Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ming-Yuan Liu"

ADD TO MY LIST
 
Locoregional radiotherapy in patients with distant metastases of nasopharyngeal carcinoma at diagnosis

Author(s): Ming-Yuan Chen | Rou Jiang | Ling Guo | Xiong Zou | Qing Liu | Rui Sun | Fang Qiu | Zhong-Jun Xia | Hui-Qiang Huang | Li Zhang | Ming-Huang Hong | Hai-Qiang Mai | Chao-Nan Qian
A New Mechanism of Naming Topological Entities for Semantic Feature Operations

Author(s): Xue-Yao Gao | Chun-Xiang Zhang | Ming-Yuan Ren | Shang-Min Gao | Yong Liu
Multiple Linear Regression for Extracting Phrase Translation Pairs

Author(s): Chun-Xiang Zhang | Ming-Yuan Ren | Zhi-Mao Lu | Ying-Hong Liang | Da-Song Sun | Yong Liu
In Vitro Synergy of Biochanin A and Ciprofloxacin against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus

Author(s): Guoxing Liu | Jun-Chao Liang | Xue-Lin Wang | Zhao-Hui Li | Wei Wang | Na Guo | Xiu-Ping Wu | Feng-Ge Shen | Ming-Xun Xing | Li-Hui Liu | Lei Li | Ming-Yuan Liu | Lu Yu
Expression of -synuclein in colorectal cancer tissues and its role on colorectal cancer cell line HCT116

Author(s): Qing Ye, Bo Feng, Yuan-Fei Peng, Xue-Hua Chen, Qu Cai, Bei-Qin Yu, Liang-Hui Li, Ming-Yuan Qiu, Bing-Ya Liu, Min-Hua Zheng
Farnesol, a Potential Efflux Pump Inhibitor in Mycobacterium smegmatis

Author(s): Jing Jin | Ji-Yu Zhang | Na Guo | Hui Sheng | Lei Li | Jun-Chao Liang | Xue-Lin Wang | Yang Li | Ming-Yuan Liu | Xiu-Ping Wu | Lu Yu
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions