Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Kioumis I"

ADD TO MY LIST
 
Clinical experimentation with aerosol antibiotics: current and future methods of administration

Author(s): Zarogoulidis P | Kioumis I | Porpodis K | Spyratos D | Tsakiridis K | Huang H | Li Q | Turner JF | Browning R | Hohenforst-Schmidt W | Zarogoulidis K
Vitamin D in asthma and future perspectives

Author(s): Huang H | Porpodis K | Zarogoulidis P | Domvri K | Giouleka P | Papaiwannou A | Primikyri S | Mylonaki E | Spyratos D | Hohenforst-Schmidt W | Kioumis I | Zarogoulidis K
The Impact of Pulmonary Arterial Pressure on Exercise Capacity in Mild-to-Moderate Cystic Fibrosis: A Case Control Study

Author(s): Katerina Manika | Georgia G. Pitsiou | Afroditi K. Boutou | Vassilis Tsaoussis | Nikolaos Chavouzis | Marina Antoniou | Maria Fotoulaki | Ioannis Stanopoulos | Ioannis Kioumis
Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the 2009–2010 influenza pandemic compared with non-H1N1 respiratory infections

Author(s): Zarogoulidis P | Glaros D | Kontakiotis T | Froudarakis M | Kioumis I | Kouroumichakis I | Tsiotsios A | Kallianos A | Steiropoulos P | Porpodis K | Nena E | Papakosta D | Rapti A | Constantinidis TC | Kerenidi T | Panopoulou M | Trakada G | Courcoutsakis N | Fouka E | Zarogoulidis K | Maltezos E

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program