Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Katarzyna Kulińska-Szukalska"

ADD TO MY LIST
 
STYL ŻYCIA A WYSTĘPOWANIE OTYŁOŚCI W BADANEJ GRUPIE DZIECI ŁÓDZKICH

Author(s): Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Analiza zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu wybranych chorób kości o podłożu genetycznym - obserwacje własne

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych

Author(s): Katarzyna Haładaj | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Ewa Rychłowska | Joanna Golec | Danuta Chlebna-Sokół
Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe

Author(s): Agnieszka Kiliańska | Danuta Chlebna-Sokół | Katarzyna Kulińska-Szukalska
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?