Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Li Sun"

ADD TO MY LIST
 
Phenolic Esters of O-Desmethylvenlafaxine with Improved Oral Bioavailability and Brain Uptake

Author(s): Yang Zhang | Yan Yang | Sen Zhao | Zhichao Yang | Hong Yang | J. Paul Fawcett | Youxin Li | Jingkai Gu | Tiemin Sun
Progress of temozolomide in the treatment of recurrent high-grade gliomas

Author(s): LI Jin-duo | JIANG Rong | WANG Jin-huan | WANG Bin | MA Chun-hua | SUN Li-wei | LÜ Yuan | HOU Guo-fang
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Pyrolytic and Kinetic Analysis of Two Coastal Plant Species: Artemisia annua and Chenopodium glaucum

Author(s): Lili Li | Xiaoning Wang | Jinsheng Sun | Yichen Zhang | Song Qin
A Cross-Layer Design Combining of AMC with HARQ for DSRC Systems

Author(s): Gao Yuan Zhang | Li Min Sun | Hong Wen | Bin Wu | Xiping Zhu | Liang Zhou
Understanding Acupuncture Based on ZHENG Classification from System Perspective

Author(s): Junwei Fang | Ningning Zheng | Yang Wang | Huijuan Cao | Shujun Sun | Jianye Dai | Qianhua Li | Yongyu Zhang
2D Dubins Path in Environments with Obstacle

Author(s): Dongxiao Yang | Didong Li | Huafei Sun
A Review of the Piston Effect in Subway Stations

Author(s): Song Pan | Li Fan | Jiaping Liu | Jingchao Xie | Yuying Sun | Na Cui | Lili Zhang | Binyang Zheng
Demethylation of Cancer/Testis Antigens and CpG ODN Stimulation Enhance Dendritic Cell and Cytotoxic T Lymphocyte Function in a Mouse Mammary Model

Author(s): Jun-Zhong Sun | Lei Gao | Li Gao | Wei Wang | Nan Du | Juan Yang | Ling Wan | Fang Liu | Li-li Wang | Li Yu
Research on Effectiveness Modeling of the Online Chat Group

Author(s): Hua-Fei Zhang | Li-Gang Dong | Jia-wei Sun | Ying Li
The Use of Nanoscaled Fibers or Tubes to Improve Biocompatibility and Bioactivity of Biomedical Materials

Author(s): Xiaoming Li | Rongrong Cui | Wei Liu | Lianwen Sun | Bo Yu | Yubo Fan | Qingling Feng | Fuzhai Cui | Fumio Watari
Study of Alloying Process on 40Cr Surface with Electron Beam after Electroplated Cr Layer

Author(s): Xu Hongbin | Hu Jianjun | Li Hui | Mao Rongshan | Sun Fei | Hou Tianfeng
Generalizations of Fixed-Point Theorems of Altman and Rothe Types

Author(s): Li Sun | Jingxian Sun | Guangwa Wang
Teaching Eect Assessment Method of Basis Courses in Engineering Institutions Based on Homogeneous Markov Chain

Author(s): Yucai Dong | Weidong Li | Hongtao Shi | Ling Zhang | Lianghai Yi | Hongyan Li | Guojun Sun
Production of 2,3-butanediol by Klebsiella pneumoniae from enzymatic hydrolyzate of sugarcane bagasse

Author(s): Yuanquan Song | Qiang Li | Xuebing Zhao | Yan Sun | Dehua Liu
Effects of Gallid Herpesvirus 2 Marek's Disease Challenge Virus and Attenuated Vaccine Virus CVI988/Rispens on Immune Adhesion of Erythrocytes of Chickens

Author(s): W.X. Tian | N. Sun | G.B. Ning | D.J. Zhang | J. Feng | T.X. Lv | Y. Wang | H.M. Wang | X.H. Wang | F. Li
Evaluation of Different CH4-CO2 Replacement Processes in Hydrate-Bearing Sediments by Measuring P-Wave Velocity

Author(s): Bei Liu | Heng Pan | Xiaohui Wang | Fengguang Li | Changyu Sun | Guangjin Chen
Visual acuity assessment after cataract surgery by pattern reversal visual evoked potential

Author(s): Yi-Chen Zheng | Xian-Zhi Bai | Gui-Gang Li | Zhi-Tao Wang | Jian Sun | Xin-Yu Li | Jun Hu
A Label-Free Microfluidic Biosensor for Activity Detection of Single Microalgae Cells Based on Chlorophyll Fluorescence

Author(s): Junsheng Wang | Jinyang Sun | Yongxin Song | Yongyi Xu | Xinxiang Pan | Yeqing Sun | Dongqing Li
Curative effect of endoscopic resection in non-ampullary descending duodenal tubulovillous adenoma

Author(s): Zhi-feng ZHAO | Ning ZHANG | Shu-ren MA | Zhuo YANG | Zhao-jie GONG | Ya-nan SUN | Li ZHANG
Size-Dependent Cytotoxicity of Nanocarbon Blacks

Author(s): Huating Kong | Yu Zhang | Yongjun Li | Zhifen Cui | Kai Xia | Yanhong Sun | Qunfen Zhao | Ying Zhu
The development of Ce3+-activated (Gd,Lu)3Al5O12 garnet solid solutions as efficient yellow-emitting phosphors

Author(s): Jinkai Li, Ji-Guang Li, Shaohong Liu, Xiaodong Li, Xudong Sun and Yoshio Sakka
Locoregional radiotherapy in patients with distant metastases of nasopharyngeal carcinoma at diagnosis

Author(s): Ming-Yuan Chen | Rou Jiang | Ling Guo | Xiong Zou | Qing Liu | Rui Sun | Fang Qiu | Zhong-Jun Xia | Hui-Qiang Huang | Li Zhang | Ming-Huang Hong | Hai-Qiang Mai | Chao-Nan Qian
Friction and Wear Properties of Cold Gas Dynamic Sprayed Composite Coatings

Author(s): Jie Wu | Yongshan Tao | Huazi Jin | Ming Li | Tianying Xiong | Chao Sun
Changes of mouse cytokines and Th1/Th2 balance in acute stress induced by millimeter-wave

Author(s): Rong SUN | Qiong MA | Li DU | Jin-ling CAI | Xiao-yun YANG | Yan GAO | Yu-fang CUI | Jian-ping MAO
Design, Synthesis, Antifungal Activities and 3D-QSAR of New N,N'-Diacylhydrazines Containing 2,4-Dichlorophenoxy Moiety

Author(s): Na-Bo Sun | Yan-Xia Shi | Xing-Hai Liu | Yi Ma | Cheng-Xia Tan | Jian-Quan Weng | Jian-Zhong Jin | Bao-Ju Li
Effects of Polymorphisms in Pepsinogen (PEP), Amylase (AMY) and Trypsin (TRY) Genes on Food Habit Domestication Traits in Mandarin Fish

Author(s): Tilin Yi | Jian Sun | Xufang Liang | Shan He | Ling Li | Zhengyong Wen | Dan Shen
A Comparison of Land Surface Water Mapping Using the Normalized Difference Water Index from TM, ETM+ and ALI

Author(s): Wenbo Li | Zhiqiang Du | Feng Ling | Dongbo Zhou | Hailei Wang | Yuanmiao Gui | Bingyu Sun | Xiaoming Zhang
Genistein Enhances the Radiosensitivity of Breast Cancer Cells via G2/M Cell Cycle Arrest and Apoptosis

Author(s): Xiongxiong Liu | Chao Sun | Xiaodong Jin | Ping Li | Fei Ye | Ting Zhao | Li Gong | Qiang Li
Bioactive form of resveratrol in glioblastoma cells and its safety for normal brain cells

Author(s): Xiao-Hong Shu | Hong Li | Xiao-Xin Sun | Zheng Sun | Li-Li Wang | Xue Song | Shun Shi | Mo-Li Wu | Xiao-Yan Chen | Qing-You Kong | Liu Jia
Morphological and immunocytochemical analysis of human retinal glia subtypes in vitro

Author(s): Shao-Fen Lin | Yu-Xiang Mao | Bin Li | Wei Sun | Shi-Bo Tang
Identification and Characterization of Porcine Kobuvirus Variant Isolated from Suckling Piglet in Gansu Province, China

Author(s): Shengtao Fan | Heting Sun | Ying Ying | Xiaolong Gao | Zheng Wang | Yicong Yu | Yuanguo Li | Tiecheng Wang | Zhijun Yu | Songtao Yang | Yongkun Zhao | Chuan Qin | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Light extraction improvement of InGaN light-emitting diodes with large-area highly ordered ITO nanobowls photonic crystal via self-assembled nanosphere lithography

Author(s): Kui Wu | Yiyun Zhang | Tongbo Wei | Ding Lan | Bo Sun | Haiyang Zheng | Hongxi Lu | Yu Chen | Junxi Wang | Yi Luo | Jinmin Li
SOCS3-Mediated Blockade Reveals Major Contribution of JAK2/STAT5 Signaling Pathway to Lactation and Proliferation of Dairy Cow Mammary Epithelial Cells in Vitro

Author(s): Yu-Ling Huang | Feng Zhao | Chao-Chao Luo | Xia Zhang | Yu Si | Zhe Sun | Li Zhang | Qing-Zhang Li | Xue-Jun Gao
Room-Temperature Electron Spin Generation by Femtosecond Laser Pulses in Colloidal CdS Quantum Dots

Author(s): Haifang Tong | Donghai Feng | Xiao Li | Li Deng | Yuxin Leng | Tianqing Jia | Zhenrong Sun
Interval valued fuzzy h-ideals of hemirings

Author(s): Guochen Sun | Yunqiang Yin | Yuewu Li
Efficacy of ultrasound-stellate ganglion block in breast cancer with postoperative neuropathic pain

Author(s): LIU Cheng-jun | CAI Hai-feng | LIU Dian-chen | LIU Yan-qing | SUN Zhi-guo | LI Ning | ZHANG Juan | ZHANG Yang | DAI Hao
Science Citation Index Worship in China

Author(s): Qing Sun | Qun Xin | Li Wei | Chengjun Liu | Guangkai Gao
Partitioning Behavior of Papain in Ionic Liquids-Based Aqueous Two-Phase Systems

Author(s): Zhiwen Bai | Yanhong Chao | Meiling Zhang | Changri Han | Wenshuai Zhu | Yonghui Chang | Huaming Li | Yang Sun
Theoretical Research on the Mechanism of the Dimerization Reactions of Alkyl Ketene

Author(s): Zhiguo Zhang | Guoneng Li | Guilin Hu | Yaoyu Sun
Study on Properties of Branched Hydrophobically Modified Polyacrylamide for Polymer Flooding

Author(s): Lei-Ting Shi | Cheng Li | Shan-Shan Zhu | Jie Xu | Bao-Zong Sun | Zhong-Bin Ye
Elevated Levels of Cerebrospinal Fluid and Plasma Interleukin-37 in Patients with Guillain-Barré Syndrome

Author(s): Cong Li | Pingwei Zhao | Xiguang Sun | Yuanyuan Che | Yanfang Jiang
Upregulated MicroRNA-155 Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Fibroblast-Like Synoviocytes in Rheumatoid Arthritis

Author(s): Li Long | Ping Yu | Yanying Liu | Shiyao Wang | Ru Li | Jinxia Shi | Xiaoping Zhang | Yanmei Li | Xiaolin Sun | Bin Zhou | Liufu Cui | Zhanguo Li
An Experimental Investigation of Residual Stresses in High-Speed End Milling 7050-T7451 Aluminum Alloy

Author(s): Xiaoming Huang | Jie Sun | Jianfeng Li | Xiong Han | Qingchun Xiong
Heat shock protein 90β inhibits apoptosis of intestinal epithelial cells induced by hypoxia through stabilizing phosphorylated Akt

Author(s): Shuai Zhang | Yong Sun | Zhiqiang Yuan | Ying Li | Xiaolu Li | Zhenyu Gong | Yizhi Peng
Influence of chronic HBV infection on superimposed acute hepatitis E

Author(s): Si-Hong Cheng | Li Mai | Feng-Qin Zhu | Xing-Fei Pan | Hai-Xia Sun | Hong Cao | Xin Shu | Wei-Min Ke | Gang Li | Qi-Huan Xu
A Polymorphism at the 3'-UTR Region of the Aromatase Gene Is Associated with the Efficacy of the Aromatase Inhibitor, Anastrozole, in Metastatic Breast Carcinoma

Author(s): Lei Liu | Yu-Xian Bai | Jian-Hua Zhou | Xiu-Wei Sun | Hong Sui | Wen-Jie Zhang | Heng-Heng Yuan | Rui Xie | Xiao-Li Wei | Ting-Ting Zhang | Peng Huang | Yan-Jing Li | Jing-Xuan Wang | Shu Zhao | Qing-Yuan Zhang
Comparative Proteomic Analysis of Helicobacter pylori Strains Isolated from Chinese Patients

Author(s): Boqing Li | Wanju Sun | Lihua He | Hong Jiang | Zhen Zhang | Donglong Du | Jianzhong Zhang
Analysis of the 3' Variable Region of Cytotoxin-Associated Gene A (cagA) in Helicobacter pylori Isolates in China

Author(s): Boqing Li | Donglong Du | Wanju Sun | Qizhi Cao | Zhen Zhang | Zhenzhen Du
A Smart Graded-index Multimode Fiber Based Sensor Unit for Multi-parameter Sensing Applications

Author(s): Shuo Fang | Baoyong Li | Dawei Song | Jianzhong Zhang | Weimin Sun | Libo Yuan
Selective Excitation of Two-pulse Femtosecond Coherent Anti-Stokes Raman Scattering in a Mixture

Author(s): Hui Zhang | Xianghua Feng | Zhongqiu Yu | Xia Li | Shian Zhang | Zhenrong Sun
Influence of meteorological factors on the seasonal onset of esophagogastric variceal bleeding

Author(s): Jun Chen | Donghua Li | Shaoyong Xu | Zequn Sun | Bin Wang | Changsheng Deng
Dynamics of Entrepreneurship under Regime Switching

Author(s): Sha Sun | Jinqiang Yang | Minghui Li
Exploiting MCF-7 Cells’ Calcium Dependence with Interlaced Therapy

Author(s): Jonathan Pottle | Chengrong Sun | Lloyd Gray | Ming Li
Genetic Engineering Peanut for Higher Drought- and Salt-Tolerance

Author(s): Li Sun | Rongbin Hu | Guoxin Shen | Hong Zhang
CREG Promotes the Proliferation of Human Umbilical Vein Endothelial Cells through the ERK/Cyclin E Signaling Pathway

Author(s): Jie Tao | Chenghui Yan | Xiaoxiang Tian | Shaowei Liu | Yang Li | Jian Zhang | Mingyu Sun | Xinliang Ma | Yaling Han
Shape Optimization of Rotor Blade for Pulp Pressure Screen Based on FLUENT

Author(s): Qu Qingwen | Li Fang | Chen Yunhua | Sun Jishu
Familial congenital cyanosis caused by Hb-M Yantai (α-76 GAC → TAC, Asp → Tyr)

Author(s): Yanbo Sun | Pingyu Wang | Youjie Li | Fei Jiao | Zunling Li | Ying Ma | Wei Li | Shuyang Xie
Analysis of the nuclear localization signal of TRF1 in non-small cell lung cancer

Author(s): HU JIAN | SUN LI | WANG LU-MING | JIANG SU-JUN
DNA barcoding in surveys of small mammal community: a case study in Lianhuashan, Gansu Province, China

Author(s): Kai He | Wenzhi Wang | Quan Li | Peipeng Luo | Yuehua Sun | Xuelong Jiang
Fault Detection for Nonlinear Impulsive Switched Systems

Author(s): Jian Li | Qingyu Su | Lingfang Sun | Bo Li
Research on the Production Scheduling Optimization for Virtual Enterprises

Author(s): Min Huang | Ruixian Huang | Bo Sun | Linrong Li
Radical lymph node dissection and assessment: Impact on gallbladder cancer prognosis

Author(s): Gui-Jie Liu | Xue-Hua Li | Yan-Xin Chen | Hui-Dong Sun | Gui-Mei Zhao | San-Yuan Hu
Delivery system for DNAzymes using arginine-modified hydroxyapatite nanoparticles for therapeutic application in a nasopharyngeal carcinoma model

Author(s): Chen Y | Yang LF | Huang SP | Li Z | Zhang L | He J | Xu ZJ | Liu LY | Cao Y | Sun LQ
Using poly(lactic-co-glycolic acid) microspheres to encapsulate plasmid of bone morphogenetic protein 2/polyethylenimine nanoparticles to promote bone formation in vitro and in vivo

Author(s): Qiao C | Zhang K | Jin H | Miao L | Shi C | Liu X | Yuan A | Liu J | Li D | Zheng C | Zhang G | Li X | Yang B | Sun H
Mechanism of Residual Stresses in Anodic Oxidized Film on Lead Substrate under Electric Field

Author(s): LI Jian-Zhong, WEI Li-Hua, WANG Bo, SUN Xiu-Li, TIAN Yan-Wen
Exchange Coupling in CrPtMn-based Top-pinning Spin Valves

Author(s): BAI Ru, QIAN Zheng-Hong, LI Jian-Ping, SUN Yu-Cheng, ZHU Hua-Chen, LI Ling-Wei, LI Yuan, HUO De-Xuan, PENG Ying-Zi
BENZYLATION AND CHARACTERIZATION OF COLD NAOH/UREA PRE-SWELLED BAMBOO

Author(s): Ming-Fei Li, | Shao-Ni Sun, | Feng Xu, | Runcang Sun
Buckling of Thin Films in Nano-Scale

Author(s): Wang S. | Jia H.K. | Sun J. | Ren X.N. | Li L.A.
Isoliquiritigen Enhances the Antitumour Activity and Decreases the Genotoxic Effect of Cyclophosphamide

Author(s): Hong Zhao | Xuan Yuan | Defang Li | Hongmei Chen | Jiangtao Jiang | Zhiping Wang | Xiling Sun | Qiusheng Zheng
Relationship of hyperglycemia and prognosis in elderly acute myocardial infarction patients with high risk: a clinical study

Author(s): Yuan GAO | Liang GUO | Qi-gang GUAN | Hai-jie YU | Hai-shan ZHANG | Yu-ze LI | Wen TIAN | Da-lin JIA | Yue-lan ZHANG | Guo-xian QI | Ying-xian SUN
Comparison of molecular biology, immunological characteristics and clinical efficacy in patients with acute myelogenous leukemia with or without FLT3-ITD gene mutation

Author(s): Ting-ting LI | Xue-dong SUN | Zheng DONG | Chang-lin YU | Qi-yun SUN | Jian-hui QIAO | Kai-xun HU | Guang-xian LIU | Bo YAO | Hui-sheng AI | Mei GUO
Licochalcone A-Induced Human Bladder Cancer T24 Cells Apoptosis Triggered by Mitochondria Dysfunction and Endoplasmic Reticulum Stress

Author(s): Xuan Yuan | Defang Li | Hong Zhao | Jiangtao Jiang | Penglong Wang | Xiaoyi Ma | Xiling Sun | Qiusheng Zheng
Epidemiologic features of child unintentional injury in rural PuCheng, China

Author(s): Shaohua Li | Zhiru Tang | Xiujun Zhang | Lilun Yan | Shidong Wang | Guoqi Liu | Guo Zhang | Mingxing Zhu | David C. Schwebel | Yehuan Sun
Online Manifold Regularization by Dual Ascending Procedure

Author(s): Boliang Sun | Guohui Li | Li Jia | Hui Zhang
Research for Patterned Sapphire Substrates of GaN-based LEDs

Author(s): LI Cheng-Cheng, XU Zhi-Mou, SUN Tang-You, WANG Zhi-Hao, WANG Shuang-Bao, ZHANG Xue-Ming, PENG Jing
Robust H∞ Output Feedback Control for Dynamic Network Systems

Author(s): Ping Sun | Liyu Tao | Shujiang Li