Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Maria Respondek-Liberska"

ADD TO MY LIST
 
Prenatalna diagnostyka kardiologiczna

Author(s): Maria Respondek-Liberska
Zabiegi w 1 dobie życia w przypadku prenatalnej diagnozy krytycznego zwężenia zastawki aortalnej szansą na przeżycie noworodków

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Krzysztof Szaflik | Grzegorz Krasomski | Przemysław Oszukowski | Jan Wilczyński | Andrzej Sysa | Jadwiga Moll | Jacek Moll | Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Katarzyna Janiak
Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk
Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (rok 2007)

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Alicja Żarkowska | Przemysław Oszukowski | Grzegorz Krasomski | Jan Wilczyński | Ewa Gulczyńska | Andrzej Sysa | Henryk Tchórzewski
Rokowanie u płodów z całkowitym blokiem serca z uwzględnieniem okresu noworodkowego - analiza 45 przypadków

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Alicja Żarkowska | Jadwiga Moll | Andrzej Sysa
Założenia i wstępne wnioski Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl)

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Joanna Szymkiewicz-Dangel | Zdzisław Tobota | Maciej Słodki
Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

Author(s): Aleksandra Wieczorek | Alicja Żarkowska | Beata Radzymińska-Chruściel | Piotr Kaczmarek | Przemysław Oszukowski | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Maria Respondek-Liberska
Wrodzone wytrzewienie - leczenie i wyniki odległe

Author(s): Hanna Bułhak-Guz | Maria Klimanek-Sygnet | Andrzej Chilarski | Jan Wilczyński | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Maria Respondek-Liberska | Krzysztof Szaflik
Gastroschisis - treatment and long-term outcome --- Wrodzone wytrzewienie - leczenie i wyniki odlegle

Author(s): Hanna Bulhak-Guz | Maria Klimanek-Sygnet | Andrzej Chilarski | Jan Wilczynski | Ewa Gulczynska | Iwona Maroszynska | Maria Respondek-Liberska | Krzysztof Szaflik
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil