Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Karolina Ziora-Jakutowicz"

ADD TO MY LIST
 
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA TYPU DUCHENNE'A ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W UKŁADZIE SERCOWO-NACZYNIOWYM ORAZ ASPEKTÓW GENETYCZNYCH

Author(s): Elżbieta Borawska-Dziadek | Janusz Zimowski | Karolina Ziora-Jakutowicz | Katarzyna Ziora
PÓŹNE ROZPOZNANIE ZESPOŁU MARFANA

Author(s): Katarzyna Ziora | Arkadiusz Wierzyk | Magdalena Wszołek | Sebastian Smerdziński | Karolina Ziora-Jakutowicz | Stanisław Zajączek
MANIFESTACJE SKÓRNE W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA (ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA) U DZIECI I MŁODYCH OSÓB

Author(s): Katarzyna Ziora | Lilianna Wisłocka | Anna Stożek | Karolina Ziora-Jakutowicz
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil