Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Liu Zhiyan"

ADD TO MY LIST
 
luxS Mutant Regulation: Quorum Sensing Impairment or Methylation Disorder?

Author(s): Qian Wang | Zhiyan He | Yuejian Hu | Yuntao Jiang | Rui Ma | Zisheng Tang | Jingping Liang | Zheng Liu | Zhengwei Huang
ABCG2 is associated with HER-2 Expression, lymph node metastasis and clinical stage in breast invasive ductal carcinoma

Author(s): Xiang Lei | Su Peng | Xia Shujun | Liu Zhiyan | Wang Yan | Gao Peng | Zhou Genyin
Novel Isoforms of Periostin Expressed in the Human Thyroid

Author(s): Yanhua Bai | Misa Nakamura | Gengyin Zhou | Yaqiong Li | Zhiyan Liu | Takashi Ozaki | Ichiro Mori | Kennichi Kakudo
The proliferation promoting effects of MAG-2 on human lung cancer cell PLA801

Author(s): Jinqiang ZHANG | Yuhong MENG | Gang LIU | Huihua CHEN | Yan WANG | Yuanji XU | Zhiyan DU | Yinglin LU
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions