Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Krystyna Karczewska"

ADD TO MY LIST
 
Skuteczność powtórnej terapii interferonowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B

Author(s): Barbara Schneiberg | Wojciech Pieniążek | Tatiana Augustyn-Iwachów | Jolanta Porębska | Antoni Dyduch | Krystyna Karczewska
Ocena stosowania Duspatalinu w zawiesinie podczas leczenia bólów brzucha u dzieci

Author(s): Józef Ryżko | Marek Woynarowski | Wojciech Cichy | Wrzesław Romańczuk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Krzysztof Fyderek | Krystyna Karczewska | Iwona Ignyś | Grażyna Bała | Anna Krenska-Wiącek | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Crobot | Stanisław Pieczarkow
Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000

Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Achalazja przełyku u 6-letniej dziewczynki

Author(s): Jarosław Kwiecień | Jacek Kasner | Józef Dzielicki | Marcin Pięta | Krzysztof Fyderek | Franciszek Halkiewicz | Krystyna Karczewska
Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową

Author(s): Jarosław Kwiecień | Edyta Machura | Anna Janicka | Krystyna Karczewska
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii

Author(s): Jacek Kasner | Krystyna Karczewska | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Anna Janicka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Daniel Sabat
Znaczenie dolichosigma w patogenezie przewlekłych zaparć u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Alicja Żabka | Tomasz Legaszewski | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Wojciech Pieniążek | Jacek Kasner | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska | Stanisław Skrzelewski
Próby korelacji serologicznych markerów celiakii ze stopniem zaniku kosmków jelitowych, wiekiem i płcią pacjentów z celiakią

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Jacek Karpe | Daniel Sabat | Alicja Żabka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Jarosław Kwiecień | Anna Janicka | Wojciech Pieniążek | Elżbieta Łukasik
Odległe efekty laparoskopowych operacji antyrefluksowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Jarosław Kwiecień | Józef Dzielicki | Wojciech Korlacki | Jacek Ciekalski | Alicja Żabka | Agnieszka Krzywicka | Jacek Kasner | Wojciech Pieniążek | Jolanta Porębska | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska
Ocena wiarygodności diagnostycznej ultrasonograficznych cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego

Author(s): Jarosław Kwiecień | Franciszek Halkiewicz | Edyta Machura | Krystyna Karczewska
Hipolaktazja u dzieci szkolnych z terenu Zabrza

Author(s): Jarosław Kwiecień | Lucjan Szadkowski | Wiktor Szostak | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Skrajnie niska niedokrwistość jako objaw zaniedbanej przepukliny rozworu przełykowego

Author(s): Ewa Rabiej | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Agnieszka Krzywicka
Celiakia rozpoznawana w wieku dorosłym - problem także pediatryczny

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Maria Łukasik | Wojciech Pieniążek | Alicja Żabka
Limfocyty T alfa/beta i gamma/delta krwi obwodowej dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Alicja Żabka | Bogdan Mazur | Jacek Karp | Jarosław Kwiecień | Wojciech Pieniążek | Krystyna Karczewska
Zaburzenia czynności zwieraczy przełyku jako problem u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym

Author(s): Jarosław Kwiecień | Katarzyna Ziora | Agnieszka Krzywicka | Joanna Oświęcimska | Jolanta Porębska | Krystyna Karczewska | Antoni Dyduch
Stężenie IL-10 i IL-13 u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Alicja Żabka | Bogdan Mazur | Krystyna Karczewska | Antoni Dyduch
Ocena parametrów manometrycznych u dzieci z przewlekłymi czynnościowymi zaparciami stolca

Author(s): Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Jolanta Porębska | Krystyna Karczewska
Trudności diagnostyczne w celiakii

Author(s): Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Daniel Sabat | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Antoni Dyduch
Występowanie celiakii w Polsce - badanie wieloośrodkowe

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska | Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Piotr Albrecht | Jacek Brendze | Barbara Burda-Muszyńska | Bożena Cukrowska | Grażyna Czaja-Bulsa | Adam Daukszewicz | Agnieszka Gawrońska | Ewa Hapyn | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak | Monika Jakubik | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Jan Józefczuk | Bożena Kazimierczak | Ewa Kochańska | Piotr Konieczny | Bartosz Korczowski | Małgorzata Mokrzycka | Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz | Beata Oralewska | Andrzej Radzikowski | Wanda Reyman | Edyta Sienkiewicz | Kamila Skóra | Jadwiga Szymanowicz | Agata Szymańska | Marta Ślimok | Halina Woś | Aleksandra Zalewska | Jadwiga Zauska
Przydatność manometrii przełyku w diagnostyce choroby refluksowej przełyku u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Ewa Rabiej | Krystyna Karczewska | Antoni Dyduch
Ocena parametrów manometrycznych u dzieci z retencyjnym i nieretencyjnym nietrzymaniem stolca

Author(s): Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Karpe
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu późno ujawnionej celiakii u dorosłych

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Dariusz Karasek | Ewa Maroczkaniec
Refluks żołądkowo-przełykowy w patogenezie astmy oskrzelowej u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Krystyna Karczewska
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil