Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Liu Zhaoliang"

ADD TO MY LIST
 
Downregulation of Hlx Closely Related to the Decreased Expressions of T-bet and Runx3 in Patients with Gastric Cancer May Be Associated with a Pathological Event Leading to the Imbalance of Th1/Th2

Author(s): Yan Xu | Jingjing Gao | Zhaoliang Su | Xiaoli Dai | Yazhen Li | Yingzhao Liu | Jianguo Chen | Jia Tong | Yun Zhang | Chaoyang Wu | Dong Zheng | Shengjun Wang | Huaxi Xu
Role of Positive Selection in Functional Divergence of Mammalian Neuronal Apoptosis Inhibitor Proteins during Evolution

Author(s): Fanzhi Kong | Zhaoliang Su | Chenglin Zhou | Caixia Sun | Yanfang Liu | Dong Zheng | Hongyan Yuan | Jingping Yin | Jie Fang | Shengjun Wang | Huaxi Xu
Enhanced HMGB1 Expression May Contribute to Th17 Cells Activation in Rheumatoid Arthritis

Author(s): Yan Shi | Siamak Sandoghchian Shotorbani | Zhaoliang Su | Yanfang Liu | Jia Tong | Dong Zheng | Jianguo Chen | Yingzhao Liu | Yan Xu | Zhijun Jiao | Shengjun Wang | Liwei Lu | Xinxiang Huang | Huaxi Xu
Characterization of 35 novel microsatellite DNA markers from the duck (Anas platyrhynchos) genome and cross-amplification in other birds

Author(s): Huang Yinhua | Tu Jianfeng | Cheng Xuebo | Tang Bo | Hu Xiaoxiang | Liu Zhaoliang | Feng Jidong | Lou Yankun | Lin Li | Xu Ke | Zhao Yulong | Li Ning
Functional imaging of interleukin 1 beta expression in inflammatory process using bioluminescence imaging in transgenic mice

Author(s): Li Limei | Fei Zhaoliang | Ren Jianke | Sun Ruilin | Liu Zhihui | Sheng Zhejin | Wang Long | Sun Xia | Yu Jun | Wang Zhugang | Fei Jian
Construction of a 7-fold BAC library and cytogenetic mapping of 10 genes in the giant panda (Ailuropoda melanoleuca)

Author(s): Liu Wei | Zhao Yonghui | Liu Zhaoliang | Zhang Ying | Lian Zhengxing | Li Ning

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program