Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Li Zhao"

ADD TO MY LIST
 
Inhibition of A/Human/Hubei/3/2005 (H3N2) influenza virus infection by silver nanoparticles in vitro and in vivo [Corrigendum]

Author(s): Xiang DX | Zheng Y | Duan W | Li XJ | Yin JJ | Shigdar S | O'Connor ML | Marappan M | Zhao XJ | Miao YQ | Xiang B | Zheng CL
Phenolic Esters of O-Desmethylvenlafaxine with Improved Oral Bioavailability and Brain Uptake

Author(s): Yang Zhang | Yan Yang | Sen Zhao | Zhichao Yang | Hong Yang | J. Paul Fawcett | Youxin Li | Jingkai Gu | Tiemin Sun
An Improved Moving Least Squares Method for Curve and Surface Fitting

Author(s): Lei Zhang | Tianqi Gu | Ji Zhao | Shijun Ji | Ming Hu | Xiangbo Li
Clinical Effect of Acupuncture on Endemic Skeletal Fluorosis: A Randomized Controlled Trial

Author(s): Zhou Jincao | Wu Zhongchao | Chen Zhongjie | Zhao Xiaoguang | Hu Jing | Jiao Yue | Li Guiran | Pang Li
Electroacupuncture-Induced Neuroprotection against Cerebral Ischemia in Rats: Role of the Dopamine D2 Receptor

Author(s): Ming-Shu Xu | Shu-Jing Zhang | Dan Zhao | Cheng-Yong Liu | Chang-Zhi Li | Chun-Yan Chen | Li-Hui Li | Ming-Zhe Li | Jia Xu | Lin-Bao Ge
Impulsive Controller Design for Complex Nonlinear Singular Networked Systems with Packet Dropouts

Author(s): Xian-Lin Zhao | Ai-Min Wang | Cun-Li Dai | Xiao-Lin Li | Wei Lu
Changes in Otx2 and Parvalbumin Immunoreactivity in the Superior Colliculus in the Platelet-Derived Growth Factor Receptor-β Knockout Mice

Author(s): Juanjuan Zhao | Susumu Urakawa | Jumpei Matsumoto | Ruixi Li | Yoko Ishii | Masakiyo Sasahara | Yuwen Peng | Taketoshi Ono | Hisao Nishijo
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
On the Distributions of Subgraph Centralities in Complex Networks

Author(s): Faxu Li | Liang Wei | Haixing Zhao | Feng Hu
Environmental Perception and Sensor Data Fusion for Unmanned Ground Vehicle

Author(s): Yibing Zhao | Jining Li | Linhui Li | Mingheng Zhang | Lie Guo
Tracer: Taming Anomalous Events with CRFID Tags for Trajectory Management

Author(s): Rui Li | Jinsong Han | Zhi Wang | Jizhong Zhao | Yihong Gong | Xiaobin Zhang
Icariin Augments Bone Formation and Reverses the Phenotypes of Osteoprotegerin-Deficient Mice through the Activation of Wnt/β-Catenin-BMP Signaling

Author(s): Xiao-Feng Li | Hao Xu | Yong-Jian Zhao | De-Zhi Tang | Guo-Hua Xu | Jonathan Holz | Jing Wang | Shao-Dan Cheng | Qi Shi | Yong-Jun Wang
Research on SDG-Based Qualitative Reasoning in Conceptual Design

Author(s): Kai Li | Zhen-Zhen Yi | Wei Xu | Ke Zhao | Lin Wang
Determination of deoxynivalenol in wheat by enzyme-linked immunosorbent assay

Author(s): XIN Yuan | FENG Sha | LUAN Xian-Guo | LIN Feng-Qin | ZHAO Li
Sam68 is a novel marker for aggressive neuroblastoma

Author(s): Zhao X | Li Z | He B | Liu J | Li S | Zhou L | Pan C | Yu Z | Xu Z
Production of 2,3-butanediol by Klebsiella pneumoniae from enzymatic hydrolyzate of sugarcane bagasse

Author(s): Yuanquan Song | Qiang Li | Xuebing Zhao | Yan Sun | Dehua Liu
From RFLP, specific primer to DNA Barcoding: preliminary study on molecular identification of common stored product psocid

Author(s): Li, Z.-H. | Kučerová, Z. | Zhao, S. | Qin, M. | Opit, G.P. | Stejskal, V. | Kalinović, I. | Yang, Q.
Study on the preparation of two kinds of chlorpyrifos imprinted polymers and its recognition properties

Author(s): ZHANG Lu | QIU Jin | CHENG Yan | ZHAO Li-Min | WU Zhong-Bo | LI Meng-Qi | LIU Xiao-Yu
Refractive errors progression among pupils in Hetian Road primary school of Shanghai: 1-year followed-up

Author(s): Hui Shi | Yan-Hong Li | Li Li | Chun Zhao | Yan Wu | Wei Zhu | Jun Ba | Jing Yu
Correlation between single nucleotide polymorphism in 11q24.1 chromosome and high myopia hereditary susceptibility

Author(s): Xin-Hua Wang | Xiao-Yu Zhang | Han-Si Bi | Chang Zhao | Ruo-Xi Li
Expression of Livin in animal model of posterior capsule opacification

Author(s): Shu-Jun Liu | Gui-Qiu Zhao | Yuan-Bin Li | Xue-Jing Man | Wen-Ting Wang | Zhen-Hua Zhang
Curative effect of endoscopic resection in non-ampullary descending duodenal tubulovillous adenoma

Author(s): Zhi-feng ZHAO | Ning ZHANG | Shu-ren MA | Zhuo YANG | Zhao-jie GONG | Ya-nan SUN | Li ZHANG
Diagnostic value of 18F-FDG PET/CT for cancer pain of peripheral nerves

Author(s): Lei FANG | Jian-ping AN | Hui ZHAO | Xiao-hong XU | Jun-feng MAO | Yun LI | Wei DAI
Triple X Syndrome with Short Stature: Case Report and Literature Review

Author(s): Ming-Yan Li | Chao-Chun Zou | Zheng-Yan Zhao
The Multi-task Scheduling and Controlling Simulation Method of the AGVS

Author(s): ZHAO Wenjing | CHENG Guoquan | LIU Yinhong | LI Juan
Interaction of 0.53 μm laser pulse with millimeter-scale plasmas generated with gas-bag target

Author(s): Zheng Jian | Li Zhi-chao | Jiang Xiao-hua | Wang Zhe-bin | Zhao Bin | Hu Guang-yue | Yin Qiang | Wang Feng | Peng Xiao-shi | Zhu Fang-hua | Li San-wei | Yuan Zheng | Liu Yong-gang | Chen Li | Yuan Peng | Guo Liang | Liu Shen-ye | Ding Yong-kun
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Control and Configuration of Generator Excitation System as Current Mainstream Technology of Power System

Author(s): Rehan Jamil | Irfan Jamil | Zhao Jinquan | Li Ming | Wei Ying Dong | Rizwan Jamil
Condition-Based Maintenance Decision-making Support System (DSS) of Hydropower Plant

Author(s): Irfan Jamil | Rehan Jamil | Zhao Jinquan | Li Ming | Wei Ying Dong | Rizwan Jamil
Technical Analysis of Coal Utilization and Environmental Pollution

Author(s): Irfan Jamil | Rehan Jamil | Abdul Ghaffar | Li Ming | Zhao Jinquan | Rizwan Jamil
Size-Dependent Cytotoxicity of Nanocarbon Blacks

Author(s): Huating Kong | Yu Zhang | Yongjun Li | Zhifen Cui | Kai Xia | Yanhong Sun | Qunfen Zhao | Ying Zhu
Evaluation of the Comet Assay for Assessing the Dose-Response Relationship of DNA Damage Induced by Ionizing Radiation

Author(s): Yan Wang | Chang Xu | Li Qing Du | Jia Cao | Jian Xiang Liu | Xu Su | Hui Zhao | Fei-Yue Fan | Bing Wang | Takanori Katsube | Sai Jun Fan | Qiang Liu
Role of ABCG2 expression driven by cisplatin in platinum-containing chemotherapy for gastric cancer

Author(s): Qiang Zhang | Kun Li | Jian-Hua Xu | Cheng-Gen Zhao | Qi Gao | Bin Wu | Xiao-Yan Liu
Postoperative Survival of Patients with Stage IIIa Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Huihui LIU | Yan XU | Mengzhao WANG | Ke HU | Manjiao MA | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Longyun LI | Huazhu WANG
Second-line Chemotherapy and Its Survival Analysis of 181 Patients with
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer in a Single Institute

Author(s): Manjiao MA | Mengzhao WANG | Yan XU | Ke HU | Huihui LIU | Longyun LI | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Huazhu WANG
Study on the Occurrence Regularity of Invasive Whitefly Bemisia Tabaci Population

Author(s): Xu Senfu | Wang Huifu | Chen Weiqiang | Wang Enguo | Hu Yang | Li JunMin | Zhao Guofu
Quantification of pancreatic exocrine function of chronic pancreatitis with secretin-enhanced MRCP

Author(s): Yun Bian | Li Wang | Chao Chen | Jian-Ping Lu | Jia-Bao Fan | Shi-Yue Chen | Bing-Hui Zhao
Nimotuzumab combined with radiotherapy for esophageal cancer: preliminary study of a Phase II clinical trial

Author(s): Liang J | E M | Wu G | Zhao L | Li X | Xiu X | Li N | Chen B | Hui Z | Lv J | Fang H | Tang Y | Bi N | Wang W | Zhai Y | Li T | Chen D | Zou SM | Lu N | Perez-Rodríguez R | Zheng J | Wang L
Delay Bound: Fractal Traffic Passes through Network Servers

Author(s): Ming Li | Wei Zhao | Carlo Cattani
Graphene Supported Pt/Ni Nanoparticles as Magnetically Separable Nanocatalysts

Author(s): Ru Liu | Qingshan Zhao | Yang Li | Guoliang Zhang | Fengbao Zhang | Xiaobin Fan
Therapeutic effect of mesenchymal stem cells transplantation on pulmonary hypertension model rats

Author(s): Ke-yan ZHAO | Hui-shan WANG | Ming-xiao HOU | Ke-xiang LIU | Hui-ying WU | Bo LI
Effects of angiotensin (1-7) on nephrosis of the mice with metabolic syndrome induced by high-salt and high-fat diet

Author(s): Nan ZHU | Ya-ling HAN | Chen-hui YAN | Xiao-lin ZHANG | Xin ZHAO | Yu-jie ZHANG | Yang LI
Synthesis and Anti-TMV Activity of Dialkyl/dibenzyl 2-((6-Substituted-benzo[d]thiazol-2-ylamino)(benzofuran-2-yl)methyl) Malonates

Author(s): Han Xiao | Pengcheng Zheng | Chenghao Tang | Ying Xie | Fang Wu | Jie Song | Jun Zhao | Zhining Li | Meichuan Li
Tris[4-bromo-2-(methyliminomethyl)phenolato-κ2N,O]cobalt(III)

Author(s): Qiu-Ping Huang | Chun-Lian Zhang | Ru-Xia Zhao | Li Yang | Xi-Fu Jiang
Silver nanoparticle/chitosan oligosaccharide/poly(vinyl alcohol) nanofibers as wound dressings: a preclinical study

Author(s): Li CW | Fu RQ | Yu CP | Li ZH | Guan HY | Hu DQ | Zhao DH | Lu LC
Inhibition of A/Human/Hubei/3/2005 (H3N2) influenza virus infection by silver nanoparticles in vitro and in vivo

Author(s): Xiang DX | Zheng Y | Duan W | Li XJ | Yin JJ | Shigdar S | O'Connor ML | Marappan M | Zhao XJ | Miao YQ | Xiang B | Zheng CL
Community Monitoring for REDD+: International Promises and Field Realities

Author(s): Finn Danielsen | Teis Adrian | Søren Brofeldt | Meine van Noordwijk | Michael K. Poulsen | Subekti Rahayu | Ervan Rutishauser | Ida Theilade | Atiek Widayati | Ngo The. An | Tran Nguyen. Bang | Arif Budiman | Martin Enghoff | Arne E. Jensen | Yuyun Kurniawan | Qiaohong Li | Zhao Mingxu | Dietrich Schmidt-Vogt | Suoksompong Prixa | Vongvisouk Thoumtone | Zulfira Warta | Neil Burgess
Anti-Tumor Effects of Atractylenolide I Isolated from Atractylodes macrocephala in Human Lung Carcinoma Cell Lines

Author(s): Huanyi Liu | Yajie Zhu | Tao Zhang | Zhenguo Zhao | Yu Zhao | Peng Cheng | Hua Li | Hui Gao | Xiaomei Su
Rapid Screening of Ammonia Oxidizing Bacteria in the Sewage

Author(s): Cuijuan Zhao | Wenjun Song | Jiping Wei | Bozhi Li
Genistein Enhances the Radiosensitivity of Breast Cancer Cells via G2/M Cell Cycle Arrest and Apoptosis

Author(s): Xiongxiong Liu | Chao Sun | Xiaodong Jin | Ping Li | Fei Ye | Ting Zhao | Li Gong | Qiang Li
Neural Network Output Partitioning Based on Correlation

Author(s): Shang Yang | Sheng-Uei Guan | Shu Juan Guo | Lin Fan Zhao | Wei Fan Li | Hong Xia Xue
Input Partitioning Based on Correlation for Neural Network Learning

Author(s): Shu Juan Guo | Sheng-Uei Guan | Shang Yang | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao | Jing Hao Song
Low-Interference Output Partitioning for Neural Network Training

Author(s): Shang Yang | Sheng-Uei Guan | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao
Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness distribution in Chinese with myopia measured by 3D-optical coherence tomography

Author(s): Jing-Jing Zhao | Wen-Juan Zhuang | Xue-Qiu Yang | Shan-Shan Li | Wei Xiang
Identification and Characterization of Porcine Kobuvirus Variant Isolated from Suckling Piglet in Gansu Province, China

Author(s): Shengtao Fan | Heting Sun | Ying Ying | Xiaolong Gao | Zheng Wang | Yicong Yu | Yuanguo Li | Tiecheng Wang | Zhijun Yu | Songtao Yang | Yongkun Zhao | Chuan Qin | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Chip Attach Scheduling in Semiconductor Assembly

Author(s): Zhicong Zhang | Kaishun Hu | Shuai Li | Huiyu Huang | Shaoyong Zhao
Separation and Purification of Antimicrobial Protein of Paenibacillus kribbensis CX -7 Strain against Fusarium oxysporum

Author(s): Ai-min Zhang | Shuang-feng Zhang | Gang-yong Zhao | Tong-guo Gao | Nai-kang Li | Bao-cheng Zhu
SOCS3-Mediated Blockade Reveals Major Contribution of JAK2/STAT5 Signaling Pathway to Lactation and Proliferation of Dairy Cow Mammary Epithelial Cells in Vitro

Author(s): Yu-Ling Huang | Feng Zhao | Chao-Chao Luo | Xia Zhang | Yu Si | Zhe Sun | Li Zhang | Qing-Zhang Li | Xue-Jun Gao
Preparation and Pyrolysis Behavior of Coal Tar Pitch Modified with Cinnamaldehyde

Author(s): Wenjuan Zhang | Tiehu Li | Cuiling Hou | Tingkai Zhao
Ileal duplication mimicking intestinal intussusception: A congenital condition rarely reported in adult

Author(s): Bing-Lu Li | Xin Huang | Chao-Ji Zheng | Jiao-Lin Zhou | Yu-Pei Zhao
Full robot-assisted gastrectomy with intracorporeal robot-sewn anastomosis produces satisfying outcomes

Author(s): Xin-Xin Liu | Zhi-Wei Jiang | Ping Chen | Yan Zhao | Hua-Feng Pan | Jie-Shou Li
Transcriptomic response to stress in marine bivalves

Author(s): Q Li | X Zhao | L Kong | H Yu
Elevated Levels of Cerebrospinal Fluid and Plasma Interleukin-37 in Patients with Guillain-Barré Syndrome

Author(s): Cong Li | Pingwei Zhao | Xiguang Sun | Yuanyuan Che | Yanfang Jiang
Observer-Based Robust Tracking Control for a Class of Switched Nonlinear Cascade Systems

Author(s): Ben Niu | Deqing Zhao | Xudong Zhao | Hongyi Li | Xiangyong Chen | Xiaoxiao Dong
Defect Study of MgO-CaO Material Doped with CeO2

Author(s): Han Zhang | Huizhong Zhao | Jinfeng Chen | Jingjie Li | Jun Yu | Jianhua Nie
Minimal Scheme for Optically Compensated Interferometric Fiber-optic Gyroscopes

Author(s): Zinan Wang | Dayu Zhao | Yi Yang | Chenglong Liu | Ping Lu | Meng Zhang | Chao Peng | Zhenrong Zhang | Zhengbin Li
Summer sea ice characteristics and morphology in the Pacific Arctic sector as observed during the CHINARE 2010 cruise

Author(s): H. Xie | R. Lei | C. Ke | H. Wang | Z. Li | J. Zhao | S. F. Ackley
A Miniaturized In Situ Tensile Platform under Microscope

Author(s): Zhichao Ma | Hongwei Zhao | Hu Huang | Kaiting Wang | Qinchao Li | Xiaoqin Zhou | Xiaoli Hu
A Polymorphism at the 3'-UTR Region of the Aromatase Gene Is Associated with the Efficacy of the Aromatase Inhibitor, Anastrozole, in Metastatic Breast Carcinoma

Author(s): Lei Liu | Yu-Xian Bai | Jian-Hua Zhou | Xiu-Wei Sun | Hong Sui | Wen-Jie Zhang | Heng-Heng Yuan | Rui Xie | Xiao-Li Wei | Ting-Ting Zhang | Peng Huang | Yan-Jing Li | Jing-Xuan Wang | Shu Zhao | Qing-Yuan Zhang
Blind Demodulation of Chaotic Direct Sequence Spread Spectrum Signals Based on Particle Filters

Author(s): Ting Li | Dexin Zhao | Zhiping Huang | Chunwu Liu | Shaojing Su | Yimeng Zhang
Recognition of Bragg Wavelength Disturbed by Time Delay of Fiber Length in Prepositive Tunable Filter

Author(s): Chuan Li | Xiaoyong Chao | Yingna Li | Tao Xie | Zhengang Zhao | Xin Xiong
Ghost Imaging Lidar via Sparsity Constraints in Real Atmosphere

Author(s): Mingliang Chen | Enrong Li | Wenlin Gong | Zunwang Bo | Xuyang Xu | Chengqiang Zhao | Xia Shen | Wendong Xu | Shensheng Han
LED Modulation Characteristics in a Visible-Light Communication System

Author(s): Yanrong Pei | Shaoxin Zhu | Hua Yang | Lixia Zhao | Xiaoyan Yi | Junxi Junxi Wang | Jinmin Li
Effects of Co2O3 on Crystallization and Colorization of Lithium Aluminosilicate Glass Ceramics

Author(s): Xingzhong Guo | Hui Yang | Wenyan Li | Lingjie Zhang | Jiajie Zhao | Wenda Zhao
Effect of Vitamin-B12 and Vitamin-H on the Growth and Astaxanthin Content of Haematococcus Pluvialis CH-1

Author(s): Li-xin Li | Zhi-wei Song | You Zhan | Shun-shan Duan | Qian-shen Zhao | Yan Liu
High-Level Overproduction of Thermobifida Enzyme in Streptomyces lividans Using a Novel Expression Vector

Author(s): Jun-Xia Li | Long-Mei Zhao | Ru-Juan Wu | Zhao-Jun Zheng | Ri-Jun Zhang
Control of Multi-Terminal VSC-HVDC System to Integrate Large Offshore Wind Farms

Author(s): Xiongguang Zhao | Qiang Song | Hong Rao | Xiaoqian Li | Xiaolin Li | Wenhua Liu
Comparison of IFA and ELISA in the Detection of Avain Leukosis Virus Subgroup J in DF-1 Cell Cultures

Author(s): Xuan Dong, Juan Liu, Deqing Li, Zhizhong Cui and Peng Zhao
Comparison of bryophyte diversity in West Tianmu Mountain from 1977 to 2011

Author(s): Daihua Wang | Youfang Wang | Qin Zuo | Min Li | Qianqian Wei | Xiaoqin Li | Mingshui Zhao
Distribution and Variation of Forests in China from 2001 to 2011: A Study Based on Remotely Sensed Data

Author(s): Xiang Zhao | Peipei Xu | Tao Zhou | Qing Li | Donghai Wu
An Improved Algorithm to Generate a Wi-Fi Fingerprint Database for Indoor Positioning

Author(s): Lina Chen | Binghao Li | Kai Zhao | Chris Rizos | Zhengqi Zheng
Neuroprotective, Anti-Amyloidogenic and Neurotrophic Effects of Apigenin in an Alzheimer’s Disease Mouse Model

Author(s): Le Zhao | Jun-Li Wang | Rui Liu | Xiao-Xu Li | Jian-Fei Li | Lu Zhang

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program