Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Joanna Teisseyre"

ADD TO MY LIST
 
Patologie wątroby w przebiegu autosomalnej recesywnej wielotorbielowatości nerek

Author(s): Dorota Wicher | Irena Jankowska | Joanna Cielecka-Kuszyk | Mikołaj Teisseyre | Joanna Pawłowska | Katarzyna Gadomska-Prokop | Józef Ryżko
Przygotowanie pacjenta do przeszczepienia fragmentu wątroby pobranego od żywego spokrewnionego dawcy

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Postępy w hepatologii dziecięcej

Author(s): Jerzy Socha | Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Danuta Celińska-Cedro | Jolanta Rujner | Józef Ryżko | Piotr Socha | Elżbieta Świątkowska | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak
Marskość wątroby u dzieci

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Wstawka z jelita cienkiego - jeden ze sposobów leczenia wstecznego odpływu żołądkowo-przełykowego po rekonstrukcji przełyku z okrężnicy

Author(s): Andrzej Kamiński | Marek Szymczak | Dorota Broniszczak | Joanna Teisseyre | Piotr Kaliciński | Elżbieta Świątek-Rawa | Justyna Komarnicka | Przemysław Kluge
Wstępne wyniki oceny ilościowej funkcji komórki wątrobowej wyrażonej za pomocą wątrobowego wskaźnika ekstrakcji u pacjentów z atrezją dróg żółciowych

Author(s): Anna Kamińska | Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Elżbieta Świątek-Rawa | Andrzej Kamiński | Elżbieta Świątkowska | Piotr Czubkowski | Krzysztof Toth | Mikołaj Teisseyre
Wstępne wyniki oceny mineralizacji układu kostnego u dzieci przed i po transplantacji wątroby

Author(s): Joanna Pawłowska | Halina Matusik | Hor Ismail | Józef Ryżko | Elżbieta Karczmarewicz | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre | Piotr Kaliciński | Jacek Łukaszkiewicz | Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Roman Lorenc | Jerzy Socha
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil