Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Marcin Grabowski"

ADD TO MY LIST
 
Płyn w worku osierdziowym po zabiegu wszczepienia stymulatora serca: rewizja układu czy obserwacja stanu

Author(s): Roman Steckiewicz | Przemysław Stolarz | Dariusz A. Kosior | Elżbieta Świętoń | Radosław Piątkowski | Andrzej Zieliński | Marian Pieniak | Marcin Grabowski
Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Marzena Baranowska | Przemysław Stolarz | Grzegorz Karpiński | Robert Rudowski | Grzegorz Opolski
Czynnik natriuretyczny typu B w chorobie niedokrwiennej serca: co nowego w roku 2004?

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Karpiński
Elektrokardiograficzne cechy zamknięcia gałęzi diagonalnej i marginalnej jako tętnicy dozawałowej

Author(s): Filip Szymański | Marcin Grabowski | Grzegorz Karpiński | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Zenon Huczek | Janusz Kochman | Grzegorz Horszczaruk | Anna Hrynkiewicz | Grzegorz Opolski
Zaburzenia przepływu w żyle podobojczykowej powodowane rozrusznikiem serca

Author(s): Roman Steckiewicz | Marcin Grabowski | Przemysław Stolarz | Marian Pieniak | Elżbieta Świętoń | Artur Oręziak
Gruźlicze zapalenie osierdzia - opis przypadku

Author(s): Anna Hrynkiewicz | Filip M. Szymański | Marcin Grabowski | Joanna Hrynkiewicz | Bogdan Galar | Robert Rudowski
Rola biomarkerów w ocenie ryzyka ostrych zespołów wieńcowych

Author(s): Anna Hrynkiewicz | Marcin Grabowski
Rola biomarkerów w stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrą zatorowością płucną

Author(s): Agnieszka Kapłon | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak
Nawracające uniesienie odcinka ST z tachyarytmią komorową związane z krytycznym zwężeniem proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej

Author(s): Anna Hrynkiewicz | Filip M. Szymański | Grzegorz Karpinski | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Robert Rudowski
Terapia resynchronizująca - przegląd piśmiennictwa

Author(s): Andrzej Cacko | Marcin Grabowski
Dwupłatkowa zastawka aorty u sportowców i w populacji ogólnej - przegląd piśmiennictwa

Author(s): Małgorzata Cenkier | Marek Cacko | Marcin Grabowski
Influence of GnRH analog therapy on body mass in central precocious puberty

Author(s): Ewa Głąb | Ewa Barg | Beata Wikiera | Marcin Grabowski | Anna Noczyńska
Clinical presentation, treatment, and long‑term outcomes in patients with takotsubo cardiomyopathy: experience of a single cardiology center

Author(s): Grzegorz Opolski | Maciej M. Pawlak | Marek F. Roik | Janusz Kochanowski | Piotr Ścisło | Radosław Piątkowski | Janusz Kochman | Grzegorz Karpiński | Robert Kowalik | Marcin Grabowski | Paweł Balsam | Krzysztof J. Filipiak
SERUM TRYPTASE AND TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES

Author(s): Filipiak Krzysztof J. | Kapłon-Cieślicka Agnieszka | Rdzanek Adam | Rancic B. Milan | Grabowski Marcin | Tarchalska-Kryńska Bozena | Opolski Grzegorz
Case reportBNP in the differential diagnosis of amiodarone-induced pulmonary toxicity: a case report and review of the literature

Author(s): Marcin Grabowski | Łukasz A. Małek | Grzegorz Karpiński | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
ORIGINAL PAPER: Exercise h-FABP plasma concentration in healthy subjects

Author(s): Łukasz A. Małek | Marcin Grabowski | Monika Szpotańska | Mateusz Śpiewak | Renata Główczyńska | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program