Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Miaomiao Yu"

ADD TO MY LIST
 
Dual-wavelength laser with topological charge

Author(s): Haohai Yu | Miaomiao Xu | Yongguang Zhao | Yicheng Wang | Shuo Han | Huaijin Zhang | Zhengping Wang | Jiyang Wang
The Discrete-Time Bulk-Service Geo/Geo/1 Queue with Multiple Working Vacations

Author(s): Jiang Cheng | Yinghui Tang | Miaomiao Yu
Dietary L-Arginine Supplementation Improves the Immune Responses in Mouse Model Infected Porcine Circovirus Types 2

Author(s): Gang Liu | Wenkai Ren | Dingding Su | Miaomiao Wu | Yinghui Li | Wei Luo | Xinglong Yu | Tiejun Li | Jun Fang
A Reconstruction Method for Disparity Image Based on Region Segmentation and RBF Neural Network

Author(s): Yu Shuchun | Yu Xiaoyang | Shan li`na | Zhang Yuping | Shen Yongbin | Tian Miaomiao | Fan Shenshen | Huang Haixia

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program