Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Li Guang-Jian"

ADD TO MY LIST
 
Study on discriminant analysis by military mental disorder prediction scale for mental disorder of new recruits

Author(s): Li-yi ZHANG | Hong-hui WEI | Guang-jian WANG | Fang-bin CHEN | Jian SUN | Ning LI | Zhi-qin GAO
Compound K, a Ginsenoside Metabolite, Inhibits Colon Cancer Growth via Multiple Pathways Including p53-p21 Interactions

Author(s): Zhiyu Zhang | Guang-Jian Du | Chong-Zhi Wang | Xiao-Dong Wen | Tyler Calway | Zejuan Li | Tong-Chuan He | Wei Du | Marc Bissonnette | Mark W. Musch | Eugene B. Chang | Chun-Su Yuan
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona