Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Liu Weidong"

ADD TO MY LIST
 
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
Predicting the Drug Safety for Traditional Chinese Medicine through a Comparative Analysis of Withdrawn Drugs Using Pharmacological Network

Author(s): Mengzhu Xue | Shoude Zhang | Chaoqian Cai | Xiaojuan Yu | Lei Shan | Xiaofeng Liu | Weidong Zhang | Honglin Li
Metabolomic Study of Collagen-Induced Arthritis in Rats and the Interventional Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang, a Traditional Chinese Medicine

Author(s): Rongcai Yue | Ling Zhao | Yaohua Hu | Peng Jiang | Shuping Wang | Li Xiang | Wencong Liu | Lei Shan | Weidong Zhang | Runhui Liu
Metabolomic Strategy for Studying the Intervention and the Synergistic Effects of the Shexiang Baoxin Pill for Treating Myocardial Infarction in Rats

Author(s): Li Xiang | Peng Jiang | Shuping Wang | Yaohua Hu | Xiaojun Liu | Rongcai Yue | Weidong Zhang | Runhui Liu
Is Yangxue Qingnao Granule Combined with Antihypertensive Drugs, a New Integrative Medicine Therapy, More Effective Than Antihypertensive Therapy Alone in Treating Essential Hypertension?

Author(s): Jie Wang | Xiaochen Yang | Bo Feng | Weidong Qian | Zhuyuan Fang | Wei Liu | Haixia Li | Xiaoke Li | Fuyong Chu | Xingjiang Xiong
A Metabolomics Profiling Study in Hand-Foot-and-Mouth Disease and Modulated Pathways of Clinical Intervention Using Liquid Chromatography/Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry

Author(s): Cheng Lu | Xinru Liu | Xiaorong Ding | Xiao Chen | Haiwei Fan | Yunqiang Liu | Ning Xie | Yong Tan | Joshua Ko | Weidong Zhang | Aiping Lu
A modified protocol for in vitro maturation of mouse oocytes from secondary preantral follicles

Author(s): Weidong Wang | Yaxu Tang | Lujuan Ni | Theerayut Jongwutiwes | Hung-Ching Liu | Zev Rosenwaks
Antioxidant Properties of cis-Z,Z'-3a.7a',7a.3a'-Dihydroxy-ligustilide on Human Umbilical Vein Endothelial Cells in Vitro

Author(s): Weidong Li | Yu Wu | Xuedong Liu | Cuiping Yan | Dan Liu | Yang Pan | Guangming Yang | Fangzhou Yin | Zebin Weng | Ding Zhao | Zhipeng Chen | Baochang Cai
The Innate Immune-Related Genes in Catfish

Author(s): Lei Gao | Chongbo He | Xueguang Liu | Hao Su | Xianggang Gao | Yunfeng Li | Weidong Liu
Development of a Respiratory Inductive Plethysmography Module Supporting Multiple Sensors for Wearable Systems

Author(s): Zhengbo Zhang | Jiewen Zheng | Hao Wu | Weidong Wang | Buqing Wang | Hongyun Liu
ENZYMATIC HYDROLYSIS LIGNIN DERIVED FROM CORN STOVER AS AN INTRINSTIC BINDER FOR BIO-COMPOSITES MANUFACTURE: EFFECT OF FIBER MOISTURE CONTENT AND PRESSING TEMPERATURE ON BOARDS’ PROPERTIES

Author(s): Xiaoyan Zhou | Lijuan Tang | Weidong Zhang | Chenglong Lv | Fei Zheng | Rong Zhang | Guanben Du | Bijun Tang | Xueyuan Liu
A modified protocol for in vitro maturation of mouse oocytes from secondary preantral follicles

Author(s): Weidong Wang | Yaxu Tang | Lujuan Ni | Theerayut Jongwutiwes | Hung-Ching Liu | Zev Rosenwaks
A modified protocol for in vitro maturation of mouse oocytes from secondary preantral follicles

Author(s): Theerayut Jongwutiwes | Hung-Ching Liu | Zev Rosenwaks | Weidong Wang | Yaxu Tang | Lujuan Ni
A modified protocol for in vitro maturation of mouse oocytes from secondary preantral follicles

Author(s): Theerayut Jongwutiwes | Hung-Ching Liu | Zev Rosenwaks | Weidong Wang | Yaxu Tang | Lujuan Ni
3.0T MR Diffusion-weighted Imaging: Evaluating Diagnosis Potency 
of Pulmonary Solid Benign Lesions and Malignant Tumors and Optimizing b Value

Author(s): Weidong LI | Dong LI | Haidong LIU | Rongchao ZHOU | Changchao FENG | Yan MA | Tielian YU
Downregulation of CDKN2A and suppression of cyclin D1 gene expressions in malignant gliomas

Author(s): Liu Weidong | Lv Guohua | Li Yawei | li Lei | Wang Bing
CHC: A Robust P2P Overlay Network with Simple Routing and Small-World Features

Author(s): Wenjun Xiao | Qin Zhang | Yanxia Liu | Lan Li | Weidong Chen
Traditional Chinese Medicine Improves Activities of Daily Living in Parkinson's Disease

Author(s): Weidong Pan | Shin Kwak | Yun Liu | Yan Sun | Zhenglong Fang | Baofeng Qin | Yoshiharu Yamamoto
Robust Control of Wheeled Mobile Manipulators Using Hybird Joints

Author(s): Zhijun Li | Weidong Chen | Hong Liu
Partial blockage of hepatocyte maturation in hepatoma-derived growth factor transgenic mice

Author(s): Hirayuki Enomoto, Hideji Nakamura, Naoko Komatsu-Kanatani, Yu Liu, Kenya Yoshida, Yorihide Okuda, Teruhisa Yamamoto, Weidong Liu, Shuhei Nishiguchi
PD-1 expression on peripheral CD8+ TEM/TEMRA subsets closely correlated with HCV viral load in chronic hepatitis C patients

Author(s): Shen Tao | Zheng Jiajia | Xu Chunhui | Liu Jia | Zhang Weidong | Lu Fengmin | Zhuang Hui
Association of CYP1B1 Polymorphisms with Breast Cancer: A Case-Control Study in the Han Population in Ningxia Hui Autonomous Region, P. R. China

Author(s): Haiyan Jiao | Chunlian Liu | Weidong Guo | Liang Peng | Yintao Chen | Francis L. Martin
Carbon dioxide detection using NIR diode laser based wavelength modulation photoacoustic spectroscopy

Author(s): Jingsong Li | Kun Liu | WeiJun Zhang | Weidong Chen | Xiaoming Gao
Quantification and Purification of Mulberry Anthocyanins with Macroporous Resins

Author(s): Liu Xueming | Xiao Gengsheng | Chen Weidong | Xu Yujuan | Wu Jijun

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions