Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Lina Zhu"

ADD TO MY LIST
 
Parthenolide Is Neuroprotective in Rat Experimental Stroke Model: Downregulating NF-B, Phospho-p38MAPK, and Caspase-1 and Ameliorating BBB Permeability

Author(s): Lipeng Dong | Huimin Qiao | Xiangjian Zhang | Xiaolin Zhang | Chaohui Wang | Lina Wang | Lili Cui | Jingru Zhao | Yinxue Xing | Yanhua Li | Zongjie Liu | Chunhua Zhu
Nanoparticle-Based Systems for T1-Weighted Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents

Author(s): Derong Zhu | Fuyao Liu | Lina Ma | Dianjun Liu | Zhenxin Wang
A Self-Optimization Method for System Service Dependability based on Autonomic Computing

Author(s): Qingtao Wu | Lina Zhu | Ying Lou | Ruijuan Zheng
Effects of "Bioactive" amino acids leucine, glutamate, arginine and tryptophan on feed intake and mRNA expression of relative neuropeptides in broiler chicks

Author(s): Wang Songbo | Khondowe Paul | Chen Shengfeng | Yu Jianjian | Shu Gang | Zhu Xiaotong | Wang Lina | Gao Ping | Xi Qianyun | Zhang Yongliang | Jiang Qingyan
Fatty Acid and Transcriptome Profiling of Longissimus Dorsi Muscles between Pig Breeds Differing in Meat Quality

Author(s): Kaifan Yu, Gang Shu, Fangfang yuan, Xiaotong Zhu, Ping Gao, Songbo Wang, Lina Wang, Qianyun Xi, Shouquan Zhang, Yongliang Zhang, Yan Li, Tongshan Wu, Li Yuan, Qingyan Jiang
Extraction and Characterization of Chitin from the Beetle Holotrichia parallela Motschulsky

Author(s): Shaofang Liu | Jie Sun | Lina Yu | Chushu Zhang | Jie Bi | Feng Zhu | Mingjing Qu | Chen Jiang | Qingli Yang
Erlotinib in the trentment of Advanced Non-small-cell Lung Cancer: A Systematic Review

Author(s): Lina ZHU | Zhenjun YANG | Shiyong WANG | Yanming TANG
Lack of association between polymorphisms of MASP2 and susceptibility to SARS coronavirus infection

Author(s): Wang Yan | Yan Jiangwei | Shi Yuling | Li Ping | Liu Chuanxuan | Ma Qingjun | Yang Ruifu | Wang Xiaoyi | zhu Lina | Yang Xiao | Cao Cheng
Gefitinib in Advanced Non-small-cell Lung Cancer

Author(s): Lina ZHU | Zhenjun YANG | Shiyong WANG
Kanglaite for Treating Advanced Non-small-cell Lung Cancer: A Systematic Review

Author(s): Lina ZHU | Zhenjun YANG | Shiyong WANG | Yanming TANG
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions