Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Liu Jingying"

ADD TO MY LIST
 
Efficient production of human acidic fibroblast growth factor in pea (Pisum sativum L.) plants by agroinfection of germinated seeds

Author(s): Fan Yajun | Li Wei | Wang Junjie | Liu Jingying | Yang Meiying | Xu Duo | Zhu Xiaojuan | Wang Xingzhi
The Acute Liver Injury in Mice Caused by Nano-Anatase TiO2

Author(s): Ma Linglan | Zhao Jinfang | Wang Jue | Liu Jie | Duan Yanmei | Liu Huiting | Li Na | Yan Jingying | Ruan Jie | Wang Han | Hong Fashui
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?