Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Marek Ussowicz"

ADD TO MY LIST
 
Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych

Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil