Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Lin Li"

ADD TO MY LIST
 
Establishment, application and problems of eel identity traceability system

Author(s): LI Jin-Zhong | LV Shui-Yuan | LIN Zi-Zhen | ZHANG Yun | TANG Qing-Qiang | LV Yuan-Yuan
Inhibition effects of bamboo leaf extraction on foodborne bacteria

Author(s): LI Yun-Feng | OU Ji | MA Chen-Chen | LIN Feng | HUANG Ri-Hao
The sorption isosteric heats of rice grains in China

Author(s): Li, X.-J. | Wu, Z.-D. | Zhang, Z.-J. | Lu, H. | Lin, J.-Y. | Cao, Y.
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Multiplex Immunoassays of Plant Viruses Based on Functionalized Upconversion Nanoparticles Coupled with Immunomagnetic Separation

Author(s): Mingzhe Zhang | Wujian Chen | Xi Chen | Yongjiang Zhang | Xiaojia Lin | Zhiyi Wu | Mingfu Li
A TDL Based Non-WSSUS Vehicle-to-Vehicle Channel Model

Author(s): Yan Li | Bo Ai | Xiang Cheng | Siyu Lin | Zhangdui Zhong
A Dual-Cycle Architecture in Cognitive M2M Wireless Networks

Author(s): Ying Li | Xu Dong | Lifeng Wang | Xiaobo Guo | Lin Bai
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Delay Pressure Detection Method to Eliminate Pump Pressure Interference on the Downhole Mud Pressure Signals

Author(s): Yue Shen | Ling-Tan Zhang | Shi-Li Cui | Li-Min Sheng | Lin Li | Yi-Nao Su
Research on SDG-Based Qualitative Reasoning in Conceptual Design

Author(s): Kai Li | Zhen-Zhen Yi | Wei Xu | Ke Zhao | Lin Wang
Determination of deoxynivalenol in wheat by enzyme-linked immunosorbent assay

Author(s): XIN Yuan | FENG Sha | LUAN Xian-Guo | LIN Feng-Qin | ZHAO Li
Ultrasound-Promoted One-Pot, Four-Component Synthesis of Pyridin-2(1H)-One Derivatives

Author(s): Jinming Yang | Qiang Li | Juanjuan Zhang | Wei Lin | Juxian Wang | Yucheng Wang | Zhibin Huang | Daqing Shi
An In Vitro Study of the Antimicrobial Effects of Indigo Naturalis Prepared from Strobilanthes formosanus Moore

Author(s): Yin-Ru Chiang | Ann Li | Yann-Lii Leu | Jia-You Fang | Yin-Ku Lin
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Implementing a stigma reduction intervention in healthcare settings

Author(s): Li Li | Chunqing Lin | Jihui Guan | Zunyou Wu
Magnetic endoscopic imaging vs standard colonoscopy: Meta-analysis of randomized controlled trials

Author(s): Yi Chen | Yu-Ting Duan | Qin Xie | Xian-Peng Qin | Bo Chen | Lin Xia | Yong Zhou | Ning-Ning Li | Xiao-Ting Wu
Successful treatment of paraganglioma with sorafenib: a case report and brief review of the literature

Author(s): Lin Y | Li Q | Huang W | Jia X | Jiang H | Gao Y | Li Q
Neural Network Output Partitioning Based on Correlation

Author(s): Shang Yang | Sheng-Uei Guan | Shu Juan Guo | Lin Fan Zhao | Wei Fan Li | Hong Xia Xue
Input Partitioning Based on Correlation for Neural Network Learning

Author(s): Shu Juan Guo | Sheng-Uei Guan | Shang Yang | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao | Jing Hao Song
Low-Interference Output Partitioning for Neural Network Training

Author(s): Shang Yang | Sheng-Uei Guan | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao
Morphological and immunocytochemical analysis of human retinal glia subtypes in vitro

Author(s): Shao-Fen Lin | Yu-Xiang Mao | Bin Li | Wei Sun | Shi-Bo Tang
Synthesis and Protective Effect of New Ligustrazine-Benzoic Acid Derivatives against CoCl2-Induced Neurotoxicity in Differentiated PC12 Cells

Author(s): Penglong Wang | Honggui Zhang | Fuhao Chu | Xin Xu | Jinxuan Lin | Chunxiao Chen | Guoliang Li | Yatao Cheng | Lin Wang | Qiang Li | Yuzhong Zhang | Haimin Lei
MicroRNA: Not Far from Clinical Application in Ischemic Stroke

Author(s): Yun Li | Yahong Liu | Zhaojun Wang | Huajuan Hou | Ying Lin | Yongjun Jiang
A New Mathematical Model of High Speed Satellite Channel

Author(s): Zheng Xiaotian | Li Jilin | Lin Mo | Wang Jian | Li Xinhua
Ring-Opening Polymerization of l-Lactic Acid O-Carboxyanhydrides Initiated by Alkoxy Rare Earth Compounds

Author(s): Zhengguo He | Lin Jiang | Yongming Chuan | Hongli Li | Minglong Yuan
IκBα Promoter Polymorphisms in Patients with Behçet’s Disease

Author(s): Yu-Hung Hung | Cheng-Chin Wu | Tsan-Teng Ou | Chia-Hui Lin | Ruei-Nian Li | Yu-Chih Lin | Wen-Chan Tsai | Hong-Wen Liu | Jeng-Hsien Yen
SOD2 V16A SNP in the Mitochondrial Targeting Sequence is Associated with Noise Induced Hearing Loss in Chinese Workers

Author(s): Yi-Min Liu | Xu-Dong Li | Xiao Guo | Bin Liu | Ai-Hua Lin | Yuan-Lin Ding | Shao-Qi Rao
Genetic Association of DLG5 R30Q with Familial and Sporadic Inflammatory Bowel Disease in Men

Author(s): Z. Lin | L. Poritz | A. Franke | T.Y. Li | A. Ruether | K.A. Byrnes | Y. Wang | A.W. Gebhard | C. MacNeill | N.J. Thomas | R. Wu | S. Schreiber | W.A. Koltun
The Use of Injectable Chitosan/Nanohydroxyapatite/Collagen Composites with Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Promote Ectopic Bone Formation In Vivo

Author(s): Bo Yu | Yichen Zhang | Xiaoming Li | Qiongren Wang | Yi Ouyang | Yuanyou Xia | Bo Yu | Bomiao Lin | Songjian Li | Yubo Fan | Yan Chen
Controller Design of Multiinput Multioutput Time-Delay Large-Scale System

Author(s): Chia-Wei Lin | Tzuu-Hseng S. Li | Chung-Cheng Chen
Proteomic approach for molecular physiological mechanism on consecutive monoculture problems of Rehmannia glutinosa

Author(s): Wenxiong Lin | Changxun Fang | Linkun Wu | Gailing Li | Zhongyi Zhang
Research and Design on Navigation Electronic Map System

Author(s): Li Wanwu | Lin Liu | Honglei Dai | Chang Qu | Xiaotong Yang
Probing Antigen-Antibody Interaction Using Fluorescence Coupled Capillary Electrophoresis

Author(s): Jianhao Wang | Lin Qiu | Cheli Wang | Yue Zhang | Jingyan Li | Jiang Xia | Pengju Jiang
Screening of a Protein That Interacts with the Matrix Attachment Region-Binding Protein from Dunaliella salina

Author(s): Rui Yang | Zhaoxi Li | Yan Lin | Baosheng Yang | Tianyun Wang
Double Cladding Seven-core Photonic Crystal Fiber

Author(s): Gelin Zhang | Fengfei Xing | Peiguang Yan | Huifeng Wei | Huiquan Li | Shisheng Huang | Rongyong Lin | Kangkang Chen
Hereditary constitution analysis of Shaolingyuan ancient human in Xi’an, northwestern China

Author(s): Lin Li | Peihuan Wang | Daiyun Liu | Jinling Shao | Xiaohong Duan
Effects of 5-aza-2’-deoxyctidine on the development of porcine parthenogenetic and nuclear transfer embryos

Author(s): Yun Fei Diao | Kenji Naruse | Xiao Xia Li | Rong Xun Han | Dong Kyo Kim | Tao Lin | Dong II Jin
Tracking Microorganisms in Production and Sale Operations of Spiced Geese

Author(s): Huadong Xie | Lijun Bu | Zhengze Zhong | Yifan Zhang | Jun Lin | Zhixi Li
Functional Diversity of Genes for the Biosynthesis of Paeoniflorin and Its Derivatives in Paeonia

Author(s): Yuan Yuan | Jun Yu | Chao Jiang | Minhui Li | Shufang Lin | Xumin Wang | Luqi Huang
Schizophrenia is not associated with the ERBB3 gene in a Han Chinese population sample: results from case-control and family-based studies

Author(s): Dawei Li | Guang He | Yifeng Xu | Yun Duan | Niufan Gu | Xingwang Li | Yongyong Shi | Wei Qin | Guoyin Feng | Lin He
Osteogenesis Capability and Degradation Property Evaluation of Injectable Biomaterials: Comparison of Computed Tomography and Ultrasound

Author(s): Yan Chen | Yuting Yan | Xiaoming Li | He Li | Yue Yuan | Xiaoying Gao | Xixi Wu | Jisheng Zhong | Bomiao Lin | Yubo Fan | Bo Yu
Self-Healing Characteristics of Damaged Rock Salt under Different Healing Conditions

Author(s): Jie Chen | Song Ren | Chunhe Yang | Deyi Jiang | Lin Li
Cognitive Behaviour Therapy Combined Fluoxetine Treatment Superior to Cognitive Behaviour Therapy Alone for School Refusal

Author(s): Xin Wu | Fang Liu | Hui Cai | Lin Huang | Yu Li | Zhijiang Mo | Jingwei Lin
Common complications and management of small incision cataract extraction in primary hospitals

Author(s): Shu-Xiang Chen | Juan Li | Jing Li | Yun Ha | Lin Yang | Lin Chen
Endoscopic retrieval of 28 foreign bodies in a 100-year-old female after attempted suicide

Author(s): Quan-Peng Li | Xian-Xiu Ge | Guo-Zhong Ji | Zhi-Ning Fan | Fa-Ming Zhang | Yun Wang | Lin Miao
Effect of corneal graft diameter on therapeutic penetrating keratoplasty for fungal keratitis

Author(s): Cui Li | Gui-Qiu Zhao | Cheng-Ye Che | Jing Lin | Na Li | Wen-Yan Jia | Qiu-Qiu Zhang | Nan Jiang | Li-Ting Hu
Effect of Local Temperature on the Detecting for Pulse Wave of Local Blood Volume

Author(s): Tingting Yan | Song Zhang | Lin Yang | Yimin Yang | Xuwen Li
The effect of lentinan on the gene expression of major ion channels in T lymphocytes isolated from mice exposed to chronic radiation

Author(s): Fu Qing-Jie | Wang Yong | Liu Ying-Hua | Lin Ping-Ping | Wang Pei-Pei | Liu Jiao | Zhang Bin | Li Ming-Chun
Long-Term Impact of Immunosuppressants at Therapeutic Doses on Male Reproductive System in Unilateral Nephrectomized Rats: A Comparative Study

Author(s): Yehui Chen | Zhi Zhang | Yun Lin | Huaxin Lin | Miaoyuan Li | Pin Nie | Lizhong Chen | Jiang Qiu | Yanmeng Lu | Linqiang Chen | Banglao Xu | Wuzhou Lin | Jing Zhang | Hong Du | Jianjian Liang | Zhiwei Zhang
The application of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of Parkinson's disease patients

Author(s): WU Zhuo-hua | CUI Li-qian | XU Qi-feng | LIN Jie | LIU Lei | WU Yi-juan | TAN Hong-yu | LI Shao-ming | SHAO Ming
Proteomic Investigation of the Sinulariolide-Treated Melanoma Cells A375: Effects on the Cell Apoptosis through Mitochondrial-Related Pathway and Activation of Caspase Cascade

Author(s): Hsing-Hui Li | Jui-Hsin Su | Chien-Chih Chiu | Jen-Jie Lin | Zih-Yan Yang | Wen-Ing Hwang | Yu-Kuei Chen | Yu-Hsuan Lo | Yu-Jen Wu
Effect of Tensile Strain on Thermal Conductivity in Monolayer Graphene Nanoribbons: A Molecular Dynamics Study

Author(s): Jianwei Zhang | Xiaodong He | Lin Yang | Guoqiang Wu | Jianjun Sha | Chengyu Hou | Cunlu Yin | Acheng Pan | Zhongzhou Li | Yubai Liu
Melatonin in Alzheimer’s Disease

Author(s): Li Lin | Qiong-Xia Huang | Shu-Sheng Yang | Jiang Chu | Jian-Zhi Wang | Qing Tian
Cap polyposis: A rare cause of rectal bleeding in children

Author(s): Jia Hui Li | May Ying Leong | Kong Boo Phua | Yee Low | Ajmal Kader | Veena Logarajah | Lin Yin Ong | Joyce HY Chua | Christina Ong
Control of two-dimensional growth of AlN and high Al-content AlGaN-based MQWs for deep-UV LEDs

Author(s): Weihuang Yang | Jinchai Li | Wei Lin | Shuping Li | Hangyang Chen | Dayi Liu | Xu Yang | Junyong Kang
The Design of High Performance, Low Power Triple-Track Magnetic Sensor Chip

Author(s): Xiulong Wu | Minghua Li | Zhiting Lin | Mengyuan Xi | Junning Chen
Mass Transfer and Reaction Kinetics of PH3 Absorption with Pd(Ⅱ)-Cu(Ⅱ) in Double-Stirred Cell

Author(s): Guangfei Qu | Yixing Ma | Junyan Li | Yilu Lin | Ping Ning
Traffic Prediction Based on SVM Training Sample Divided by Time

Author(s): Lingli Li | Hongxia Xia | Lin Li | Qingbo Wang
Moving Vehicle Recognition and Feature Extraction From Tunnel Monitoring Videos

Author(s): Aiyan Lu | Luo Zhong | Lin Li | Qingbo Wang
Research of IOTs Complex Event for Supply Chain Application

Author(s): Li Juntao | Cheng Xiaolin | Lin Gang
Research of IOTs Complex Event for Supply Chain Application

Author(s): Li Juntao | Cheng Xiaolin | Lin Gang
Research on Development of Corn Production Decision Support System

Author(s): Nan Lin | Dongming Li | Chunguang Bi
Eliminating Noise of Mud Pressure Phase Shift Keying Signals with A Self-Adaptive Filter

Author(s): Yue Shen | Lingtan Zhang | Heng Zhang | Yinao Su | Limin Sheng | Lin Li
A Sweep Coverage Scheme Based on Vehicle Routing Problem

Author(s): Li Shu | Wei Wang | Feng Lin | Zhonghao Liu | Jiliu Zhou
Boost Action Recognition through Computed Volume

Author(s): Li Wang | Ting Yun | Haifeng Lin
A New Harmonic Current Forecasting Method for HAPF of Micro-grid

Author(s): LI Sheng-qing | ZENG Huan-yue | LIN Hong-zhi | LI Wei-zhou | XU Wen-xiang
Learning Representative Features for Robot Topological Localization

Author(s): Zeng-Shun Zhao | Xiang Feng | Fang Wei | Yan-Yan Lin | Yi-Bin Li | Zeng-Guang Hou | Min Tan
Volumetric modulation arc radiotherapy with flattening filter-free beams compared with conventional beams for nasopharyngeal carcinoma: a feasibility study

Author(s): Mingzan Zhuang | Tuodan Zhang | Zhijian Chen | Zhixiong Lin | Derui Li | Xun Peng | Qingchun Qiu | Renhua Wu
Automatic Age Estimation System for Face Images

Author(s): Chin-Teng Lin | Dong-Lin Li | Jian-Hao Lai | Ming-Feng Han | Jyh-Yeong Chang
Clinical research on high oxygen permeable contact lens used after photorefractive keratectomy surgery

Author(s): Hao-Jiang Yang | Lin Li | Xiao-Yan Dou | Jing Sima | Xiu-Fang Lü | Yu-Li Wei
Efficacy observation of the fungal keratitis treated by the Natamycin and recombinant bovine basic fibroblast growth factor ophthalmic gel

Author(s): Xiao-Li Qu | Gui-Qiu Zhao | Ang Gao | Cheng-Ye Che | Jing Lin | Li-Ting Hu | Cui Li | Wen-Jun Chen
Fixed Bed Adsorption Study on Phosphate Removal Using Nanosized FeOOH-Modified Anion Resin

Author(s): Nan Li | Jing Ren | Lin Zhao | Zhong-liang Wang
Severe irinotecan-induced toxicity in a patient with UGT1A1*28 and UGT1A1*6 polymorphisms

Author(s): Jian-Ming Xu | Yan Wang | Fei-Jiao Ge | Li Lin | Ze-Yuan Liu | Manish R Sharma
Existence of multiple solutions for a p(x)-biharmonic equation

Author(s): Lin Li | Ling Ding | Wen-Wu Pan
A Randomized Controlled Pilot Study of the Triple Stimulation Technique in the Assessment of Electroacupuncture for Motor Function Recovery in Patients with Acute Ischemic Stroke

Author(s): Feng Tan | Xuewen Wang | Hui-qin Li | Lin Lu | Ming Li | Ji-huang Li | Meifeng Fang | Di Meng | Guo-qing Zheng