Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Małgorzata Olszewska"

ADD TO MY LIST
 
Anesthesiology and the cytokine network

Author(s): Barbara Lisowska | Marta Szymańska | Elżbieta Nowacka | Małgorzata Olszewska
Polymorphism of CD36 gene, carbohydrate metabolism and plasma CD36 concentration in obese children. A preliminary study 

Author(s): Monika E. Rać | Beata Krupa | Barbara Garanty-Bogacka | Małgorzata Syrenicz | Krzysztof Safranow | Violetta Dziedziejko | Grzegorz Kurzawski | Maria Olszewska | Michał Rać | Dariusz Chlubek
 Oxidative stress modulates the organization of erythrocyte membrane cytoskeleton

Author(s): Maria Olszewska | Jerzy Wiatrow | Joanna Bober | Ewa Stachowska | Edyta Gołembiewska | Katarzyna Jakubowska | Małgorzata Stańczyk-Dunaj | Maria Pietrzak-Nowacka
Skóra owłosiona głowy w pęcherzycy

Author(s): Marta Sar-Pomian | Zofia Kołacińska-Strasz | Hanna Łabęcka | Teresa Kraińska-Wójcik | Małgorzata Olszewska
Niedobory karnityny i ocena skuteczności doustnej suplementacji karnityną dzieci z zespołem krótkiego jelita

Author(s): Katarzyna Popińska | Małgorzata Łyszkowska | Katarzyna Olszewska | Janusz Książyk | Ewa Pietraszek | Wanda Dębieć
Zastosowanie stałego monitorowania poziomu glukozy u dzieci żywionych pozajelitowo

Author(s): Janusz B. Książyk | Katarzyna Popińska | Małgorzata Łyszkowska | Katarzyna Olszewska | Justyna Milczewska | Anna Migdał | Monika Zmorzyńska | Dorota Król
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

Author(s): Marta Kurzeja | Irena Walecka | Lidia Rudnicka | Małgorzata Olszewska
Postawa ciała w zespole Turnera

Author(s): Elżbieta Olszewska | Andrzej Wiśniewski | Marcin Madej | Dorota Trzcińska | Piotr Tabor | Katarzyna Milde | Małgorzata Syczewska
Działalność anestezjologiczna w Instytucie Reumatologii – historia, teraźniejszość, możliwości

Author(s): Renata Ćwiek | Barbara Lisowska | Bogumiła Blachowska-Wasiutyńska | Piotr Luboiński | Anita Hofmeister | Małgorzata Olszewska
Monoterapia rytuksymabem w pęcherzycy liściastej

Author(s): Agnieszka Kardynał | Justyna Sicińska | Marta Kurzeja | Małgorzata Olszewska | Lidia Rudnicka

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions