Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Li-Hua Chen"

ADD TO MY LIST
 
Comparative observation of lacrimal probing through upper and lower lacrimal punctum in neonatal dacryocystitis

Author(s): Li-Hua Chen | Xue-Fen Wu | Wei-Lan Yao | Fu-Rong Xu | Yan-Hong Luo
Mechanism of transcription factor Twist on promoting peritoneal fibrosis in patients undergoing peritoneal dialysis

Author(s): Zhen JIA | Li-hua JI | Jing-he CHEN | Wei LIANG | Ming-wen CHE | Li-jie HE | Shi-ren SUN | Han-min WANG
Transformational Issues of Grades 1-9 Curriculum Reform in Taiwan

Author(s): Feng-Feng Chang | Li-Hua Chen | Kuo-Yang Yang
The Price-Related Issues of Textbooks and Their Consequence in Taiwan

Author(s): Li-Hua Chen | Tzeng-Lung Perng | Han-Yu Li
Book Review: The Review on

Author(s): Li-Hua Chen
Mitochondrial ATP 6 and 8 polymorphisms in irritable bowel syndrome with diarrhea

Author(s): Wei-Feng Wang | Xin Li | Ming-Zhou Guo | Jian-De Chen | Yun-Sheng Yang | Li-Hua Peng | Yong-Hua Wang | Chun-Yan Zhang | Hui-Hui Li
Double-balloon enteroscopy in small bowel tumors: A Chinese single-center study

Author(s): Wen-Guo Chen | Guo-Dong Shan | Hong Zhang | Lin Li | Min Yue | Zun Xiang | Ying Cheng | Chen-Jiao Wu | Ying Fang | Li-Hua Chen
Drug resistance mutation of HIV-1 in HIV/AIDS patients infected by blood transfusion

Author(s): Xin-li LU | Hong-ru ZHAO | Yu-qi ZHANG | Cui-ying ZHAO | Han-ping LI | Guang-yi BAI | Qiao-min LI | Zhi-qiang CHEN | Bao-jun LI | Li-hua LIU
A new prospect in cancer therapy: targeting cancer stem cells to eradicate cancer

Author(s): Li-Sha Chen | An-Xin Wang | Bing Dong | Ke-Feng Pu | Li-Hua Yuan | Yi-Min Zhu
Cognitive impairment and the associated risk factors among the elderly in the Shanghai urban area: a pilot study from China

Author(s): Zhuang Jun-Peng | Wang Gang | Cheng Qi | Wang Li-Ling | Fang Rong | Liu Li-Hua | Xiong Ran | Zhang Yu | Gui Ya-Xing | Kang Wen-Yan | Tang Hui-Dong | Chen Sheng-Di
Radical treatment of stage IV pancreatic cancer by the combination of cryosurgery and iodine-125 seed implantation

Author(s): Ji-Bing Chen | Jia-Liang Li | Li-Hua He | Wei-Qun Liu | Fei Yao | Jian-Ying Zeng | Yi Zhang | Ke-Qiang Xu | Li-Zhi Niu | Jian-Sheng Zuo | Ke-Cheng Xu
Prognostic value of copeptin in patients with acute ischemic stroke

Author(s): Tu Wen-Jun | Chen Hui | Cui Li-Hua
Interferon Alpha on Expression of hTERT mRNA in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Chronic Hepatitis B

Author(s): Chuan-wu Zhu | Ming Chen | Xiang-rong Luo | Hai-yan Wang | Li-hua Wang | Jian-hong Wu | Ming Li | Xue-hua Zhang | Wei Zhu | Jian-zhong Ye | Feng Qian
Antioxidant Activity of a Novel Streptomyces Strain Eri12 Isolated from the Rhizosphere of Rhizoma curcumae Longae

Author(s): Kai Zhong | Xia-Ling Gao | Zheng-Jun Xu | Hong Gao | Sha Fan | Isomaro Yamaguchi | Li-Hua Li | Rong-Jun Chen
A Feminist Perspective to Pygmalion

Author(s): Li-hua CHEN
Analysis of soil CO2 efflux in Populus and Ulmus pumila planting shelterbelts in arid region, China

Author(s): ZHANG Li-Hua | CHEN Ya-Ning | ZHAO Rui-Feng | LI Wei-Hong | XIE Zhong-Kui
In vivo anti-tumor effect of hybrid vaccine of dendritic cells and esophageal carcinoma cells on esophageal carcinoma cell line 109 in mice with severe combined immune deficiency

Author(s): Guang-Hua Guo, Su-Zuan Chen, Jing Yu, Juan Zhang, Li-Li Luo, Li-Hua Xie, Zhong-Jing Su, Hong-Mei Dong, Hong Xu, Li-Biao Wu
Effect of notoginsenoside R1 on hepatic microcirculation disturbance induced by gut ischemia and reperfusion

Author(s): Wei-Xing Chen, Fang Wang, Yu-Ying Liu, Qing-Jiang Zeng, Kai Sun, Xin Xue, Xiang Li, Ji-Ying Yang, Li-Hua An, Bai-He Hu, Jin-Hui Yang, Chuan-She Wang, Zhi-Xin Li, Lian-Yi Liu, Yan Li, Jun Zheng, Fu-Long Liao, Dong Han, Jing-Yu Fan, Jing-Yan Han
Double-balloon enteroscopy for obscure gastrointestinal bleeding: A single center experience in China

Author(s): Li-Hua Chen, Wen-Guo Chen, Hai-Jun Cao, Hong Zhang, Guo-Dong Shan, Lin Li, Bing-Ling Zhang, Cheng-Fu Xu, Kai-Li Ding, Ying Fang, Ying Cheng, Chen-Jiao Wu, Guo-Qiang Xu
3-(2-Bromoethoxy)-4-(4-bromophenyl)furan-5(2H)-one

Author(s): Zhu-Ping Xiao | Wen-Bin Yan | Zhu-Xiang Liu | Li-hua Chen | Xiao-Chun Peng
catena-Poly[[(1,10-phenanthroline-κ2N,N′)cadmium(II)]-μ-oxalato-κ4O1,O2:O1′,O2′]

Author(s): Yao-Kang Lv | Li-Hua Gan | Yong-Jie Cao | Biao-Feng Gao | Liu-Hua Chen
Bis{2-[3-(dimethylammonio)propyliminomethyl-κN]-6-methoxyphenolato-κO1}bis(thiocyanato-κN)nickel(II)

Author(s): Ling-Wei Xue | Gan-Qing Zhao | Yong-Jun Han | Li-Hua Chen | Qin-Long Peng
{N,N-Dimethyl-N′-[1-(2-pyridyl)ethylidene]propane-1,3-diamine}bis(thiocyanato-κN)copper(II)

Author(s): Ling-Wei Xue | Gan-Qing Zhao | Yong-Jun Han | Li-Hua Chen | Qin-Long Peng
{3-Methyl-2-[(1-oxido-2-naphthyl)methylideneamino-κ2O,N]butanoato-κO}(1H-pyrazole-κN2)nickel(II)

Author(s): Qin-Long Peng | Gan-Qing Zhao | Li-Hua Chen | Ling-Wei Xue
The Comparison and Application of Corner Detection Algorithms

Author(s): Jie Chen | Li-hui Zou | Juan Zhang | Li-hua Dou
2-(2-Pyridylsulfanyl)acetic acid

Author(s): Xiao-Feng Li | Yan An | Hui-Guo Chen | Li-Hua Dong | Wei Yan
Tris[2-(2-pyridylsulfanyl)ethyl]ammonium perchlorate

Author(s): Yan An | Xiao-Feng Li | Hui-Guo Chen | Li-Hua Dong
Benzyl 3-(10-oxo-9,10-dihydrophenanthren-9-ylidene)dithiocarbazate

Author(s): Qiao-Ru Liu | Song-Mao Chu | Gan-Qing Zhao | Li-Hua Chen | Yong-Jun Han
(2-Acetylphenolato)(2,2′-bipyridine)nitratocopper(II)

Author(s): Li-Hua Chen | Gan-Qing Zhao | Xiang Wang | Qin-Long Peng | Zi-Hong Pan
N-Isopropyl-3-methyl-2-nitrobenzamide

Author(s): Yu Chen | Li-hua Guo | Wei Song | Jing Zhang | Dan-bi Tian
(S)-Ethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propanoate

Author(s): Jun Hu | Guo-song Chen | Li-hua Guo | Ji-kui Wang | Yan-hua Xu
Genetic variations of the porcine PRKAG3 gene in Chinese indigenous pig breeds

Author(s): Huang Lu-Sheng | Ma Jun-Wu | Ren Jun | Ding Neng-Shui | Guo Yuan-Mei | Ai Hua-Shui | Li Lin | Zhou Li-Hua | Chen Cong-Ying
2-Iodo-3-nitropyridine

Author(s): Li-Hua Mao | Yan Chen
[Bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)methane]{N-[1-(2-oxidophenyl)ethylidene]-dl-alaninato}copper(II) monohydrate

Author(s): Gan-Qing Zhao | Ling-Wei Xue | Cheng-Jun Hao | Li-Hua Chen | Hua-Tao Wu
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona