Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Marzec-Kotarska Barbara"

ADD TO MY LIST
 
Alterations in TP53, cyclin D2, c-Myc, p21WAF1/CIP1 and p27KIP1 expression associated with progression in B-CLL.

Author(s): Antosz Halina | Paterski Artur | Marzec-Kotarska Barbara | Sajewicz Joanna | Dmoszyńska Anna
Different expression of CD180, CD284 and CD14 receptors on the CD19+ subpopulation of normal and B-CLL lymphocytes.

Author(s): Halina Antosz | Joanna Sajewicz | Barbara Marzec-Kotarska | Janusz Kocki | Anna Dmoszyńska
Ocena wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych u kobiet chorych na raka jajnika w okresie 5-letniej obserwacji

Author(s): Wiesława Bednarek | Iwona Wertel | Barbara Marzec-Kotarska | Alicja Ćwiklińska | Jan Kotarski
Ekspresja genu podoplaniny w złośliwych nowotworach jajnika

Author(s): Barbara Marzec-Kotarska | Józef Kotarski | Marek Cybulski | Halina Antosz | Janusz Kocki | Wiesława Bednarek
Alterations in TP53, cyclin D2, c-Myc, p21WAF1/CIP1 and p27KIP1 expression associated with progression in B-CLL

Author(s): Antosz Halina | Paterski Artur | Marzec-Kotarska Barbara | Sajewicz Joanna | Dmoszyñska Anna
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program