Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Marina Ajduković"

ADD TO MY LIST
 
Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima

Author(s): Linda Rajhvajn Bulat | Marina Ajduković
Reactivity of 17β-hydroxy-17α-substituted androstane derivatives

Author(s): Penov-Gaši Katarina M. | Gaković Andrea R. | Ajduković Jovana J. | Đurendić-Brenesel Maja Đ. | Đurendić Evgenija A. | Savić Marina P. | Sakač Marija N.
DEVELOPMENT OF YOUTH SELF-REPORTED DELINQUENCY AND RISK BEHAVIORS QUESTIONNAIRE (SRDP-2007)

Author(s): Silvija Ručević | Marina Ajduković | Daniela Šincek
NASILJE NAD STARIJIMA KOD STUDENATA: MOGUĆNOSTI INTERVENCIJA KROZ NASTAVNI PROGRAM

Author(s): Ljiljana Muslić | Silvia Rusac | Marina Ajduković
SENZIBILNOST ZA NASILJE NAD STARIJIMA U OBITELJI – RAZVOJ SKALE I PRVI REZULTATI

Author(s): Marina Ajduković | Ljiljana Muslić | Silvia Rusac | Jelena Ogresta
AGRESIVNO I PROSOCIJALNO PONAŠANJE DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA

Author(s): Marina Ajduković | Linda Rajhvajn Bulat | Branka Sladović Franz
Prikaz skupa- ISTINA I POVJERENJE NAKON TRAUME

Author(s): Dean Ajduković | Marina Ajduković
Prikaz skupa - SOCIJALNI RAD I PROFESIONALNOST U PROSTORU ALPE-ADRIA

Author(s): Marina Ajduković | Vanja Branica
ZNAČAJ TEORIJE PRIVRŽENOSTI ZA KONCEPTUALIZACIJU JAVNE SKRBI ZA DJECU

Author(s): Marina Ajduković | Klaudija Kregar Orekšović | Maja Laklija
TEORIJA PRIVRŽENOSTI I SUVREMENI SOCIJALNI RAD

Author(s): Marina Ajduković | Klaudija Kregar Orekšović | Maja Laklija
Prikaz knjige- IZAZOVI SOCIJALNOG RADA S POJEDINCEM

Author(s): Marina Ajduković | Branka Sladović Franz
POČECI SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Author(s): Marina Ajduković | Vanja Branica
PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA OBITELJSKOG NASILJA – AUSTRIJSKO ISKUSTVO

Author(s): Dean Ajduković | Marina Ajduković | Ksenija Bauer
STAVOVI STRUČNJAKA SOCIJALNE SKRBI PREMA IZDVAJANJU DJECE IZ OBITELJI I UDOMITELJSTVU

Author(s): Marina Ajduković | Branka Sladović Franz | Željka Kamenov
OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA: KAKO DALJE?

Author(s): Marina Ajduković
Prijevod- GRUPNA PSIHOEDUKACIJA O TRAUMI

Author(s): Prevela Marina Ajduković

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions