | Yang Bing-ru
An Algorithm on Generating Lattice Based on Layered Concept Lattice

Author(s): Zhang Chang-sheng | Ruan Jing | Huang Hai-long | Li Long-chang | Yang Bing-ru
Cotton Pests and Diseases Detection Based on Image Processing

Author(s): Qinghai He | Benxue Ma | Duanyang Qu | Qiang Zhang | Xinmin Hou | Jing Zhao
An Intelligent Job Scheduling System for Web Service in Cloud Computing

Author(s): Jing Liu | Xing Guo Luo | Bai Nan Li | Xing Ming Zhang | Fan Zhang
A Novel Three-phase Rectifier Based on Improved PID Control Algorithm

Author(s): Zhang Shutuan | Jiang Jing | Zhang Kai
Enhancement of Non-Air Conducted Speech Based on Wavelet-Packet Adaptive Threshold

Author(s): Sheng Li | Huijun Xue | Guohua Lu | Yang Zhang | Teng Jiao | Jianqi Wang | Xijing Jing
Multi-Robot Remote Interaction with FS-MAS

Author(s): Yunliang Jiang | Xiongtao Zhang | Liang Tang | Weicong Liu | Jing Fan | Yong Liu
Depth Adaptive Zooming Visual Servoing for a Robot with a Zooming Camera

Author(s): Jing Xin | Kemin Chen | Lei Bai | Ding Liu | Jian Zhang
Analysis and Research of the RSA Algorithm

Author(s): NaQi | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Research of Data Quality Assurance about ETL of Telecom Data Warehouse

Author(s): Sun Wei | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Altered Functional Connectivity of Cognitive-Related Cerebellar Subregions in Well-Recovered Stroke Patients

Author(s): Wei Li | Tong Han | Wen Qin | Jing Zhang | Huaigui Liu | Ying Li | Liangliang Meng | Xunming Ji | Chunshui Yu
On Respiratory Rate of Cherry Tomatoes under Subcritical Heights

Author(s): Fang Duan | Yu-fen Chen | Zhong-zheng Sun | Ming-qing Chen | Hui Zhang | Jing Zhang
A Vacuolar Processing Enzyme RsVPE1 Gene of Radish Is Involved in Floral Bud Abortion under Heat Stress

Author(s): Jing Zhang | Qing-Fei Li | Wei-Wei Huang | Xiao-Yong Xu | Xin-Ling Zhang | Mai-Xia Hui | Ming-Ke Zhang | Lu-Gang Zhang
The Prediction of China CO2 Emission In 2015

Author(s): Chuanping Zhang | Qianqian Zhou | Jing Nie
Measurement-Based Spatial Correlation and Capacity of Indoor Distributed MIMO System

Author(s): Yan Zhang | Limin Xiao | Shidong Zhou | Jing Wang
Ocotillol Enhanced the Antitumor Activity of Doxorubicin via p53-Dependent Apoptosis

Author(s): Hongbo Wang | Pengfei Yu | Jing Bai | Jianqiao Zhang | Liang Kong | Fangxi Zhang | Guangying Du | Shiqian Pei | Lixia Zhang | Yongtao Jiang | Jingwei Tian | Fenghua Fu
Electrical Conduction and Dielectric Properties of the CaCu3Ti4O12 Ceramics Synthesized by SPS

Author(s): Xuefeng Ruan | Yue Zhang | Zhi Yang | Rui Xiong | Jing Shi
Study on Iron Bacteria Induced Corrosion Based on Electrochemical Noise and RBF Neural Network

Author(s): Men Hong | Zhang Li Hua | Li Xiujie | Zhao Xiao | Zhang Jing

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program