Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jun CAI"

ADD TO MY LIST
 
Integrative TCM Conservative Therapy for Low Back Pain due to Lumbar Disc Herniation: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Wei An Yuan | Shi Rong Huang | Kai Guo | Wu Quan Sun | Xiao Bing Xi | Ming Cai Zhang | Ling Jun Kong | Hua Lu | Hong Sheng Zhan | Ying Wu Cheng
Study on the MoN/Nitrogen-doped Graphene Sheets Composite for Lithium Ion Capacitor Electrode Materials

Author(s): MA Wen, HAN Peng-Xian, KONG Qing Shan, ZHANG Ke Jun, BI Cai Feng, CUI Guang Lei
PI3K/Akt Pathway Contributes to Neurovascular Unit Protection of Xiao-Xu-Ming Decoction against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in Rats

Author(s): Rui Lan | Jun Xiang | Yong Zhang | Guo-Hua Wang | Jie Bao | Wen-Wei Li | Wen Zhang | Li-Li Xu | Ding-Fang Cai
A retrospective analysis of laparoscopic and open ureterolysis for treating the patients with retroperitoneal fibrosis

Author(s): Fan ZHANG | Xu ZHANG | Bao-fa HONG | Jiang-ping GAO | Jun DONG | Yong YANG | Wei CAI | A-xiang XU | Xin MA | Hong-zhao LI
Xiao-Xu-Ming Decoction Protects against Blood-Brain Barrier Disruption and Neurological Injury Induced by Cerebral Ischemia and Reperfusion in Rats

Author(s): Rui Lan | Jun Xiang | Guo-Hua Wang | Wen-Wei Li | Wen Zhang | Li-Li Xu | Ding-Fang Cai
Isolated renal metastasis from squamous cell lung cancer

Author(s): Cai Jun | Liang Gai | Cai Zhiqiang | Yang Ting | Li Shuang | Yang Jiyuan
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Effect of organic acids on the growth and lipid accumulation of oleaginous yeast Trichosporon fermentans

Author(s): Huang Chao | Wu Hong | Liu Zong-jun | Cai Jun | Lou Wen-yong | Zong Min-hua
Non-Starch Polysaccharides (NSP) Enzyme Improves the Nutrient Digestibility of Weaned Piglet Fed a Cottonseed Meal-Based Diets

Author(s): Wang Shengping | Jun Fang | Tang Xiangshan | Wang Jie | Zhichun Zhan | Ying Zhou | Xiaosong Wu | Dingding Su | Gang Liu | Jiannan Ding | Lichuang Cai
Reversible cardiogenic shock caused by atrioventricular junctional rhythm after percutaneous coronary intervention

Author(s): Jun Wang | Qi-Gao Zhang | Xiao-Min Cai | Li-Jun Wang | Jian-Bin Gong | Shi-Sen Jiang
Oxymatrine liposome attenuates hepatic fibrosis via targeting hepatic stellate cells

Author(s): Ning-Li Chai | Qiang Fu | Hui Shi | Chang-Hao Cai | Jun Wan | Shi-Ping Xu | Ben-Yan Wu
Scutellaria barbata D. Don Inhibits Tumor Angiogenesis via Suppression of Hedgehog Pathway in a Mouse Model of Colorectal Cancer

Author(s): Lihui Wei | Jiumao Lin | Wei Xu | Qiaoyan Cai | Aling Shen | Zhenfeng Hong | Jun Peng
Colorectal cancer screening: Comparison of transferrin and immuno fecal occult blood test

Author(s): Ji-Gui Chen | Juan Cai | Huan-Lei Wu | Hua Xu | Yu-Xing Zhang | Chao Chen | Qian Wang | Jun Xu | Xiang-Lin Yuan
Hedyotis diffusa Willd Inhibits Colorectal Cancer Growth in Vivo via Inhibition of STAT3 Signaling Pathway

Author(s): Qiaoyan Cai | Jiumao Lin | Lihui Wei | Ling Zhang | Lili Wang | Youzhi Zhan | Jianwei Zeng | Wei Xu | Aling Shen | Zhenfeng Hong | Jun Peng
The community Analysis of User Behaviors Network for Web Traffic

Author(s): Jun Cai | Shun-Zheng Yu | Yu Wang
Diagnosis of lung cancer in individuals with solitary pulmonary nodules by plasma microRNA biomarkers

Author(s): Shen Jun | Liu Ziling | Todd Nevins | Zhang Howard | Liao Jipei | Yu Lei | Guarnera Maria | Li Ruiyun | Cai Ling | Zhan Min | Jiang Feng
Epidemiology and immunoprotection of nephropathogenic avian infectious bronchitis virus in southern China

Author(s): Xie Qingmei | Ji Jun | Xie Jingwei | Chen Feng | Cai Manshan | Sun Baoli | Xue Chunyi | Ma Jingyun | Bi Yingzuo
trans-Diaquabis(1H-imidazole-4-carboxylato-κ2N3,O4)nickel(II)

Author(s): Shengrun Zheng | Songliang Cai | Jun Fan | Weiguang Zhang
MiR-21 plays an Important Role in Radiation Induced Carcinogenesis in BALB/c Mice by Directly Targeting the Tumor Suppressor Gene Big-h3

Author(s): Cong Liu, Bailong Li, Ying Cheng, Jing Lin, Jun Hao, Shuyu Zhang, R.E.J. Mitchel, Ding Sun, Jin Ni, Luqian Zhao, Fu Gao, Jianming Cai
Biphenyl-3,3′-dicarboxylic acid

Author(s): Shao-Hua Deng | Jun Zhao | Yi-Qiang Mu | Cai Li | Hui-Min Liu
MiR-34a in Age and Tissue Related Radio-Sensitivity and Serum miR-34a as a Novel Indicator of Radiation Injury

Author(s): Cong Liu, Chuanfeng Zhou, Fu Gao, Shengyun Cai, Chao Zhang, Luqian Zhao, Fang Zhao, Fei Cao, Jing Lin, Yanyong Yang, Jin Ni, Jun Jia, Wei Wu, Li Zhou, Jianguo Cui, Wei Zhang, Bailong Li, Jianming Cai
Tetraaquabis[5-(3-pyridyl)tetrazolido-κN5]zinc(II) tetrahydrate

Author(s): Yi-Qiang Mu | Jun Zhao | Cai Li
Parthenolide induces proliferation inhibition and apoptosis of pancreatic cancer cells in vitro

Author(s): Liu Jun-Wei | Cai Min-Xia | Xin Ying | Wu Qing-Song | Ma Jun | Yang Po | Xie Hai-Yang | Huang Dong-Sheng
The Design of a Wireless Data Acquisition and Transmission System

Author(s): Jun Cai | Shun-Zheng Yu | Jing-li Liu
QSAR Studies on Andrographolide Derivatives as α-Glucosidase Inhibitors

Author(s): Jun Xu | Sichao Huang | Haibin Luo | Guoji Li | Jiaolin Bao | Shaohui Cai | Yuqiang Wang
Expression of indoleamine 2,3-dioxygenase in nasopharyngeal carcinoma impairs the cytolytic function of peripheral blood lymphocytes

Author(s): Liu Peng | Xie Bai-Lu | Cai Shao-Hui | He Yun-Wen | Zhang Ge | Yi Yan-Mei | Du Jun
4,4′-(Ethene-1,2-diyl)dipyridinium bis[4-(2-carboxybenzoyl)benzoate]

Author(s): Cai Li | Dong-Sheng Li | Jun Zhao | Xue-Gang Zheng | Xi-Jun Ke
(Cyclohexanecarboxylato)bis(di-2-pyridylamine)zinc(II) nitrate monohydrate

Author(s): Ying-Jie Cai | Jun Yang | Peng Huang | Lei Lei | Qing-Fu Zeng
Ag85B DNA vaccine suppresses airway inflammation in a murine model of asthma

Author(s): Wu Jian | Xu Jun | Cai Chuang | Gao Xinglin | Li Li | Zhong Nanshan
Aquabis(2-amino-1,3-thiazole-4-acetato-κ2O,N3)nickel(II)

Author(s): Qiu-Fen He | Dong-Sheng Li | Jun Zhao | Xi-Jun Ke | Cai Li
Aqua(2,2′-bipyrimidine-κ2N,N′)(succinato-κ2O1,O4)copper(II) dihydrate

Author(s): Xi-Jun Ke | Dong-Sheng Li | Jun Zhao | Qiu-Fen He | Cai Li
Discovery and identification of potential biomarkers of pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia

Author(s): Shi Linan | Zhang Jun | Wu Peng | Feng Kai | Li Jing | Xie Zhensheng | Xue Peng | Cai Tanxi | Cui Ziyou | Chen Xiulan | Hou Junjie | Zhang Jianzhong | Yang Fuquan
A New Atisane-Type Diterpene from the Bark of the Mangrove Plant Excoecaria Agallocha

Author(s): Zhan Chang Wang | Yi Ming Lin | Dan Qin Feng | Cai Huan Ke | Peng Lin | Chong Ling Yan | Jun De Chen
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions