Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Leszek Paradowski"

ADD TO MY LIST
 
Diagnostic challenges of recurrent intestinal tuberculosis Trudnoœci diagnostyczne w nawrotowej gruŸlicy jelit

Author(s): Agata Mulak | Ma³gorzata Manelska | Jan Cader | El¿bieta Poniewierka | Abdulhabib Annabhani | Krystyna Karachadzis | Leszek Paradowski
Choroba refluksowa przełyku (GERD) - znaczenie postępowania niefarmakologicznego

Author(s): Agnieszka Salomon | Łukasz Salomon | Bożena Regulska-Ilow | Leszek Paradowski
Aktualna sytuacja epidemiologiczna nowotworów jelita grubego w Polsce

Author(s): Krystyna Karachadzis | Leszek Paradowski
Nadciśnienie wrotne pochodzenia pozawątrobowego

Author(s): Magdalena Sudnik, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski
Podstawowe zasady badania oraz znaczenie kliniczne elektrogastrografii (EGG) u dzieci i dorosłych ? konsensus wrocławski

Author(s): Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Krzysztof Fyderek | Maciej Kaczmarski | Mirosława Uścinowicz | Krzysztof Paweł Jonderko | Marcel Mazur | Jarosława Semianów-Wejchert | Dorota Waśko-Czopnik | Dorota Ksiądzyna | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Monika Parzęcka | Bartosz Romańczuk | Franciszek Iwańczak | Leszek Paradowski
Nutritional status assessment of patients with inflammatory bowel disease

Author(s): Anna Prescha | Joanna Pieczyńska | Katarzyna Biernat | Katarzyna Neubauer | Adam Smereka | Rafał Ilow | Halina Grajeta | Jadwiga Biernat | Leszek Paradowski
Zmiany w konsensusie ECCO 2010 dotyczącym postępowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Leszek Paradowski | Katarzyna Neubauer | Małgorzata Reszczyńska | Małgorzata Manelska
Leczenie podtrzymujące remisję w nieswoistych zapaleniach jelit

Author(s): Katarzyna Neubauer | Leszek Paradowski
Znaczenie jelita cienkiego w metabolizowaniu leków

Author(s): Angelika Chachaj | Leszek Paradowski | Dorota Ksiądzyna | Katarzyna Neubauer | Adam Szeląg
Objawy pozajelitowe nieswoistych zapaleń jelit

Author(s): Małgorzata Kosiara | Jadwiga Łapińska | Jarosława Semianów-Wejchert | Leszek Paradowski
Farmakokinetyka leków w zespole złego wchłaniania

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Adam Szeląg | Leszek Paradowski
A new tool to describe inflammatory bowel disease activity?

Author(s): Małgorzata Kosiara | Leszek Paradowski
Nadzór endoskopowy w stanach przednowotworowych przewodu pokarmowego

Author(s): Abdulhabib Annabhani | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Dysautonomia w zespole jelita drażliwego

Author(s): Bogusław Paradowski | Ewa Waszczuk | Małgorzata Bilińska | Magdalena Koszewicz | Leszek Paradowski
Focal lesions of the liver from the Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Wroclaw in the years 2004-2008

Author(s): Leszek Paradowski | Agnieszka Lewandowska | Agnieszka Kaczor | Marcin Braksator
Halitoza - etiologia, diagnostyka i leczenie

Author(s): Marcin Braksator | Leszek Paradowski
Polekowe uszkodzenia przełyku

Author(s): Dorota Waśko-Czopnik | Edwin Kuźnik | Leszek Paradowski
Neoplastic and inflammatory pancreatic tumors diagnosed in patients hospitalized at the Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University, in years 2007-2008

Author(s): Agnieszka Lewandowska | Małgorzata Reszczyńska | Jan Cader | Elżbieta Poniewierka | Zbigniew Sajewicz | Leszek Paradowski
Wpływ chorób przełyku na przebieg choroby niedokrwiennej serca

Author(s): Agata Mulak | Małgorzata Manelska | Leszek Paradowski
Jakość życia, wykształcenie, profil zawodowy i status społeczny pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - przegląd piśmiennictwa

Author(s): Paweł Petryszyn | Jarosława Semianów-Wejchert | Abdulhabib Annabhani | Leszek Paradowski
Plasma ghrelin concentration in celiac patients

Author(s): Radosław Kempiński | Marek Demissie | Maria Jasińska | Leszek Paradowski
Kalprotektyna

Author(s): Małgorzata Kosiara | Leszek Paradowski
Nowotwory i nieswoiste zapalenia jelit u pacjentów ze wstępnym rozpoznaniem zespołu jelita nadwrażliwego

Author(s): Agnieszka Lewandowska | Katarzyna Neubauer | Leszek Paradowski
Biorównoważność inhibitorów pompy protonowej

Author(s): Katarzyna Neubauer | Adam Smereka | Ewa Chlebda | Adam Szeląg | Leszek Paradowski
Bezoary - klasyfikacja, diagnostyka, leczenie

Author(s): Elżbieta Poniewierka | Agata Arlukiewicz-Fajkiel | Leszek Paradowski
Bakteriofagi Escherichia coli w kale pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego

Author(s): Marzanna Łusiak-Szelachowska | Abdulhabib Annabhani | Beata Weber-Dąbrowska | Andrzej Górski | Marek Bębenek | Marek Pudełko | Marta Strutyńska-Karpińska | Jacek Muszyński | Leszek Paradowski
Obraz kliniczny wrzodu żołądka w zależności od jego lokalizacji

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Jan Cader | Leszek Paradowski
Nowotwory innych narządów towarzyszące rakowi żołądka i rakowi jelita grubego w obserwacji własnej

Author(s): Jarosława Semianów-Wejchert | Agata Arlukiewicz | Agnieszka Lewandowska | Paweł Petryszyn | Abdulhabib Annabhani | Battssengel Rentsen | Leszek Paradowski
Czy istnieje relacja między infekcją Helicobacter pylori a zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi?

Author(s): Jan Cader | Zygmunt Domagała | Leszek Paradowski | Joanna Rymaszewska | Wojciech Błoński | Zbigniew Sajewicz
Czy rozpoznanie zespołu jelita nadwrażliwego na podstawie III Kryteriów Rzymskich jest łatwiejsze niż na podstawie II Kryteriów Rzymskich?

Author(s): Agnieszka Lewandowska | Agata Mulak | Anna Susło | Jarosława Semianów-Wejchert | Leszek Paradowski
Hemobilia - etiologia, diagnostyka i leczenie

Author(s): Jerzy Garcarek | Jacek Kurcz | Agnieszka Jędrzejewska-Orchowska | Jan Cader | Krzysztof Moroń | Ewa Nienartowicz | Katarzyna Błachut | Zbigniew Sajewicz | Ewa Waszczuk | Joanna Bladowska | Leszek Paradowski
Wpływ laktozy na wchłanianie D-ksylozy

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Leszek Paradowski
Zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego według III Kryteriów Rzymskich

Author(s): Dorota Waśko-Czopnik | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Manometria anorektalna w uchyłkowatości jelita grubego

Author(s): Katarzyna Błachut | Radosław Kempiński | Leszek Paradowski
Konsensus Maastricht 2005. Co nowego?

Author(s): Leszek Paradowski | Katarzyna Błachut | Abdulhabib Annabhani
Częstość zakażenia Helicobacter pylori u chorych hemodializowanych ze schyłkową niewydolnością nerek

Author(s): Leszek Paradowski | Marian Klinger | Katarzyna Madziarska | Robert Krawczyk | Radosław Kempiński
Czy częste leczenie przeciw/bakteryjne wpływa na częstość zakażenia Helicobacter pylori?

Author(s): Abdulhabib Annabhani | Leszek Paradowski | Katarzyna Błachut
Niechirurgiczne leczenie przewlekłego popromiennego zapalenia odbytnicy

Author(s): Paweł Petryszyn | Leszek Paradowski
Oczne powikłania w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit

Author(s): Anna Sieja | Marta Misiuk-Hojło | Jarosława Semianów-Wejchert | Maciej Dobrzyński | Leszek Paradowski
Leczenie chirurgiczne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego

Author(s): Dorota Mrozowska | Wiktor Bednarz | Jan Cader | Leszek Paradowski | Zbigniew Krawczyk | Janusz Dawiskiba
Zespoły paranowotworowe w gastroenterologii

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Leszek Paradowski
Przewlekłe niedokrwienie jelit

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Leszek Paradowski
Odcinkowe zapalenie jelit w 100 lat od pierwszego opisu choroby

Author(s): Radosław Kempiński | Michał Paradowski | Leszek Paradowski
Czynniki środowiskowe a etiologia nowotworów jelit

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Leszek Paradowski
Zaparcie. Przyczyny, diagnostyka, leczenie

Author(s): Katarzyna Błachut | Wojciech Błoński | Leszek Paradowski
Wpływ choroby refluksowej przełyku na wybrane składniki śliny i występowanie erozji zębowych

Author(s): Urszula Kaczmarek | Dorota Waśko-Czopnik | Małgorzata Kowalczyk-Zając | Leszek Paradowski
Ocena wybranych parametrów tworzenia i resorpcji kości oraz masy kostnej u chorych z przewlekłą cholestazą

Author(s): Jarosława Semianów-Wejchert | Krystyna Karachatzis | Anna Sidorowicz | Maria Jasińska | Leszek Paradowski
Hemochromatoza - wyniki leczenia upustami krwi obwodowej

Author(s): Radosław Kempiński | Abdulhabib Annabhani | Leszek Paradowski
Zespół złego wchłaniania w materiale własnym

Author(s): Ewa Waszczuk | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki

Author(s): Agata Mikołajewska | Maria Jasińska | Leszek Paradowski
Kiła żołądka - opis przypadku

Author(s): Elżbieta Poniewierka | Leszek Paradowski | Zbigniew Sajewicz | Michał Jeleń
Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie zespołu Budda-Chiariego

Author(s): Małgorzata Dunaj | Jadwiga Łapińska | Anna Birecka | Leszek Paradowski
Haemobilia - etiology, diagnostics and treatment --- Hemobilia - etiologia, diagnostyka i leczenie

Author(s): Jerzy Garcarek | Jacek Kurcz | Agnieszka Jedrzejewska-Orchowska | Jan Cader | Krzysztof Moron | Ewa Nienartowicz | Katarzyna Blachut | Zbigniew Sajewicz | Ewa Waszczuk | Joanna Bladowska | Leszek Paradowski
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona