Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Lin XU"

ADD TO MY LIST
 
Effects of Lactic Acid Bacteria Inoculated Fermentation on Pickled Cucumbers

Author(s): Xiaoyi Ji | Yuan Wu | Xingzhu Wu | Yonghua Lin | Weiwei Xu | Hui Ruan | Guoqing He
A Dual-Cycle Architecture in Cognitive M2M Wireless Networks

Author(s): Ying Li | Xu Dong | Lifeng Wang | Xiaobo Guo | Lin Bai
Cross-Layer Power-Control-Based Real-Time Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

Author(s): Lin Feng | Yang Lu | Zhenchun Wei | Zengxi Zhu | Xu Ding
LEPREL1 Expression in Human Hepatocellular Carcinoma and Its Suppressor Role on Cell Proliferation

Author(s): Jianguo Wang | Xiao Xu | Zhikun Liu | Xuyong Wei | Runzhou Zhuang | Di Lu | Lin Zhou | Haiyang Xie | Shusen Zheng
Research on SDG-Based Qualitative Reasoning in Conceptual Design

Author(s): Kai Li | Zhen-Zhen Yi | Wei Xu | Ke Zhao | Lin Wang
Effects of Lactic Acid Bacteria Fermentation on the Quality of Little Yellow Croaker

Author(s): Yuan Wu | Xiaoyi Ji | Xingzhu Wu | Yonghua Lin | Weiwei Xu | Hui Ruan | Guoqing He
Synthesis and Protective Effect of New Ligustrazine-Benzoic Acid Derivatives against CoCl2-Induced Neurotoxicity in Differentiated PC12 Cells

Author(s): Penglong Wang | Honggui Zhang | Fuhao Chu | Xin Xu | Jinxuan Lin | Chunxiao Chen | Guoliang Li | Yatao Cheng | Lin Wang | Qiang Li | Yuzhong Zhang | Haimin Lei
Aβ-Like Peptide Displayed on Bacteriophage T7 Catalyzes Chromate and Uranyl Reduction

Author(s): Hongjun Jin | Chiann-Tso Lin | Jianying Shang | Michael J. Wilkins | Yingbin Liu | Wei Gong | Weiping Xu | Thomas C. Squier | Philip E. Long
Lithium carbonate plus 131I in the treatment of Graves’ hyperthyroidism

Author(s): Jinshun Zha | Yan Jiang | Yuan Xu | Qinxiu Lin | Chunling Huang | Tingyin Jiang
Schizophrenia is not associated with the ERBB3 gene in a Han Chinese population sample: results from case-control and family-based studies

Author(s): Dawei Li | Guang He | Yifeng Xu | Yun Duan | Niufan Gu | Xingwang Li | Yongyong Shi | Wei Qin | Guoyin Feng | Lin He
Bleomycin Loaded Magnetite Nanoparticles Functionalized by Polyacrylic Acid as a New Antitumoral Drug Delivery System

Author(s): Yue Xu | Yi Lin | Lin Zhuang | Jiong Lin | Jiahong Lv | Qin Huang | Jiadong Sun
The Time Course Effects of Electroacupuncture on Promoting Skeletal Muscle Regeneration and Inhibiting Excessive Fibrosis after Contusion in Rabbits

Author(s): Rongguo Wang | Dan Luo | Cheng Xiao | Peng Lin | Shouyao Liu | Qianwei Xu | Yunting Wang
Characterizing Acupuncture De Qi in Mild Cognitive Impairment: Relations with Small-World Efficiency of Functional Brain Networks

Author(s): Lijun Bai | Ming Zhang | Shangjie Chen | Lin Ai | Maosheng Xu | Dan Wang | Fei Wang | Lihua Liu | Fang Wang | Lixing Lao
Long-Term Impact of Immunosuppressants at Therapeutic Doses on Male Reproductive System in Unilateral Nephrectomized Rats: A Comparative Study

Author(s): Yehui Chen | Zhi Zhang | Yun Lin | Huaxin Lin | Miaoyuan Li | Pin Nie | Lizhong Chen | Jiang Qiu | Yanmeng Lu | Linqiang Chen | Banglao Xu | Wuzhou Lin | Jing Zhang | Hong Du | Jianjian Liang | Zhiwei Zhang
The application of low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of Parkinson's disease patients

Author(s): WU Zhuo-hua | CUI Li-qian | XU Qi-feng | LIN Jie | LIU Lei | WU Yi-juan | TAN Hong-yu | LI Shao-ming | SHAO Ming
Clinical Research Regarding the Ratio of Lymph Node Metastasis and the Reasonable Extent of Lymphadenectomy in Middle Third Thoracic Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Author(s): Ming-ran XIE, Peng LIN, Xu ZHANG | Ming-ran XIE, Peng LIN, Xu ZHANG | Ming-ran XIE, Peng LIN, Xu ZHANG
Brush-like SnO2/ZnO hierarchical nanostructure: Synthesis, characterization and application in UV photoresponse

Author(s): Jun Dai | Chunxiang Xu | Jiyuan Guo | Xiaoyong Xu | Gangyi Zhu | Yi Lin
Control of two-dimensional growth of AlN and high Al-content AlGaN-based MQWs for deep-UV LEDs

Author(s): Weihuang Yang | Jinchai Li | Wei Lin | Shuping Li | Hangyang Chen | Dayi Liu | Xu Yang | Junyong Kang
A New Harmonic Current Forecasting Method for HAPF of Micro-grid

Author(s): LI Sheng-qing | ZENG Huan-yue | LIN Hong-zhi | LI Wei-zhou | XU Wen-xiang
Inverse Kinematics of a New Quadruped Robot Control Method

Author(s): Cai RunBin | Chen YangZheng | Lang Lin | Wang Jian | Ma Hong Xu
Awareness of osteoporosis and its relationship with calcaneus quantitative ultrasound in a large Chinese community population

Author(s): Xu J | Sun M | Wang Z | Fu Q | Cao M | Zhu Z | Meng C | Yan Y | Mao J | Tao H | Huang X | Lin Z | Yang T | He W
Severe irinotecan-induced toxicity in a patient with UGT1A1*28 and UGT1A1*6 polymorphisms

Author(s): Jian-Ming Xu | Yan Wang | Fei-Jiao Ge | Li Lin | Ze-Yuan Liu | Manish R Sharma
Overexpression of Arachis hypogaea AREB1 Gene Enhances Drought Tolerance by Modulating ROS Scavenging and Maintaining Endogenous ABA Content

Author(s): Xiao-Yun Li | Xu Liu | Yao Yao | Yi-Hao Li | Shuai Liu | Chao-Yong He | Jian-Mei Li | Ying-Ying Lin | Ling Li
Ceruloplasmin and the Extent of Heart Failure in Ischemic and Nonischemic Cardiomyopathy Patients

Author(s): Yifei Xu | Haiyan Lin | Ying Zhou | Gang Cheng | Geng Xu
Role of EZH2 in the Growth of Prostate Cancer Stem Cells Isolated from LNCaP Cells

Author(s): Kuiqing Li | Cheng Liu | Bangfen Zhou | Liangkuan Bi | Hai Huang | Tianxin Lin | Kewei Xu
Cloning and Polymorphisms of Yak Lactate Dehydrogenase b Gene

Author(s): Guosheng Wang | Xingbo Zhao | Juming Zhong | Meng Cao | Qinghua He | Zhengxin Liu | Yaqiu Lin | Yaou Xu | Yucai Zheng
1-[4-(Dimethylamino)benzylidene]-4-o-tolylthiosemicarbazide

Author(s): Rui-Yun Huang | Qin-Juan Xu | Li-Rong Lin
Effect of endogenous insulin-like growth factor and stem cell factor on diabetic colonic dysmotility

Author(s): Yun Wang | Xin-Yu Xu | Yu-Rong Tang | Wei-Wei Yang | Yu-Feng Yuan | Yue-Ji Ning | Yin-Juan Yu | Lin Lin
PRSS1_p.Leu81Met mutation results in autoimmune pancreatitis

Author(s): Feng Gao | Yue-Ming Li | Guo-Lin Hong | Zhi-Feng Xu | Qi-Cai Liu | Qing-Liang He | Li-Qing Lin | Shao-Huang Weng
fMRI Evidence of Acupoints Specificity in Two Adjacent Acupoints

Author(s): Hua Liu | Jian-Yang Xu | Lin Li | Bao-Ci Shan | Bin-Bin Nie | Jing-quan Xue
The Interaction of CuS and Halothiobacillus HT1 Biofilm in Microscale Using Synchrotron Radiation-Based Techniques

Author(s): Huirong Lin | Guangcun Chen | Shenhai Zhu | Yingxu Chen | Dongliang Chen | Wei Xu | Xiaohan Yu | Jiyan Shi
C@Ag/TiO2: A Highly Efficient and Stable Photocatalyst Active under Visible Light

Author(s): Bei Jin | Xiaosong Zhou | Xuyao Xu | Lin Ma | Zhijun Wu | Yingshan Huang
Establishment of norm of mental disorders predictive scale for chinese soldiers

Author(s): Li-yi ZHANG | Yu-hui WANG | Xiao-dong ZHOU | Han LIN | Ying-ying LIU | Zhi-xiong XU | Chun-xia CHEN | Li-zhi JIN | Zhong-wen REN | Peng XU | Dan DING | Long-yuan TIAN | Hong-bo XIE | Lan YOU | Zhi-qiang LIN
Correlation between polymorphism of ACE gene I/D and ACE2 gene A9570G and atrial fibrillation

Author(s): Ya-zhu WANG | Ying LI | Jin-qi FAN | Yan-ping XU | Pei-lin XIAO | Yi LONG | Zhi-yu LIN | Zhi-feng LI | Yue-hui YIN
Effects of rosiglitazone on fibroblast conditioned growth medium-induced myocardial hypertrophy and its mechanism in rats

Author(s): Xiao-xing ZHU | Lin XU | Ding-zhang CHEN | Yu-cai CHUAI | Fa-kuan TANG | Yun-xia XU | Hua LI | Xiao-dong ZHOU | Wen-qing WANG | Miao-zhang ZHU
The Studies of Chlorogenic Acid Antitumor Mechanism by Gene Chip Detection: The Immune Pathway Gene Expression

Author(s): Tian Yi Kang | Hua Rong Yang | Jie Zhang | Dan Li | Jie Lin | Li Wang | XiaoPing Xu
Weather Support for the 2008 Olympic and Paralympic Sailing Events

Author(s): Yan Ma | Rongzhen Gao | Yunchuan Xue | Yuqiang Yang | Xiaoyun Wang | Bin Liu | Xiaoliang Xu | Xuezhong Liu | Jianwei Hou | Hang Lin
Brain Connectivity Plasticity in the Motor Network after Ischemic Stroke

Author(s): Lin Jiang | Huijuan Xu | Chunshui Yu
Ulinastatin Reduces Cancer Recurrence after Resection of Hepatic Metastases from Colon Cancer by Inhibiting MMP-9 Activation via the Antifibrinolytic Pathway

Author(s): Bo Xu | Kun-ping Li | Fei Shen | Huan-qing Xiao | Wen-song Cai | Jiang-lin Li | Qi-cai Liu | Lin Jia
Serum β-Catenin Levels Associated with the Ratio of RANKL/OPG in Patients with Postmenopausal Osteoporosis

Author(s): Xiao-Juan Xu | Lin Shen | Yan-Ping Yang | Rui Zhu | Bo Shuai | Cheng-Gang Li | Man-Xiang Wu
Evaluation of the Effect of Different Doses of Low Energy Shock Wave Therapy on the Erectile Function of Streptozotocin (STZ)-Induced Diabetic Rats

Author(s): Jing Liu | Feng Zhou | Guang-Yong Li | Lin Wang | Hui-Xi Li | Guang-Yi Bai | Rui-Li Guan | Yong-De Xu | Ze-Zhu Gao | Wen-Jie Tian | Zhong-Cheng Xin
Overexpression of carbonic anhydrase II and Ki-67 proteins in prognosis of gastrointestinal stromal tumors

Author(s): Li-Cheng Liu | Wen-Tong Xu | Xin Wu | Po Zhao | Ya-Li Lv | Lin Chen
Nampt is involved in DNA double-strand break repair

Author(s): Bingtao Zhu | Xiaoli Deng | Yifan Sun | Lin Bai | Zhikai Xiahou | Yusheng Cong | Xingzhi Xu
Preparation and Gas Separation Performance of P25 Hybrid Carbon Membranes

Author(s): SUN Mei-Yue, LI Lin, ZHANG Ping-Ping, XU Jia-Jia, YU Jiao-Zhu, WANG Tong-Hua
Changes in Temperature Profile, Texture and Color of Pork Loin Chop during Pan-frying

Author(s): Chunbao Li | Yuxiang Hu | Lin Tang | Yuyu Dong | Anguo Teng | Xinglian Xu | Baocai Xu | Guanghong Zhou
Increased endothelin receptor B and G protein coupled kinase-2 in the mesentery of portal hypertensive rats

Author(s): Qing-Hong Du | Lin Han | Jun-Jie Jiang | Peng-Tao Li | Xin-Yue Wang | Xu Jia
Isolation and the Analysis of 16S rDNA Sequence of Swine Actinobacillus pleuropneumonia

Author(s): Wan Hongping | Zuo Zhicai | Fu Tongchao | Dai Hongbo | Chen Lei | Xu Zhiwen | Zhu Lin
Effect evaluation of interleukin-1 receptor antagonist nanoparticles for mesenchymal stem cell transplantation

Author(s): Xiao-Lei Shi | Wei Zhu | Jia-Jun Tan | Jiang-Qiang Xiao | Lin Zhang | Qian Xu | Zheng-Liang Ma | Yi-Tao Ding
A New Harmonic Current Forecasting Method for HAPF of Micro-grid

Author(s): LI Sheng-qing | ZENG Huan-yue | LIN Hong-zhi | LI Wei-zhou | XU Wen-xiang
Triptolide Prevents Bone Destruction in the Collagen-Induced Arthritis Model of Rheumatoid Arthritis by Targeting RANKL/RANK/OPG Signal Pathway

Author(s): Chunfang Liu | Yanqiong Zhang | Xiangying Kong | Liuluan Zhu | Jian Pang | Ying Xu | Weiheng Chen | Hongsheng Zhan | Aiping Lu | Na Lin
Estimation of Observer Parameters for Dynamic Positioning Ships

Author(s): Xiaogong Lin | Yehai Xie | Dawei Zhao | Shusheng Xu
SNX17 regulates Notch pathway and pancreas development through the retromer-dependent recycling of Jag1

Author(s): Yin Wenguang | Liu Dapeng | Liu Nian | Xu Liangliang | Li Song | Lin Shuo | Shu Xiaodong | Pei Duanqing
Cooperative interaction of CTGF and TGF-β in animal models of fibrotic disease

Author(s): Wang Qingjian | Usinger William | Nichols Blake | Gray Julia | Xu Leon | Seeley Todd W | Brenner Mitch | Guo Guangjie | Zhang Weihua | Oliver Noelynn | Lin Al | Yeowell David
Familial aggregation analysis of gene expressions

Author(s): Rao Shao-Qi | Xu Liang-De | Zhang Guang-Mei | Li Xia | Li Lin | Shen Gong-Qing | Jiang Yang | Yang Yue-Ying | Gong Bin-Sheng | Jiang Wei | Zhang Fan | Xiao Yun | Wang Qing K
Evidence for the involvement of NGF in human sperm motility

Author(s): Cui-Ge Shi | Kai Lin | Xiang-Bo Xu | Shu-Cheng Zhang | Ning Wang | Ming Fan
Cooperative Communications for Wireless Ad Hoc and Sensor Networks

Author(s): Yong Sun | Shukui Zhang | Hongli Xu | Shan Lin
Sequence Variation in Perforin-Like Protein 1 Gene among Six Toxoplasma gondii Strains

Author(s): H.K. Yan | H.Q. Song | Y. Zhou | D. Ren | D.H. Zhou | M.J. Xu | R.Q. Lin | X.Q. Zhu | Z.G. Yuan
Isolation and the Analysis of 16S rDNA Sequence of Swine Bordetella bronchiseptica

Author(s): Zuo Zhicai | Fu Tongchao | Wan Hongping | Dai Hongbo | Chen Lei | Xu Zhiwen | Zhu Lin
The Yin-Yang of DNA Damage Response: Roles in Tumorigenesis and Cellular Senescence

Author(s): Xiaoman Li | Hongde Xu | Chongan Xu | Meina Lin | Xiaoyu Song | Fei Yi | Yanling Feng | Kathleen A. Coughlan | William Chi-shing Cho | Sang Soo Kim | Liu Cao
Analysis of CD137L and IL-17 Expression in Tumor Tissue as Prognostic Indicators for Gliblastoma

Author(s): Xiangli Cui, Zhiqin Xu, Zhigang Zhao, Dali Sui, Xiaohui Ren, Qiming Huang, Jiazhen Qin, Limin Hao, Zhenguang Wang, Li Shen, Song Lin
FOXC1 Contributes To Microvascular Invasion In Primary Hepatocellular Carcinoma Via Regulating Epithelial-Mesenchymal Transition

Author(s): Zhi-Yuan Xu, Song-Ming Ding, Lin Zhou, Hai-Yang Xie, Kang-Jie Chen, Wu Zhang, Chun-Yan Xing, Hai-Jun Guo, Shu-Sen Zheng
The Invasion and Reproductive Toxicity of QDs-Transferrin Bioconjugates on Preantral Follicle in vitro

Author(s): Gaixia Xu, Suxia Lin, Wing-Cheung Law, Indrajit Roy, Xiaotan Lin, Shujiang Mei, Hanwu Ma, Siping Chen, Hanben Niu, Xiaomei Wang
A New Phenolic Glycoside from Chamaecyparis obtusa var. breviramea f. crippsii

Author(s): Yu-Mei Zhang | Jian Xu | Lin Xiao | Guang-Zhi Zeng | Zhang-Hua Sun | Ning-Hua Tan
Frequency Performance of the Extended State Observer for General Systems

Author(s): Chunzhe Zhao | Rong Xu | Jiang Xiong | Xiaoran Lin
Age-related symptom and life quality changes in women with irritable bowel syndrome

Author(s): Yu-Rong Tang | Wei-Wei Yang | Mei-Lan Liang | Xin-Yu Xu | Mei-Feng Wang | Lin Lin
Habitat suitability assessment of Equus hemionus hemionus in Kalamaili Mountain Nature Reserve

Author(s): Jie Lin | Wenxuan Xu | Weikang Yang | Canjun Xia | Wei Liu
Upconversion luminescence, ferroelectrics and piezoelectrics of Er Doped SrBi4Ti4O15

Author(s): Dengfeng Peng | Hua Zou | Chaonan Xu | Xusheng Wang | Xi Yao | Jian Lin | Tiantuo Sun
High Density Lipoprotein Protects Mesenchymal Stem Cells from Oxidative Stress-Induced Apoptosis via Activation of the PI3K/Akt Pathway and Suppression of Reactive Oxygen Species

Author(s): Jianfeng Xu | Juying Qian | Xinxing Xie | Li Lin | Yunzeng Zou | Mingqiang Fu | Zheyong Huang | Guoping Zhang | Yangang Su | Junbo Ge
UGT1A1 predicts outcome in colorectal cancer treated with irinotecan and fluorouracil

Author(s): Yan Wang | Lin Shen | Nong Xu | Jin-Wan Wang | Shun-Chang Jiao | Ze-Yuan Liu | Jian-Ming Xu
Surface Grinding Machine Stability Characteristics Limited Prediction

Author(s): Yuting Yang | Jianzhong Lin | Shilong Xu
Surgical resection plus biotherapy/chemotherapy improves survival of hepatic metastatic melanoma

Author(s): Shun-Da Du | Yi-Lei Mao | Shao-Hua Li | Xin-Ting Sang | Xin Lu | Yi-Yao Xu | Hai-Feng Xu | Lin Zhao | Chun-Mei Bai | Shou-Xian Zhong | Jie-Fu Huang
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?