Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Mikołaj Teisseyre"

ADD TO MY LIST
 
Mutations spectrum in hereditary disorders predisposing to occurrence of intestine polyposis in Poland

Author(s): Plawski Andrzej | Boruń Paweł | Banasiewicz Tomasz | Paszkowski Jacek | Stembalska Agnieszka | Sąsiadek Maria | Siołek Monika | Kozak - Klonowska Beata | Brozek Izabela | Limon Janusz | Nowakowska Dorota | Kurzawski Grzegorz | Byrski Tomasz | Gach Tomasz | Hodorowicz-Zaniewska Diana | Bartkowiak Anna | Slomski Ryszad | Czkwianianc Elżbieta | Linke Krzysztof | Grzybowska Ewa | Lącka-Wojciechowska Arleta | Szwiec Marek | Więcek Sabina | żabka Alicja | Synowiec Agnieszka | Jakubiuk-Tomaszuk Anna | Skalski Robert | Lubinski Jan | Krokowicz Piotr | Blecharz Paweł | Teisseyre Mikołaj | Drews Michal | Cichy Wojciech
Patologie wątroby w przebiegu autosomalnej recesywnej wielotorbielowatości nerek

Author(s): Dorota Wicher | Irena Jankowska | Joanna Cielecka-Kuszyk | Mikołaj Teisseyre | Joanna Pawłowska | Katarzyna Gadomska-Prokop | Józef Ryżko
Przygotowanie pacjenta do przeszczepienia fragmentu wątroby pobranego od żywego spokrewnionego dawcy

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Postępy w hepatologii dziecięcej

Author(s): Jerzy Socha | Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Danuta Celińska-Cedro | Jolanta Rujner | Józef Ryżko | Piotr Socha | Elżbieta Świątkowska | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak
Marskość wątroby u dzieci

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii w pediatrii

Author(s): Małgorzata Łyszkowska | Krzysztof Bogucki | Danuta Celińska-Cedro | Andrzej Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Janusz Książyk | Jarosław Kierkuś | Katarzyna Popińska | Jerzy Socha
Wstępne wyniki oceny ilościowej funkcji komórki wątrobowej wyrażonej za pomocą wątrobowego wskaźnika ekstrakcji u pacjentów z atrezją dróg żółciowych

Author(s): Anna Kamińska | Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Elżbieta Świątek-Rawa | Andrzej Kamiński | Elżbieta Świątkowska | Piotr Czubkowski | Krzysztof Toth | Mikołaj Teisseyre
Wstępne wyniki oceny mineralizacji układu kostnego u dzieci przed i po transplantacji wątroby

Author(s): Joanna Pawłowska | Halina Matusik | Hor Ismail | Józef Ryżko | Elżbieta Karczmarewicz | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre | Piotr Kaliciński | Jacek Łukaszkiewicz | Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Roman Lorenc | Jerzy Socha
Badania prospektywne nad skutecznością endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce nawrotów krwawień u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Analiza efektywności kosztów opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Ocena stanu odżywienia u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu mukowiscydozy

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Jarosław Kierkuś | Beata Oralewska | Jerzy Socha
Endoskopowe usuwanie polipów jelita grubego u dzieci - 28-letnie doświadczenie własne

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Józef Ryżko | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Tomasz Dzik | Hor Ismail
Zespół Peutza-Jeghersa. Możliwości leczenia endoskopowego

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Józef Ryżko | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Hor Ismail | Tomasz Dzik | Ewa Orłowska | Maria Szarras-Czapnik
Analiza obrazu klinicznego i terapii nieswoistych zapaleń jelit u dzieci w materiale Instytutu Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Author(s): Józef Ryżko | Michał Szczepański | Marek Woynarowski | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Mikołaj Teisseyre | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś | Jerzy Socha
Analiza efektywności kosztów endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Jerzy Socha

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program