Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Katarzyna Jarosik"

ADD TO MY LIST
 
Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu zespołu Blanda-White'a-Garlanda u 3-miesięcznego niemowlęcia

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Beata Kierzkowska | Andrzej Sysa | Jadwiga Moll | Tomasz Moszura | Piotr Jarosik | Jacek Moll | Jerzy Stańczyk

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions