Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Lidia Rudnicka"

ADD TO MY LIST
 
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dotyczące stosowania leków biologicznych w łuszczycy zwyczajnej i stawowej (łuszczycowym zapaleniu stawów)

Author(s): Jacek Szepietowski | Zygmunt Adamski | Grażyna Chodorowska | Wiesław Gliński | Andrzej Kaszuba | Waldemar Placek | Lidia Rudnicka | Adam Reich
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

Author(s): Marta Kurzeja | Irena Walecka | Lidia Rudnicka | Małgorzata Olszewska
Rogowiec dłoni i stóp - doświadczenie własne i przegląd literatury

Author(s): Adriana Rakowska | Anita Tarajkowska-Olejnik | Teresa Walczak-Czuba | Lidia Rudnicka
Patients' satisfaction with antipsoriatic treatment: results of PSO Survey in Poland. Zadowolenie pacjentów z leczenia przeciwłuszczycowego: wyniki badania PSO Survey w Polsce.

Author(s): Jacek Szepietowski | Adam Reich | Tamás Palotai | Andrzej Kaszuba | Grażyna Chodorowska | Ligia Brzezińska-Wcisło | Lidia Rudnicka | Tomasy Giemza
Monoterapia rytuksymabem w pęcherzycy liściastej

Author(s): Agnieszka Kardynał | Justyna Sicińska | Marta Kurzeja | Małgorzata Olszewska | Lidia Rudnicka
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona