Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ling Hu"

ADD TO MY LIST
 
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Effectiveness of Interstitial Laser Acupuncture Depends upon Dosage: Experimental Results from Electrocardiographic and Electrocorticographic Recordings

Author(s): Wei He | Gerhard Litscher | Xiang-Hong Jing | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ingrid Gaischek | Yang-Shuai Su | Daniela Litscher | Zhao-Kun Yang | Juan-Juan Xin | Ling Hu
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
The Effect of Magnaporthe oryzae Conidia on Photosystem in Rice

Author(s): Jun Yi | Yungao Hu | Ling Zhang | Guotao Yang | Liqiong Tang
Using crosslinkable diacetylene phospholipids to construct two-dimensional packed beds in supported lipid bilayer separation platforms

Author(s): Shu-Kai Hu, Sheng-Wen Hsiao, Hsun-Yen Mao, Ya-Ming Chen, Yung Chang and Ling Chao
“Intensity-Response” Effects of Electroacupuncture on Gastric Motility and Its Underlying Peripheral Neural Mechanism

Author(s): Yang-Shuai Su | Wei He | Chi Wang | Hong Shi | Yu-Feng Zhao | Juan-Juan Xin | Xiao-Yu Wang | Hong-Yan Shang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Bing Zhu
Modified Chaihu Shugan Powder for Functional Dyspepsia: Meta-Analysis for Randomized Controlled Trial

Author(s): Nan Yang | Xuehua Jiang | Xuelan Qiu | Zhiqiang Hu | Ling Wang | Minxian Song
Four New Citrinin Derivatives from a Marine-Derived Penicillium sp. Fungal Strain

Author(s): Mei Ling Wang | Chun Hua Lu | Qing Yan Xu | Si Yang Song | Zhi Yu Hu | Zhong Hui Zheng
Evidence-based evaluation of treatment strategy for multiple sclerosis

Author(s): LI Meng-qiu | HU Jia | SI Yang | LI Juan | LIU Ling
Detection of Quantitative Trait Loci (QTLs) for Resistances to Small Brown Planthopper and Rice Stripe Virus in Rice Using Recombinant Inbred Lines

Author(s): Qi Wang | Yuqiang Liu | Jinlong Hu | Yingxin Zhang | Kun Xie | Baoxiang Wang | Le Quang Tuyen | Zhaoqiang Song | Han Wu | Yanling Liu | Ling Jiang | Shijia Liu | Xianian Cheng | Chunming Wang | Huqu Zhai | Jianmin Wan
Metabolomic Study of Collagen-Induced Arthritis in Rats and the Interventional Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang, a Traditional Chinese Medicine

Author(s): Rongcai Yue | Ling Zhao | Yaohua Hu | Peng Jiang | Shuping Wang | Li Xiang | Wencong Liu | Lei Shan | Weidong Zhang | Runhui Liu
Effects of Reward and Punishment on Conflict Processing: Same or Different?

Author(s): Aitao Lu | Ling Yang | Shulan Hu | Yulan Shao | Honghong Zhang | Lili Liu
Preparation of Quantum Dot/Drug Nanoparticle Formulations for Traceable Targeted Delivery and Therapy

Author(s): Ken-Tye Yong, Yucheng Wang, Indrajit Roy, Hu Rui, Mark T. Swihart, Wing-Cheung Law, Sang Kyu Kwak, Ling Ye, Jianwei Liu, Supriya D. Mahajan, Jessica L. Reynolds
PEGylated Phospholipid Micelle-Encapsulated Near-Infrared PbS Quantum Dots for in vitro and in vivo Bioimaging

Author(s): Rui Hu, Wing-Cheung Law, Guimiao Lin, Ling Ye, Jianwei Liu, Jing Liu, Jessica L. Reynolds, Ken-Tye Yong
Flavonoid Myricetin Modulates Receptor Activity through Activation of Channels and CaMK-II Pathway

Author(s): Xiao Hu Zhang | Ze Gang Ma | Dewi Kenneth Rowlands | Yu Lin Gou | Kin Lam Fok | Hau Yan Wong | Mei Kuen Yu | Lai Ling Tsang | Li Mu | Lei Chen | Wing Ho Yung | Yiu Wa Chung | Bei Lin Zhang | Hua Zhao | Hsiao Chang Chan
Steam Condensation Cooled by Piezoelectric Driven Oscillating Air Flow

Author(s): CHENG Ting | HU Ling | WU Yajuan | XIONG Yangheng
On Complete Convergence of Moving Average Process for AANA Sequence

Author(s): Wenzhi Yang | Xuejun Wang | Nengxiang Ling | Shuhe Hu
Mucin Production and Mucous Cell Metaplasia in Otitis Media

Author(s): Jizhen Lin | Per Caye-Thomasen | Tetsuya Tono | Quan-An Zhang | Yoshihisa Nakamura | Ling Feng | Jianmin Huang | Shengnan Ye | Xiaohua Hu | Joseph E. Kerschner
Health status of transitional resettlement sites after the earthquake in Mianyang city of Sichuan province

Author(s): Ying-Hua Li | Ling Qian | Xue-Qiong Nie | Li LI | Xian-Peng Meng | Jin-Bin Zhang | Li Tong | Li Xiao | He Xing | Chang-Sheng Huang | Tao Hu | Yan Ning | Yan Chen | Yu Ma | Mao-Xuan Tao
Design, Synthesis and Anti-fibrosis Activity Study of N1-Substituted Phenylhydroquinolinone Derivatives

Author(s): Ling Wu | Bin Liu | Qianbin Li | Jun Chen | Lijian Tao | Gaoyun Hu
Research on Spacecraft Illumination

Author(s): Bo Cai | Ling Li | Jing Hu | Biao He | Yuan Long | Dengyi Zhang
A Novel Gray Image Watermarking Scheme

Author(s): Yongqiang Chen | Yanqing Zhang | Hanping Hu | Hefei Ling
Variable Frequencies of Apolipoprotein E Genotypes and Its Effect on Serum Lipids in the Guangxi Zhuang and Han Children

Author(s): Peng Hu | Yuan Han Qin | Feng Ying Lei | Juan Pei | Bo Hu | Ling Lu
Cancer mortality in a Chinese population surrounding a multi-metal sulphide mine in Guangdong province: an ecologic study

Author(s): Wang Mao | Song Hong | Chen Wei-Qing | Lu Ciyong | Hu Qianshen | Ren Zefang | Yang Yan | Xu Yanjun | Zhong Aiming | Ling Wenhua
Imaging features of intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas in multi-detector row computed tomography

Author(s): Ling Tan, Ya-E Zhao, Deng-Bin Wang, Qing-Bing Wang, Jing Hu, Ke-Min Chen, Xia-Xing Deng
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-3,3′-diphenyl-1,1′-binaphthalene

Author(s): Hua Zong | Hua-Yin Huang | Bing Hu | Guang-Ling Bian | Ling Song
Analysis of Prognostic Factors of 80 Advanced NSCLC Patients Treated with Gefitinib for more than 6 Months

Author(s): Ling DAI | Jian FANG | Jun NIE | Weiheng HU | Xiaoling CHEN | Jindi HAN | Guangming TIAN | Sen HAN | Xuyi LIU
Prognostic significance of Oct4 and Sox2 expression in hypopharyngeal squamous cell carcinoma

Author(s): Ge Nan | Lin Huan-Xin | Xiao Xiang-Sheng | Guo Ling | Xu Hui-Min | Wang Xin | Jin Ting | Cai Xiu-Yu | Liang Yi | Hu Wei-Han | Kang Tiebang
(2S)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid

Author(s): Qian Wang | Ling Hu | Jian-Ping Ma | Dian-Shun Guo
2-Amino-4-tert-butyl-5-(2,4-dichlorobenzyl)thiazol-3-ium bromide

Author(s): Jie Du | Jun-Mei Peng | Ling Li | Shi-Hong Cai | Ai-Xi Hu
Breeding response of transcript profiling in developing seeds of Brassica napus

Author(s): Hu Yaping | Wu Gang | Cao Yinglong | Wu Yuhua | Xiao Ling | Li Xiaodan | Lu Changming
Data Integration in Genetics and Genomics: Methods and Challenges

Author(s): Jemila S. Hamid | Pingzhao Hu | Nicole M. Roslin | Vicki Ling | Celia M. T. Greenwood | Joseph Beyene
N,N′-Bis[(E)-4-cyanobenzylidene]urea

Author(s): De-Hong Wu | Ling Hu
Changes in the Ratio of Tc1/Tc2 and Th1/Th2 Cells but Not in Subtypes of NK-Cells in Preeclampsia

Author(s): Yali Hu | Jianjun Zhou | Sha Hao | Zhiqun Wang | Yiming Dai | Jingxian Ling | Yayi Hou
Molecular epidemiology of measles viruses in China, 1995–2003

Author(s): Zhang Yan | Zhu Zhen | Rota Paul | Jiang Xiaohong | Hu Jiayu | Wang Jianguo | Tang Wei | Zhang Zhenying | Li Congyong | Wang Changyin | Wang Tongzhan | Zheng Lei | Tian Hong | Ling Hua | Zhao Chunfang | Ma Yan | Lin Chunyan | He Jilan | Tian Jiang | Ma Yan | Li Ping | Guan Ronghui | He Weikuan | Zhou Jianhui | Liu Guiyan | Zhang Hong | Yan Xinge | Yang Xuelei | Zhang Jinlin | Lu Yiyu | Zhou Shunde | Ba Zhuoma | Liu Wei | Yang Xiuhui | Ma Yujie | Liang Yong | Li Yeqiang | Ji Yixin | Featherstone David | Bellini William | Xu Songtao | Liang Guodong | Xu Wenbo
Polymorphisms of XRCC1 genes and risk of nasopharyngeal carcinoma in the Cantonese population

Author(s): Cao Yun | Miao Xiao-Ping | Huang Ma-Yan | Deng Ling | Hu Li-Fu | Ernberg Ingemar | Zeng Yi-Xin | Lin Dong-Xin | Shao Jian-Yong
Functioning styles of personality disorders and five-factor normal personality traits: a correlation study in Chinese students

Author(s): Wang Wei | Hu Lan | Mu Ling | Chen Dahong | Song Qi | Zhou Mengping | Zhang Weijuan | Hou Jun | Li Zhigang | Wang Jun | Liu Jianhui | He Chengsen
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil