Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Karol A. Kamiński"

ADD TO MY LIST
 
Atrial expression of the CCN1 and CCN2 proteins in chronic heart failure

Author(s): Tomasz A. Bonda | Karol A. Kamiński | Magdalena Dziemidowicz | Sergey Litvinovich | Marcin Kożuch | Tomasz Hirnle | Iwona Dmitruk | Lech Chyczewski | Maria M. Winnicka
Indeks SIMPLE - narzędzie prognostyczne u pacjentów z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową

Author(s): Anna Kozieradzka | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Konrad Nowalć | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ tirofibanu na normalizację uniesionego odcinka ST u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną interwencją wieńcową

Author(s): Marcin Kożuch | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Janusz Korecki | Bogumił Ramotowski | Łukasz Stachurski | Paweł Radecki | Magdalena Puciłowska | Bogusław Poniatowski | Wojciech Achremczyk | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy

Author(s): Monika Usowicz-Szaryńska | Karol Kamiński | Beata Szynaka | Lech Zimnoch | Marcin Kożuch | Agnieszka Leszczyńska | Wojciech Karwowski | Bogusław Sawicki | Lech Chyczewski | Włodzimierz J. Musiał | Maria M. Winnicka | Bożena Sobkowicz
Insulinooporność u pacjentów z niewydolnością serca jest związana ze stężeniem interleukiny 6 w surowicy - wyniki wstępne

Author(s): Karol Adam Kamiński | Małgorzata Jasiewicz | Izabela Wojtkowska | Barbara Szepietowska | Anna Jackowska | Małgorzata Szelachowska | Włodzimierz Jerzy Musiał
The value of acute versus sub-acute BNP measurements for the prediction of long-term mortality after first ST-elevation myocardial

Author(s): Agnieszka M. Tycińska | Anna Lisowska | Robert Sawicki | Bożena Sobkowicz | Anna Kozieradzka | Karol Kamiński | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Sławomir Dobrzycki | Maciej Szmitkowski
Cykliczność występowania świeżego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)

Author(s): Anna Moniuszko | Agnieszka Tycinska | Konrad Skolimowski | Sławomir Dobrzycki | Paweł Kralisz | Włodzimierz J. Musial | Bożena Sobkowicz | Karol Adam Kamiński

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions