Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Małgorzata Lewandowska"

ADD TO MY LIST
 
Effects of CP 55,940 — agonist of CB1 cannabinoid receptors on ghrelin and somatostatin producing cells in the rat pancreas

Author(s): Irena Kasacka | Ewa Arciszewska | Maria Małgorzata Winnicka | Alicja Lewandowska
TORAKOSKOPOWE LECZENIE PIERWOTNEJ SAMOISTNEJ ODMY OPŁUCNOWEJ U DZIECI - OPIS TRZECH PRZYPADKÓW

Author(s): Janusz Jabłoński | Paweł Polityło | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska
Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Neoplastic and inflammatory pancreatic tumors diagnosed in patients hospitalized at the Department of Gastroenterology and Hepatology, Wroclaw Medical University, in years 2007-2008

Author(s): Agnieszka Lewandowska | Małgorzata Reszczyńska | Jan Cader | Elżbieta Poniewierka | Zbigniew Sajewicz | Leszek Paradowski
Leczenie operacyjne powikłań po kolonoskopii

Author(s): Andrzej Sygut | Przemysław Galbfach | Piotr Narbutt | Anna Kędzierska | Małgorzata Lewandowska | Adam Dzik
STEREOLOGY OF NANO-MATERIALS

Author(s): Tomasz Wejrzanowski | Małgorzata Lewandowska | Krzysztof J Kurzydłowski
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona