Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Min ZHU"

ADD TO MY LIST
 
Protective Role of Andrographolide in Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice

Author(s): Tao Zhu | Wei Zhang | Min Xiao | Hongying Chen | Hong Jin
A Cross-Layer Design Combining of AMC with HARQ for DSRC Systems

Author(s): Gao Yuan Zhang | Li Min Sun | Hong Wen | Bin Wu | Xiping Zhu | Liang Zhou
The Synergistic Effects of Low Dose Fluorouracil and TRAIL on TRAIL-Resistant Human Gastric Adenocarcinoma AGS Cells

Author(s): Hong Zhu | Min Huang | Daoling Ren | Jianping He | Fen Zhao | Cheng Yi | Ying Huang
Gas Gangrene in Orthopaedic Patients

Author(s): Zhimin Ying | Min Zhang | Shigui Yan | Zhong Zhu
Preparation and characterization of multifunctional magnetic mesoporous calcium silicate materials

Author(s): Jianhua Zhang, Yufang Zhu, Jie Li, Min Zhu, Cuilian Tao and Nobutaka Hanagata
Thermodynamic Tuning of Mg-Based Hydrogen Storage Alloys: A Review

Author(s): Min Zhu | Yanshan Lu | Liuzhang Ouyang | Hui Wang
Hypermethylated FAM5C and MYLK in Serum as Diagnosis and Pre-Warning Markers for Gastric Cancer

Author(s): Lu Chen | Liping Su | Jianfang Li | Yanan Zheng | Beiqin Yu | Yingyan Yu | Min Yan | Qinlong Gu | Zhenggang Zhu | Bingya Liu
Efficacy and Safety of Docetaxel Plus Oxaliplatin and Capecitabine in the First Line Treatment of Advanced Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Ying Liu | Zhengbao Ye | Wenqi Xi | Tao Ma | Min Shi | Liu Yang | Zhenggang Zhu | Jun Zhang
Atmospheric nitrogen deposition to forest and estuary environments in the Pearl River Delta region, southern China

Author(s): Xuemei Wang | Zhiyong Wu | Min Shao | Yunting Fang | Leiming Zhang | Fei Chen | Pak-wai Chan | Qi Fan | Qian Wang | Shengjie Zhu | Ruoyu Bao
Functions of Heterogeneous Nuclear Ribonucleoproteins in Stem Cell Potency and Differentiation

Author(s): Qishan Chen | Min Jin | Jianhua Zhu | Qingzhong Xiao | Li Zhang
Preparation and Characterization of Magnetic Mesoporous Bioactive Glass/Carbon Composite Scaffolds

Author(s): Min Zhu | Jianhua Zhang | Yinghong Zhou | Yunfei Liu | Xing He | Cuilian Tao | Yufang Zhu
Moving Vehicle Detection and Tracking Algorithm in Traffic Video

Author(s): Shisong Zhu | Min Gu | Jing Liu
Matrix Metalloproteinases: Inflammatory Regulators of Cell Behaviors in Vascular Formation and Remodeling

Author(s): Qishan Chen | Min Jin | Feng Yang | Jianhua Zhu | Qingzhong Xiao | Li Zhang
Equivalent Characterizations of Some Graph Problems by Covering-Based Rough Sets

Author(s): Shiping Wang | Qingxin Zhu | William Zhu | Fan Min
Effect of low concentration preoxygenation on the new recruits arriving at a height of 3651m above sea level

Author(s): Qin SHU | Hong-ying TANG | Min ZHANG | Jing TAN | Tao WANG | Wei-yao BAI | Jing-ci ZHU
Total arthroscopic debridement and suture for meniscus cysts under local anesthesia:a report of 42 cases

Author(s): Xu CHEN | Yu-jie LIU | Zhong-li LI | Zhi-gang WANG | Min WEI | Xiao WANG | Juan-li ZHU
Recent Advances as Materials of Functional Metal-Organic Frameworks

Author(s): Xiao-Lan Tong | Hai-Lu Lin | Jian-Hua Xin | Fen Liu | Min Li | Xia-Ping Zhu
Impounding Experimental Research of Large Span Aqueduct

Author(s): Huafeng Deng | Min Zhu | Xianfan Yuan | Qian Luo
Moving Vehicle Detection and Tracking Algorithm in Traffic Video

Author(s): Shisong Zhu | Min Gu | Jing Liu
Inhibition of the ecto-beta subunit of F1F0-ATPase inhibits proliferation and induces apoptosis in acute myeloid leukemia cell lines

Author(s): Wen-Li Zhao | Jian Wang | Yan-Fang Tao | Xing Feng | Yan-Hong Li | Xue-Ming Zhu | Min Zhang | Jian Ni | Jian Pan
Evaluation of protective immune responses induced by DNA vaccines encoding Toxoplasma gondii surface antigen 1 (SAG1) and 14-3-3 protein in BALB/c mice

Author(s): Meng Min | He Shenyi | Zhao Guanghui | Bai Yang | Zhou Huaiyu | Cong Hua | Lu Gang | Zhao Qunli | Zhu Xing-Quan
An Investigation of a Cluster of Parapoxvirus Cases in Missouri, Feb–May 2006: Epidemiologic, Clinical and Molecular Aspects

Author(s): Edith R. Lederman | Min Tao | Mary G. Reynolds | Yu Li | Hui Zhao | Scott K. Smith | Lisa Sitler | Dana L. Haberling | Whitni Davidson | Christina Hutson | Ginny Emerson | David Schnurr | Russell Regnery | Bao-Ping Zhu | Howard Pue | Inger K. Damon
Chinese Herbal Medicine for Osteoporosis: A Systematic Review of Randomized Controlled Trails

Author(s): Zhi-qian Wang | Jin-long Li | Yue-li Sun | Min Yao | Jie Gao | Zhu Yang | Qi Shi | Xue-jun Cui | Yong-jun Wang
Aerobic Bacterial Flora of Nasal Cavity of Seven Giant Pandas (Ailuropoda melanoleuca)

Author(s): Desheng Li | Lei Chen | Chengdong Wang | Hongbo Dai | Mengliang Liu | Ling Zhu | Xiaoyu Wang | Zhiwen Xu | Wanzhu Guo | Heng Min Cui
Osteopontin Splice Variants Differentially Exert Clinicopathological Features and Biological Functions in Gastric Cancer

Author(s): Xiaojian Tang, Jianfang Li, Beiqin Yu, Liping Su, Yingyan Yu, Min Yan, Bingya Liu, Zhenggang Zhu
ABO Blood Group System and Gastric Cancer: A Case-Control Study and Meta-Analysis

Author(s): Zhiwei Wang | Lei Liu | Jun Ji | Jianian Zhang | Min Yan | Jun Zhang | Bingya Liu | Zhenggang Zhu | Yingyan Yu
Ultraviolet-visible spectroscopy of graphene oxides

Author(s): Qi Lai | Shifu Zhu | Xueping Luo | Min Zou | Shuanghua Huang
In-Line Fiber Optic Interferometric Sensors in Single-Mode Fibers

Author(s): Tao Zhu | Di Wu | Min Liu | De-Wen Duan
Effect of Cr Content on the Properties of Magnetic Field Processed Cr-Doped ZnO-Diluted Magnetic Semiconductors

Author(s): Shiwei Wang | Weiqiang Bo | Min Zhong | Cong Liu | Ying Li | Mingyuan Zhu | Yemin Hu | Hongmin Jin
Preparation of Porous Scaffolds from Silk Fibroin Extracted from the Silk Gland of Bombyx mori (B. mori)

Author(s): Mingying Yang | Yajun Shuai | Wen He | Sijia Min | Liangjun Zhu
Algorithms for a System of General Variational Inequalities in Banach Spaces

Author(s): Jin-Hua Zhu | Shih-Sen Chang | Min Liu
Increased Frequency of Circulating Follicular Helper T Cells in Patients with Rheumatoid Arthritis

Author(s): Jie Ma | Chenlu Zhu | Bin Ma | Jie Tian | Samuel Essien Baidoo | Chaoming Mao | Wei Wu | Jianguo Chen | Jia Tong | Min Yang | Zhijun Jiao | Huaxi Xu | Liwei Lu | Shengjun Wang
Tricuspid Valve Reconstruction in a Patient with Ventricular Septal Defect and Subacute Endocarditis

Author(s): Hong-bin Wang | Min Li | Ming Zhang | Yan-ling Zhu | Hao Wen
Side-stream smoking reduces intestinal inflammation and increases expression of tight junction proteins

Author(s): Hui Wang | Jun-Xing Zhao | Nan Hu | Jun Ren | Min Du | Mei-Jun Zhu
A Marine Anthraquinone SZ-685C Overrides Adriamycin-Resistance in Breast Cancer Cells through Suppressing Akt Signaling

Author(s): Xun Zhu | Zhenjian He | Jueheng Wu | Jie Yuan | Weitao Wen | Yiwen Hu | Yi Jiang | Cuiji Lin | Qianhui Zhang | Min Lin | Henan Zhang | Wan Yang | Hong Chen | Lili Zhong | Zhigang She | Shengping Chen | Yongcheng Lin | Mengfeng Li
Study on the electronic structure and the optical performance of YB6 by the first-principles calculations

Author(s): Lihua Xiao | Yuchang Su | Hongyang Chen | Min Jiang | Sainan Liu | Zexing Hu | Ruifeng Liu | Ping Peng | Yuanlong Mu | Diya Zhu
Interleukin-8, a promising predictor for prognosis of pancreatic cancer

Author(s): Ying Chen | Min Shi | Guan-Zhen Yu | Xiao-Ran Qin | Gang Jin | Peng Chen | Ming-Hua Zhu
Expression of fibroblast activation protein in human pancreatic adenocarcinoma and its clinicopathological significance

Author(s): Min Shi | Dang-Hui Yu | Ying Chen | Chen-Yan Zhao | Jing Zhang | Qing-Hua Liu | Can-Rong Ni | Ming-Hua Zhu
Fabrication and Performance of a Photonic-Microfluidic Integrated Device

Author(s): Benjamin R. Watts | Thomas Kowpak | Zhiyi Zhang | Chang-Qing Xu | Shiping Zhu | Xudong Cao | Min Lin
2-Ethyl 4-methyl 5-ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate

Author(s): Gui-Fen Lu | Min Zhu | Wei-Hua Zhu | Zhong-Ping Ou
Expression of the Androgen Receptor and its Correlation with Molecular Subtypes in 980 Chinese Breast Cancer Patients

Author(s): Ji-ping Qi | You-lin Yang | Hong Zhu | Jianmin Wang | Ying Jia | Na Liu | Yue-jia Song | Li-kun Zan | Xu Zhang | Min Zhou | Yun-he Gu | Tao Liu | David G. Hicks | Ping Tang
Culturable bacterial diversity in rhizosphere of Bashania fangiana

Author(s): Min Liu | Lubin Li | Kai Yang | Jigang Han | Baocheng Zhu | Zhenhua Peng
Regulation of LYRM1 Gene Expression by Free Fatty Acids, Adipokines, and Rosiglitazone in 3T3-L1 Adipocytes

Author(s): Min Zhang | Hai-Ming Zhao | Zhen-Ying Qin | Rui Qin | Xiao-Hui Chen | Ya-Ping Zhao | Chun-Mei Zhang | Chun-Lin Gao | Chun Zhu | Chen-Bo Ji | Xin-Guo Cao | Xi-Rong Guo
Effective Training Data Improved Ensemble Approaches for Urinalysis Model

Author(s): Ping Wu | Min Zhu | Peng Pu | Tang Jiang
Measurement of Trust Transitivity in Trustworthy Networks

Author(s): Yixiang Chen | Tian-Ming Bu | Min Zhang | Hong Zhu
Optimization of the Preparation Process for an Oral Phytantriol-Based Amphotericin B Cubosomes

Author(s): Zhiwen Yang | Xinsheng Peng | Yinhe Tan | Meiwan Chen | Xingqi Zhu | Min Feng | Yuehong Xu | Chuanbin Wu
In Vitro Study on Apoptosis Induced by Strontium-89 in Human Breast Carcinoma Cell Line

Author(s): Cheng Wang | Jing Wang | Han Jiang | Min Zhu | Baoguo Chen | Weiguang Bao
Recombinant immunotoxin anti-c-Met/PE38KDEL inhibits proliferation and promotes apoptosis of gastric cancer cells

Author(s): Wei Xu | Juan Zhu | Min Feng | Nan Cai | Hua Zhang | Qing Feng | Zheng Liu
CD133+ gallbladder carcinoma cells exhibit self-renewal ability and tumorigenicity

Author(s): Cheng-Jian Shi | Jun Gao | Min Wang | Xin Wang | Rui Tian | Feng Zhu | Ming Shen | Ren-Yi Qin
Effects of sargentgloryvine stem extracts on HepG-2 cells in vitro and in vivo

Author(s): Ming-Hua Wang | Min Long | Bao-Yi Zhu | Shu-Hui Yang | Ji-Hong Ren | Hui-Zhong Zhang
Coenzyme Q in Cancer Therapy

Author(s): Zhu Liancai | Wang Bochu | Tan Jun | Luo Min
Enhancing Effect of Glycerol on the Tensile Properties of Bombyx mori Cocoon Sericin Films

Author(s): Haiping Zhang | Lianxia Deng | Mingying Yang | Sijia Min | Lei Yang | Liangjun Zhu
Application of Bio-chip in Lung Cancer Research

Author(s): Min ZHU | Jun YU | Wenli ZHOU | Xiangning FU
N,N′-Dicarboxy-N,N′-dicarboxylato(m-phenylene)dimethanaminium monohydrate

Author(s): Yu-Xing Qiang | Shou-Rong Zhu | Min Shao
1-(2,3-Dimethoxybenzylidene)-2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazine

Author(s): Xianrong Xin | Min Li | Zhimin Chen | Ruitao Zhu
P27Kip1, regulated by glycogen synthase kinase-3β, results in HMBA-induced differentiation of human gastric cancer cells

Author(s): Wei Min | Wang Zhiwei | Yao Hongliang | Yang Zhongyin | Zhang Qing | Liu Bingya | Yu Yingyan | Su Liping | Zhu Zhenggang | Gu Qinlong
Comparative proteomics analysis of human gastric cancer

Author(s): Wei Li, Jian-Fang Li, Ying Qu, Xue-Hua Chen, Jian-Min Qin, Qin-Long Gu, Min Yan, Zheng-Gang Zhu, Bing-Ya Liu
Doppler angle correction in the measurement of intrarenal parameters

Author(s): Gao J | Hentel K | Zhu Q | Ma T | Shih G | Mennitt K | Min R
Does testosterone prevent early postoperative complications after gastrointestinal surgery?

Author(s): Birendra Kumar Sah, Ming-Min Chen, Yi-Bing Peng, Xiao-Jing Feng, Min Yan, Bing-Ya Liu, Qi-Shi Fan, Zheng-Gang Zhu
Galangin induces apoptosis of hepatocellular carcinoma cells via the mitochondrial pathway

Author(s): Hai-Tao Zhang, Hui Luo, Jun Wu, Liu-Bo Lan, Da-Hua Fan, Kai-Dan Zhu, Xiao-Yi Chen, Min Wen, Hui-Ming Liu
Reoperation for early postoperative complications after gastric cancer surgery in a Chinese hospital

Author(s): Birendra Kumar Sah, Ming-Min Chen, Min Yan, Zheng-Gang Zhu
Saponin accumulation in the seedling root of Panax notoginseng

Author(s): Wang Dong | Zhu Hongtao | Chen Keke | Xu Min | Zhang Yingjun | Yang Chongren
Measurements of Serum Pituitary-Gonadal Hormones and Investigation of Sexual and Reproductive Functions in Kidney Transplant Recipients

Author(s): Guang-chun Wang | Jun-hua Zheng | Long-gen Xu | Zhi-lian Min | You-hua Zhu | Jun Qi | Qiang-lin Duan
Hybrid Transmission Scheme for MIMO Relay Channels

Author(s): Guangming Xu | Weikang Zhu | Min Dai | Jianwei He | Chengkang Pan
Male mate choice in Tibetan macaques Macaca thibetana at Mt. Huangshan, China

Author(s): Min ZHANG, Jinhua LI, Yong ZHU, Xi WANG, Su WANG
Identification and Comparative Quantification of Bio-Active Phthalides in Essential Oils from Si-Wu-Tang, Fo-Shou-San, Radix Angelica and Rhizoma Chuanxiong

Author(s): Yuping Tang | Min Zhu | Sheng Yu | Yongqing Hua | Jin-Ao Duan | Shulan Su | Xu Zhang | Yin Lu | Anwei Ding
Gastric cancer surgery: Billroth I or Billroth II for distal gastrectomy?

Author(s): Sah Birendra | Chen Ming-Min | Yan Min | Zhu Zheng-Gang
Development of a fluorescent quantitative real-time polymerase chain reaction assay for the detection of Goose parvovirus in vivo

Author(s): Yang Jin-Long | Cheng An-Chun | Wang Ming-Shu | Pan Kang-Cheng | Li Min | Guo Yu-Fei | Li Chuan-Feng | Zhu De-Kang | Chen Xiao-Yue
4-(4-Bromophenyl)-5-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroquinazoline-2-thione

Author(s): Min Xie | Changquan Deng | Jie Zheng | Yulin Zhu
Proteasome and NF-κB Inhibiting Phaeophytins from the Green Alga Cladophora fascicularis

Author(s): Xinping Huang | Min Li | Bo Xu | Xiaobin Zhu | Zhiwei Deng | Wenhan Lin
3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl 4-chlorobenzoate

Author(s): Ming-Hua Ji | Min Xia | Guo-Nian Zhu | Jin-Hao Zhao
Ontology driven integration platform for clinical and translational research

Author(s): Mirhaji Parsa | Zhu Min | Vagnoni Mattew | Bernstam Elmer | Zhang Jiajie | Smith Jack
(E)-2-(4-Fluorobenzylidene)cyclooctanone

Author(s): Yu-Lin Zhu | Min Xie | Jie Zheng | Changquan Deng
Ethyl 3,7-dichloroquinoline-8-carboxylate

Author(s): Fengxia Zhu | Li-Tao An | Min Xia | Jian-Feng Zhou
Genetic immunization with Hantavirus vaccine combining expression of G2 glycoprotein and fused interleukin-2

Author(s): Hao Huang | Xiu Li | Zehua Zhang | Min Jia | Hongbo Hu | Zhihong Wu | Zhenhua Zhu | Xiaohong Wan | Hanju Huang
Proteasome and NF-κB Inhibiting Phaeophytins from the Green Alga Cladophora fascicularis

Author(s): Xinping Huang | Min Li | Bo Xu | Xiaobin Zhu | Zhiwei Deng | Wenhan Lin
A stable iterative method for refining discriminative gene clusters

Author(s): Xu Min | Zhu Mengxia | Zhang Louxin
Development and clinical application of frozen tissue microarray in lung cancer diagnosis

Author(s): Haiyan ZHENG | Xinyun WANG | Aixiang WANG | Ting LIU | Congzhong ZHU | Ling YUAN | Min ZHAO | Xi HUANG
N-(2,4-Dinitrophenyl)dehydroabietylamine

Author(s): Fei Qiu | Min Hong | Dawei Jiang | Jin Zhu | Lequn Lee Huang
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?