Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ke Liu"

ADD TO MY LIST
 
Modeling the Impacts of Boreal Deforestation on the Near-Surface Temperature in European Russia

Author(s): Zhihui Li | Xiangzheng Deng | Qingling Shi | Xinli Ke | Yingcheng Liu
Building a Smart E-Portfolio Platform for Optimal E-Learning Objects Acquisition

Author(s): Chih-Kun Ke | Kai-Ping Liu | Wen-Chin Chen
Postoperative Survival of Patients with Stage IIIa Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Huihui LIU | Yan XU | Mengzhao WANG | Ke HU | Manjiao MA | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Longyun LI | Huazhu WANG
Second-line Chemotherapy and Its Survival Analysis of 181 Patients with
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer in a Single Institute

Author(s): Manjiao MA | Mengzhao WANG | Yan XU | Ke HU | Huihui LIU | Longyun LI | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Huazhu WANG
The oxidative damage of Bisphenol A on the organs of the mice

Author(s): Chenjuan Ke | Xudong Liu | Haoxiao Zuo | Jingyun Zhao | Xu Yang | Junlin Yuan
Promotion of Hepatic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells on Decellularized Cell-Deposited Extracellular Matrix

Author(s): Hongliang He | Xiaozhen Liu | Liang Peng | Zhiliang Gao | Yun Ye | Yujie Su | Qiyi Zhao | Ke Wang | Yihong Gong | Fan He
Stepwise sedation for elderly patients with mild/moderate COPD during upper gastrointestinal endoscopy

Author(s): Can-Xia Xu | Xiong Chen | Yan Jia | Ding-Hua Xiao | Hui-Fang Zou | Qin Guo | Fen Wang | Xiao-Yan Wang | Shou-Rong Shen | Ling-Ling Tong | Ke Cao | Xiao-Ming Liu
Clinical observation of two kinds of lacrimal laser operations for dacryagogatresia

Author(s): Wen-Jiang Liao | Ya-Hong Yan | Xian-Sheng Liu | Mei-Kui Ke | Jun Ouyang
Loss of RASSF1A Expression in Colorectal Cancer and Its Association with K-ras Status

Author(s): Dan Cao | Ye Chen | Yuan Tang | Xing-Chen Peng | Hang Dong | Long-Hao Li | Ke Cheng | Jun Ge | Ji-Yan Liu
Algorithm of Comprehensive Evaluation of Quality on Marketing Simulation Practice Based on FAHP

Author(s): Yazhou Xiong | Ji Ke | Xianming Liu | Hongming Zhao | Jingyuan Xing | Xiaofang Xu
THE SPATIAL DISTRIBUTION OF APIS DORSATA HOST PLANTS USING AN INTEGRATED GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM-REMOTE SENSING APPROACH

Author(s): Izzat F. Ibrahim | Siva K. Balasundram | Nur-Ashikin P. Abdullah | Alias M. Sood | Makhdzir Mardan | Mohamed M. Saberioon | Huaxue Liu | Gang Li | Liangmin Huang | Jianrong Huang | Zhixin Ke | Yehui Tan
COMMUNITY STRUCTURE AND ABUNDANCE OF TINTINNIDS IN THE BAY OF BENGAL DURING THE SPRING

Author(s): Huaxue Liu | Gang Li | Liangmin Huang | Jianrong Huang | Zhixin Ke | Yehui Tan
The protective effeet of hyperbaric oxygen against hepatic injury in septic rats under acute hypoxia of simulated high altitude

Author(s): Ke LIU | Fu-zhou TIAN | Ke-zhou LI | Jian-dong REN | Rui-feng WANG | Zhu-lin LUO
Simulation of petrous bone drilling in subtemporal approach utilizing virtual reality system

Author(s): TANG Ke | LI Yang | ZHOU Jing-an | ZHOU Qing | LIU Ce | ZHAO Ya-qun
Normobaric hyperoxia-based neuroprotective therapies in ischemic stroke

Author(s): Qi Zhifeng | Liu Wenlan | Luo Yumin | Ji Xunming | Liu Ke Jian
Literature mining of protein-residue associations with graph rules learned through distant supervision

Author(s): Ravikumar KE | Liu Haibin | Cohn Judith D | Wall Michael E | Verspoor Karin
Identification of regulatory regions of bidirectional genes in cervical cancer

Author(s): Wang Guohua | Qi Ke | Zhao Yuming | Li Yu | Juan Liran | Teng Mingxiang | Li Lang | Liu Yunlong | Wang Yadong
A New Biomarker for Hepatocellular Damage: Plasma Cell-Free DNA

Author(s): Zhi Yan | Yingli He | Qian Li | Meiling Cui | Ke Wang | Tianyan Chen | Hongli Liu | Ying-Ren Zhao
Expression Profiling of MYOZ1 Gene in Porcine Tissue and C2C12 Cells

Author(s): Yin Liu | Ke Zhou | Xin-Yun Li | Shu-Hong Zhao | Jian-Hua Cao
MicroRNA Expression Profile in RAW264.7 cells in Response to Brucella melitensis Infection

Author(s): Ke Zheng, Dong-Sheng Chen, Yi-Quan Wu, Xian-Jin Xu, Hui Zhang, Chuang-Fu Chen, Huan-Chun Chen, Zheng-Fei Liu
Latency Estimation-Based Data Delivery Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks

Author(s): Haigang Gong | Lingfei Yu | Ke Liu | Fulong Xu | Xiaomin Wang
Public-Transportation-Assisted Data Delivery Scheme in Vehicular Delay Tolerant Networks

Author(s): Yong Feng | Ke Liu | Qian Qian | Feng Wang | Xiaodong Fu
Effects of Somatothermal Far-Infrared Ray on Primary Dysmenorrhea: A Pilot Study

Author(s): Yu-Min Ke | Ming-Chiu Ou | Cheng-Kun Ho | Yung-Sheng Lin | Ho-Yen Liu | Wen-An Chang
A Class of -Semipreinvex Functions and Optimality

Author(s): Xue Wen Liu | Ke Quan Zhao | Zhe Chen
Antioxidant Activities of Stilbenoids from Rheum emodi Wall

Author(s): Yuan-yuan Chai | Fang Wang | Yan-li Li | Ke Liu | Hui Xu
miRNA589 Regulates Epithelial-Mesenchymal Transition in Human Peritoneal Mesothelial Cells

Author(s): Ke Zhang | Hao Zhang | Xun Zhou | Wen-bin Tang | Li Xiao | Ying-hong Liu | Hong Liu | You-ming Peng | Lin Sun | Fu-you Liu
Radio Wave Propagation Scene Partitioning for High-Speed Rails

Author(s): Bo Ai | Ruisi He | Zhangdui Zhong | Ke Guan | Binghao Chen | Pengyu Liu | Yuanxuan Li
Two-Dimensional Fracture Mechanics Analysis Using a Single-Domain Boundary Element Method

Author(s): Chien-Chung Ke | Cheng-Lung Kuo | Shih-Meng Hsu | Shang-Chia Liu | Chao-Shi Chen
Interleukin-11 Promotes the Progress of Gastric Carcinoma via Abnormally Expressed Versican

Author(s): Zhenwei Zhang, Jianpeng Zhang, Lei Miao, Ke Liu, Shengsheng Yang, Chuanyong Pan, Binghua Jiao
Quinazolin-4-one Coupled with Pyrrolidin-2-iminium Alkaloids from Marine-Derived Fungus Penicillium aurantiogriseum

Author(s): Fuhang Song | Biao Ren | Ke Yu | Caixia Chen | Hui Guo | Na Yang | Hong Gao | Xueting Liu | Mei Liu | Yaojun Tong | Huanqin Dai | Hua Bai | Jidong Wang | Lixin Zhang
Endophytic fungi diversity in root of Doritis pulcherrima (Orchidaceae)

Author(s): Haili Ke | Xiqiang Song | Zhiqiong Tan | Hongxia Liu | Yibo Luo
The Capture of Moving Object in Video Image

Author(s): Weina Fu | Zhiwen Xu | Shuai Liu | Xin Wang | Hongchang Ke
Aβ-40 Y10F Increases βfibrils Formation but Attenuates the Neurotoxicity of Amyloid-β Peptide

Author(s): Xueling Dai | Ping Chang | Wenjuan Liu | Ke Xu | Yaxuan Sun | Shigong Zhu | Zhaofeng Jiang
Advances in the Research of Glycolysis and Lung Cancer

Author(s): Boning LIU | Meng LUO | Qinghua ZHOU | Ke XU
Synthesis, Crystal Structure, and DNA-Binding Studies of a Nickel(II) Complex with the Bis(2-benzimidazolymethyl)amine Ligand

Author(s): Huilu Wu | Tao Sun | Ke Li | Bin Liu | Fan Kou | Fei Jia | Jingkun Yuan | Ying Bai
Evaluation of Lentiviral-Mediated Expression of Sodium Iodide Symporter in Anaplastic Thyroid Cancer and the Efficacy of In Vivo Imaging and Therapy

Author(s): Chien-Chih Ke | Ya-Ju Hsieh | Luen Hwu | Fu-Hui Wang | Fu-Du Chen | Lee-Shing Chu | Oscar K. Lee | Chin-Wen Chi | Chen-Hsen Lee | Ren-Shyan Liu
Comparison of Detrending Methods in Spectral Analysis of Heart Rate Variability

Author(s): Liping Li | Ke Li | Changchun Liu | Chengyu Liu
Modeling the Impact of Disk Scrubbing on Storage System

Author(s): Junping Liu | Ke Zhou | Zhikun Wang | Liping Pang | Dan Feng
Spatio-temporal variation of vegetation phenology in the Northern Tibetan Plateau as detected by MODIS remote sensing

Author(s): SONG Chun-Qiao | YOU Song-Cai | KE Ling-Hong | LIU Gao-Huan | ZHONG Xin-Ke
Cardioprotective Effects of Salvianolic Acid A on Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury In Vivo and In Vitro

Author(s): Huaying Fan | Liu Yang | Fenghua Fu | Hui Xu | Qinggang Meng | Haibo Zhu | Lirong Teng | Mingyan Yang | Leiming Zhang | Ziliang Zhang | Ke Liu
Epigenetic Regulation of Mesenchymal Stem Cells: A Focus on Osteogenic and Adipogenic Differentiation

Author(s): Chad M. Teven | Xing Liu | Ning Hu | Ni Tang | Stephanie H. Kim | Enyi Huang | Ke Yang | Mi Li | Jian-Li Gao | Hong Liu | Ryan B. Natale | Gaurav Luther | Qing Luo | Linyuan Wang | Richard Rames | Yang Bi | Jinyong Luo | Hue H. Luu | Rex C. Haydon | Russell R. Reid | Tong-Chuan He
Dynamic changes of cytotoxic T lymphocytes (CTLs), natural killer (NK) cells, and natural killer T (NKT) cells in patients with acute hepatitis B infection

Author(s): Li Jun | Han Yaping | Jin Ke | Wan Yufeng | Wang Shixia | Liu Bo | Liu Yuan | Lu Shan | Huang Zuhu
Periostin: a promising target of therapeutical intervention for prostate cancer

Author(s): Sun Chuanyu | Zhao Xiaojun | Xu Ke | Gong Jian | Liu Weiwei | Ding Weihong | Gou Yuancheng | Xia Guowei | Ding Qiang
1,2;5,6-Di-O-isopropylidene-3-C-nitromethyl-α-d-allofuranose

Author(s): Qiurong Zhang | Yu Ke | Weiyan Cheng | Pengyun Li | Hongmin Liu
Dimethyl 2,5-bis(5-hexylthiophen-2-yl)benzene-1,4-dioate

Author(s): Cheng-Li Song | Ke Liu | Ai-Jiang Zhang | Zhu-Guo Xu | Hao-Li Zhang
Adaptive Sparse Representation for Source Localization with Gain/Phase Errors

Author(s): Ke Sun | Yimin Liu | Huadong Meng | Xiqin Wang
A visual method for direct selection of high-producing Pichia pastoris clones

Author(s): Hu Fan | Li Xin | Lü Jie | Mao Pei | Jin Xiang | Rao Ben | Zheng Peng | Zhou Yu | Liu Sheng | Ke Tao | Ma Xiang | Ma Li
Deoxyuridines from the Marine Sponge Associated Actinomycete Streptomyces microflavus

Author(s): Ke Li | Qiao-Lian Li | Nai-Yun Ji | Bo Liu | Wei Zhang | Xu-Peng Cao
Characteristics of liver on magnetic resonance diffusion-weighted imaging: Dynamic and image pathological investigation in rabbit liver VX-2 tumor model

Author(s): You-Hong Yuan, En-Hua Xiao, Jian-Bin Liu, Zhong He, Ke Jin, Cong Ma, Jun Xiang, Jian-Hua Xiao, Wei-Jian Chen
Gene expression and MR diffusion-weighted imaging after chemoembolization in rabbit liver VX-2 tumor model

Author(s): You-Hong Yuan, En-Hua Xiao, Jian-Bin Liu, Zhong He, Ke Jin, Cong Ma, Jun Xiang, Jian-Hua Xiao, Wei-Jian Chen
Potential role of Th17 cells in the pathogenesis of inflammatory bowel disease

Author(s): Zhan-Ju Liu, Praveen K Yadav, Jing-Ling Su, Jun-Shan Wang, Ke Fei
Detachment of esophageal carcinoma cells from extracellular matrix causes relocalization of death receptor 5 and apoptosis

Author(s): Guang-Chao Liu, Jun Zhang, Shi-Gui Liu, Rong Gao, Zhang-Fu Long, Ke Tao, Yuan-Fang Ma
Defective Osteogenic Differentiation in the Development of Osteosarcoma

Author(s): Eric R. Wagner | Gaurav Luther | Gaohui Zhu | Qing Luo | Qiong Shi | Stephanie H. Kim | Jian-Li Gao | Enyi Huang | Yanhong Gao | Ke Yang | Linyuan Wang | Chad Teven | Xiaoji Luo | Xing Liu | Mi Li | Ning Hu | Yuxi Su | Yang Bi | Bai-Cheng He | Ni Tang | Jinyong Luo | Liang Chen | Guowei Zuo | Richard Rames | Rex C. Haydon | Hue H. Luu | Tong-Chuan He
Comparative Analysis of Cytotoxic T Lymphocyte Response Induced by Dendritic Cells Loaded with Hepatocellular Carcinoma -Derived RNA or Cell Lysate

Author(s): Ke Pan, Jing-jing Zhao, Hui Wang, Jian-jun Li, Xiao-ting Liang, Jian-cong Sun, Yi-bing Chen, Hai-qing Ma, Qing Liu, Jian-chuan Xia
Theoretical Model of Stock Trading Behavior with Biases

Author(s): Ke Liu | Kin Keung Lai | Jerome Yen
Isothiocyanates induce oxidative stress and suppress the metastasis potential of human non-small cell lung cancer cells

Author(s): Wu Xiang | Zhu Yu | Yan Huiqin | Liu Boning | Li Ying | Zhou Qinghua | Xu Ke
An FLIR Video Surveillance System to Avoid Bridge-Ship Collision

Author(s): Jun Liu | Hong Wei | Xi-Yue Huang | Nai-Shuai He | Ke Li
Data Collaborative Work Flow Model for Information Integration with the support of Web Services

Author(s): J. K Zhang | K Liu | Y. Tang | M.C So | L. S. Ke | A. L Mao
Human herpesvirus-8 in northwestern China: epidemiology and characterization among blood donors

Author(s): Wang Xing | He Bin | Zhang Zhaoxia | Liu Tao | Wang Hui | Li Xu | Zhang Qiong | Lan Ke | Lu Xiaomei | Wen Hao
Detection of HPV DNA in esophageal cancer specimens from different regions and ethnic groups: a descriptive study

Author(s): Wang Xueqian | Tian Xiuyun | Liu Fangfang | Zhao Yiqiang | Sun Min | Chen Dafang | Lu Changdong | Wang Zhong | Shi Xiaotian | Zhang Qingying | Zhang Donghong | Shen Zhongying | Li Feng | Harris Curtis | Cai Hong | Ke Yang
Solitary adrenal metastasis from invasive ductal breast cancer: an uncommon finding

Author(s): Liu Xiao-Jiao | Shen Peng | Wang Xin-Feng | Sun Ke | Sun Fei-Fei
Research on Refrain Bullwhip Effect in Supply Deficiency Condition

Author(s): Yang Li | Liqun Gao | Jia Liu | Zhi Kong | Ke Lu | Zihan Zhao
An Influencing Research on Brand Personality to Perceived Quality

Author(s): Ke Xue | Mingyang Yu | Chunzhang Liu
Suppression of growth, migration and invasion of highly-metastatic human breast cancer cells by berbamine and its molecular mechanisms of action

Author(s): Wang Shan | Liu Qian | Zhang Ying | Liu Ke | Yu Pengfei | Liu Kun | Luan Jinling | Duan Huiying | Lu Zhaoqiao | Wang Fengfei | Wu Erxi | Yagasaki Kazumi | Zhang Guoying
Anti-tumor effects of a human VEGFR-2-based DNA vaccine in mouse models

Author(s): Xie Ke | Bai Rui-Zhen | Wu Yang | Liu Quan | Liu Kang | Wei Yu-Quan
High resolution profiling of DNA copy number and gene expression changes in AIDS-related lymphoma

Author(s): Deffenbacher KE | Liu Z | Iqbal J | Geng H | Fu K | Chan WC
Characterization of 35 novel microsatellite DNA markers from the duck (Anas platyrhynchos) genome and cross-amplification in other birds

Author(s): Huang Yinhua | Tu Jianfeng | Cheng Xuebo | Tang Bo | Hu Xiaoxiang | Liu Zhaoliang | Feng Jidong | Lou Yankun | Lin Li | Xu Ke | Zhao Yulong | Li Ning
Suppression of lung cancer in murine model: treated by combination of recombinant human endostsatin adenovirus with low-dose cisplatin

Author(s): Bai Rui | Wu Yang | Liu Quan | Xie Ke | Wei Yu | Wang Yong | Liu Kang | Luo Yan | Su Jing | Hu Bing | Liu Ji | Li Qiu | Niu Ting | Zhao Zhi | Yang Li
Relationship between Mutations of the Epidermal Growth Factor Receptor Gene and Drug-Resistance to Gefitinib in Human Lung Cancer in vitro

Author(s): Wei WEI | Yu FAN | Hongyu LIU | Zhihao WU | Haisu WAN | Zhiqin YAN | Ke XU | Qinghua ZHOU
Reducing the Discrepancy Between ASTER and MODIS Land Surface Temperature Products

Author(s): Yuanbo Liu | Yasushi Yamaguchi | Changqing Ke
Identification of a novel KCNQ1 mutation associated with both Jervell and Lange-Nielsen and Romano-Ward forms of long QT syndrome in a Chinese family

Author(s): Zhang Su | Yin Ke | Ren Xiang | Wang Pengyun | Zhang Shirong | Cheng Lingling | Yang Junguo | Liu Jing | Liu Mugen | Wang Qing

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program