Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Magdalena Chmiela"

ADD TO MY LIST
 
Monocyte Signal Transduction Receptors in Active and Latent Tuberculosis

Author(s): Magdalena Druszczynska | Marcin Wlodarczyk | Beata Janiszewska-Drobinska | Grzegorz Kielnierowski | Joanna Zawadzka | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Marek Fol | Piotr Szpakowski | Karolina Rudnicka | Magdalena Chmiela | Wieslawa Rudnicka
Interaction of Helicobacter pylori with C-Type Lectin Dendritic Cell-Specific ICAM Grabbing Nonintegrin

Author(s): Eliza Miszczyk | Karolina Rudnicka | Anthony P. Moran | Marek Fol | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Magdalena Druszczyńska | Agnieszka Matusiak | Maria Walencka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Przypuszczalna rola białka CagA w hamowaniu aktywności limfocytów na drodze apoptozy w zakażeniach wywołanych przez pałeczki Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Wiesława Rudnicka
Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi

Author(s): Magdalena Chmiela | Magdalena Jurkiewicz | Monika Wiśniewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Monika Wiśniewska | Karina Malczewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA

Author(s): Monika Wiśniewska | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Tomasz Rechciński | Małgorzata Płonka | Władysław Bielański | Stanisław J. Konturek | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Circulating Total and Active Metalloproteinase-9 and Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-1 in Patientswith Systemic Lupus Erythomatosus

Author(s): Ewa Robak | Agnieszka Wierzbowska | Magdalena Chmiela | Liliana Kulczycka | Anna Sysa-Jędrejowska | Tadeusz Robak
Odpowiedź zapalna w zakażeniach Helicobacter pylori

Author(s): Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Monocyte response receptors in BCG driven delayed type hypersensitivity to tuberculin.

Author(s): Dominik Strapagiel | Karolina Kasztalska | Magdalena Druszczyńska | Magdalena Kowalewicz-Kulbat | Adriana Vrba | Agnieszka Matusiak | Magdalena Chmiela | Wiesława Rudnicka
Circulating Total and Active Metalloproteinase-9 and Tissue Inhibitor of Metalloproteinases-1 in Patients with Systemic Lupus Erythomatosus

Author(s): Ewa Robak | Agnieszka Wierzbowska | Magdalena Chmiela | Liliana Kulczycka | Anna Sysa-Jędrejowska | Tadeusz Robak

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions