Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Magdalena Figlerowicz"

ADD TO MY LIST
 
Charakterystyka kliniczna cytomegalii wrodzonej i nabytej u dzieci na podstawie własnych obserwacji

Author(s): Marlena Malarowska | Katarzyna Mazur-Melewska | Anna Mania | Paweł Kemnitz | Kamila Cudnoch | Arleta Kowala-Piaskowska | Wojciech Służewski | Iwona Mozer-Lisewska | Magdalena Figlerowicz
Marskość i rak wątroby w przebiegu przewlekłego zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu b i c u dzieci

Author(s): Magdalena Figlerowicz | Paweł Kemnitz | Anna Mania | Katarzyna Mazur-Melewska | Iwona Mozer-Lisewska | Arleta Kowala-Piaskowska | Justyna Pohland | Iwona Bręńska | Wojciech Służewski
A tiling microarray for global analysis of chloroplast genome expression in cucumber and other plants

Author(s): Żmieńko Agnieszka | Guzowska-Nowowiejska Magdalena | Urbaniak Radosław | Pląder Wojciech | Formanowicz Piotr | Figlerowicz Marek
Chronic kidney disease-related atherosclerosis - proteomic studies of blood plasma

Author(s): Luczak Magdalena | Formanowicz Dorota | Pawliczak Elzbieta | Wanic-Kossowska Maria | Wykretowicz Andrzej | Figlerowicz Marek

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program