Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Majewski P"

ADD TO MY LIST
 
Effect of Surgical Treatment on Lipid Peroxidation Parameters and Antioxidant Status in the Serum of Patients with Peripheral Arterial Disease

Author(s): Krzysztof Wojciech Strzyżewski | Maria Pioruńska-Stolzmann | Wacław Majewski | Magdalena Kasprzak | Wojciech Strzyżewski
New therapy of pleural empyema by deoxyribonuclease

Author(s): Grzegorz Kacprzak | Andrzej Majewski | Jerzy Kolodziej | Adam Rzechonek | Robert Gürlich | Vladimir Bobek
Cryoablation as a method of treatment of cardiac arrhythmias Krioablacja jako metoda leczenia zaburzeñ rytmu serca

Author(s): Katarzyna Holcman | Renata Pacholczak | Ewa Cuper | Ewa Gramatyka | Tomasz Senderek | Jacek Lelakowski | Jacek Majewski
WEB PAGES CONTENT ANALYSIS USING BROWSER-BASED VOLUNTEER COMPUTING

Author(s): Wojciech Turek | Edward Nawarecki | Grzegorz Dobrowolski | Tomasz Krupa | Przemysław Majewski
ComcuteJS: A Web Browser Based Platform for Large-scale Computations

Author(s): Roman Debski | Tomasz Krupa | Przemyslaw Majewski
Volunteer Computing Simulation using Repast and Mason

Author(s): Aleksander Byrski | Michal Felus | Jakub Gawlik | Rafal Jasica | Pawel Kobak | Grzegorz Jankowski | Edward Nawarecki | Michal Wroczynski | Przemyslaw Majewski | Tomasz Krupa | Jacek Strychalski
Selected thrombosis and atherosclerosis risk factors in children with idiopathic nephrotic syndrome

Author(s): Beata Bieniaś | Małgorzata Zajączkowska | Halina Borzęcka | Przemysław Sikora | Marek Majewski | Ewelina Książek | Anna Wieczorkiewicz-Płaza | Grzegorz Borzęcki
Identification of gene fusion transcripts by transcriptome sequencing in BRCA1-mutated breast cancers and cell lines

Author(s): Ha Kevin CH | Lalonde Emilie | Li Lili | Cavallone Luca | Natrajan Rachael | Lambros Maryou B | Mitsopoulos Costas | Hakas Jarle | Kozarewa Iwanka | Fenwick Kerry | Lord Chris J | Ashworth Alan | Vincent-Salomon Anne | Basik Mark | Reis-Filho Jorge S | Majewski Jacek | Foulkes William D
PROPER MOTIONS IN THE GALACTIC BULGE: PLAUT'S WINDOW

Author(s): K. Vieira | D. I. Casetti-Dinescu | R. A. Mu00E9ndez | R. M. Rich | T. M. Girard | V. I. Korchagin | W. F. van Altena | S. R. Majewski | S. van den Bergh
Argo and other tidal structures around the milky way

Author(s): Helio J. Rocha-Pinto | Steve R. Majewski | Michael F. Skrutskie
Balance automático en un plano para rotor experimental

Author(s): Marco Antonio Meraz Melo | Tadeusz Majewski
Internal Jugular Vein Entrapment in a Multiple Sclerosis Patient

Author(s): Marian Simka | Eugeniusz Majewski | Marek Fortuna | Maciej Zaniewski
Wpływ miejsca stymulacji prawej komory serca na występowanie utrwalonego migotania przedsionków

Author(s): Jacek Majewski | Anna Rydlewska | Marcin Kuniewicz | Jacek Lelakowski | Jerzy Walocha
Discrepancy between clinical and histological effects of DHA supplementation in a rat model of pouchitis

Author(s): Sławomira Drzymała-Czyż | Tomasz Banasiewicz | Małgorzata Tubacka | Aneta Tarasiuk-Rusek | Przemysław Majewski | Michał Drews | Jarosław Walkowiak
Distribution and chemical coding pattern of somatostatin immunoreactivity in the dorsal striatum of the guinea pig

Author(s): Barbara Wasilewska | Anna Robak | Maciej Równiak | Krystyna Bogus-Nowakowska | Janusz Najdzion | Witold Żakowski | Mariusz Majewski
Localization of substance P, calcitonin gene related peptide and galanin in the nerve fibers of porcine cystic ovaries

Author(s): Anna Kozłowska | Joanna Wojtkiewicz | Mariusz Majewski | Barbara Jana
Distribution and chemical coding pattern of the cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) immunoreactivity in the preoptic area of the pig

Author(s): Krystyna Bogus-Nowakowska | Anna Robak | Maciej Równiak | Barbara Wasilewska | Janusz Najdzion | Małgorzata Kolenkiewicz | Witold Żakowski | Mariusz Majewski
Esophageal duplication cysts: Endosonographic findings in asymptomatic patients

Author(s): Anna Wiechowska-Kozłowska | Ewa Wunsch | Marek Majewski | Piotr Milkiewicz
Improvement of tendon repair using muscle grafts transduced with TGF-β1 cDNA

Author(s): M Majewski | RM Porter | OB Betz | VM Betz | H Clahsen | R Flückiger | CH Evans
A new perspective on mapping the inner Galaxy

Author(s): Zasowski G. | Benjamin R.A. | Majewski S.R.
Skuteczność smektynu dwuoktanościennego w leczeniu przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka u dzieci

Author(s): Iwona Ignyś | Iwona Bączyk | Wojciech Cichy | Przemysław Majewski
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Ewa Andrzejewska | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski | Andrzej Szkaradkiewicz | Wojciech Cichy
Pierwsze lata elektrostymulacji serca w Polsce

Author(s): Jakub Machejek | Jacek Lelakowski | Jacek Bednarek | Jacek Majewski
Dyspersja odstępu QT w przewlekłej stymulacji dwujamowej typu DDD i komorowej VVI u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Author(s): Jacek Lelakowski | Jacek Majewski | Jacek Szczepkowski | Jacek Bednarek | Jakub Machejek | Mieczysław Pasowicz
Wpływ programowanego odstępu AV na czynność rozkurczową lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym i stymulacją DDD

Author(s): Jacek Lelakowski | Piotr Podolec | Jacek Majewski | Jacek Bednarek | Ludwik Sędziwy | Jacek Szczepkowski
Tolerancja wysiłku u pacjentów z przewlekłą elaektrostymulacją serca

Author(s): Barbara Małecka | Jacek Lelakowski | Jacek Bednarek | Jacek Majewski | Igor Tomala
Przezskórna ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RF) dodatkowych szlaków przedsionkowo-komorowych o położeniu przegrodowym - doświadczenia własne

Author(s): Jacek Majewski | Jacek Lelakowski | Piotr Podolec | Jacek Szczepkowski | Jacek Bednarek | Igor Tomala
Dyslokacja elektrody komorowej u pacjenta z wszczepionym dwujamowym rozrusznikiem serca typu DDD nie rozpoznane elektrokardiograficznie

Author(s): Jacek Lelakowski | Jakub Machejek | Jacek Majewski | Barbara Małecka | Paweł Kołacz
Porównawcza analiza wyników koronaroplastyki u kobiet i u mężczyzn

Author(s): Marek Słomczyński | Marcin Majewski | Janusz Rzeźniczak | Robert Parucki | Jarosław Mańczak | Dariusz Angerer | Tomasz Siminiak
Wpływ przezskórnej ablacji nawrotnych częstoskurczów węzłowych i przedsionkowo-komorowych na wydolność wysiłkową

Author(s): Dominik Jędrzejowski | Jacek Majewski | Remigiusz Noworolski | Jacek Lelakowski
Pyrimidine, an Intermediate State Molecule?

Author(s): W. Leo Meerts | W. A. Majewski
Infekcja jamy ustnej grzybami rodzaju Candida u użytkowników protez całkowitych, a kandydoza przełyku

Author(s): Bartłomiej W. Loster | Stanisław Majewski | Anna B. Macura | Witold Ziemniak
Wstępne badania zymotypów esteraz wybranych dermatofitów

Author(s): Zefiryn Cybulski | Przemysław Majewski | Maria Grzeszkowiak | Magdalena Dembińska | Zygmunt Adamski
Wpływ omeprazolu na stężenie gastryny u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i owrzodzeniem dwunastnicy

Author(s): Iwona Ignyś | Wojciech Cichy | Krzysztof Linke | Przemysław Majewski
Wpływ leczenia ranitydyną na wykładniki stresu oksydacyjnego u dzieci w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz chorobie wrzodowej

Author(s): Iwona Ignyś | Hanna Krauss | Przemysław Majewski | Marian Krawczyński | Iwona Bączyk | Wojciech Cichy
Onkoproteiny i markery związane z cyklem komórkowym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

Author(s): Joanna Bierła | Przemysław Majewski | Ryszard Marciniak | Michał Drews | Małgorzata Rewińska | Konrad Matysiak | Jan Gładysz
Opis przypadku tłuszczakowatości jelita grubego

Author(s): Przemysław Majewski | Piotr Krokowicz | Tomasz Banasiewicz | Michał Drews
Rozsiew raka gruczołowopochodnego w jamie otrzewnowej jako następstwo cholecystektomii laparoskopowej - opis przypadku

Author(s): Eugeniusz Majewski | Grzegorz Biolik | Iwona Pawełczyk | Maciej Zaniewski | Jacek Samorodny
Brodawczaki przełyku i okolicy podwpustowej żołądka u 13-letniego chłopca

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Waldemar Malewski | Wiesława Biczysko | Przemysław Majewski
Polipy dolnego odcinka przełyku u dzieci

Author(s): Iwona Ignyś | Beata Klincewicz | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski
Inflammatory bowel disease — is there something new in the immunological background?

Author(s): Andrzej Marszałek | Ryszard Marciniak | Andrzej Szkaradkiewicz | Agnieszka Wasilewska | Izabela Chudzicka-Strugała | Hanna Ziuziakowska | Małgorzata Żebrowska | Przemysław Majewski | Tomasz Banasiewicz | Michał Drews
Expression of steroidogenic enzymes in porcine polycystic ovaries.

Author(s): Anna Kozłowska | Mariusz Majewski | Barbara Jana
Somatostatin-like immunoreactivity in the amygdala of the pig.

Author(s): Maciej Równiak | Anna Robak | Krystyna Bogus-Nowakowska | Małgorzata Kolenkiewicz | Agnieszka Bossowska | Joanna Wojtkiewicz | Cezary Skobowiat | Mariusz Majewski
Sources of porcine longissimus dorsi muscle (LDM) innervation as revealed by retrograde neuronal tract-tracing.

Author(s): Mariusz Chyczewski | Joanna Wojtkiewicz | Agnieszka Bossowska | Marek Jałyński | Wojciech Brzeski | Ireneusz M Kowalski | Mariusz Majewski
Ultrastructural features of supraspinal muscles in rabbits after long-term transcutaneous lateral electrical surface stimulation (LESS)

Author(s): Ireneusz M. Kowalski | Józef Szarek | Izabella Babińska | Joanna Wojtkiewicz | Anna Andrzejewska | Joanna Lipińska | Mariusz Majewski
Sport injuries in adolescents

Author(s): Susanne Habelt | Carol Claudius Hasler | Klaus Steinbrück | Martin Majewski
Inflammatory bowel disease — is there something new in the immunological background?

Author(s): Andrzej Marszałek | Ryszard Marciniak | Andrzej Szkaradkiewicz | Agnieszka Wasilewska | Izabela Chudzicka-Strugała | Hanna Ziuziakowska | Małgorzata Żebrowska | Przemysław Majewski | Tomasz Banasiewicz | Michał Drews
Alternative splicing is frequent during early embryonic development in mouse

Author(s): Revil Timothée | Gaffney Daniel | Dias Christel | Majewski Jacek | Jerome-Majewska Loydie
Carotenoid Accumulation by Carrot Storage Roots in Relation to Nitrogen Fertilization Level

Author(s): Marek GAJEWSKI | Zenon WĘGLARZ | Anna SEREDA | Marta BAJER | Agnieszka KUCZKOWSKA | Michał MAJEWSKI
Natural Killer Cell Cytotoxicity and Immunosuppressive Cytokines (IL-10, TGF-β1) in Patients with Gastric Cancer

Author(s): Andrzej Szkaradkiewicz | Tomasz M. Karpiński | Michał Drews | Maciej Borejsza-Wysocki | Przemysław Majewski | Ewa Andrzejewska
Icosahedral Shallow Water Model (ICOSWM): results of shallow water test cases and sensitivity to model parameters

Author(s): P. Rípodas | A. Gassmann | J. Förstner | D. Majewski | M. Giorgetta | P. Korn | L. Kornblueh | H. Wan | G. Zängl | L. Bonaventura | T. Heinze
Icosahedral Shallow Water Model (ICOSWM): results of shallow water test cases and sensitivity to model parameters

Author(s): P. Rípodas | A. Gassmann | J. Förstner | D. Majewski | M. Giorgetta | P. Korn | L. Kornblueh | H. Wan | G. Zängl | L. Bonaventura | T. Heinze
Gene expression and isoform variation analysis using Affymetrix exon arrays

Author(s): Bemmo Amandine | Benovoy David | Kwan Tony | Gaffney Daniel | Jensen Roderick | Majewski Jacek
Tea tree oil inhalations modify immunity in mice

Author(s): Mateusz Golab | Oleg Burdzenia | Pawel Majewski | Krystyna Skwarlo-Sonta
Gene Expression and Isoform Variation Analysis using Affymetrix Exon Arrays

Author(s): Bemmo Amandine | Benovoy David | Kwan Tony | Gaffney Daniel | Jensen Roderick | Majewski Jacek
Phase relations study on the melting and crystallization regions of the Bi-2223 high temperature superconductor

Author(s): Polasek Alexander | Majewski Peter | Serra Eduardo Torres | Rizzo Fernando | Aldinger Fritz

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions