Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Krzysztof Kałwak"

ADD TO MY LIST
 
Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych

Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska
Przewlekła biegunka jako objaw ciężkiego złożonego niedoboru odporności u 6-miesięcznego niemowlęcia

Author(s): Krzysztof Małusiewicz | Krystyna Mowszet | Magdalena Reich | Krzysztof Kałwak | Franciszek Iwańczak

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program