Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Mirosława Idzik"

ADD TO MY LIST
 
Zakażenie wirusem cytomegalii u rodzeństwa- opis przypadków

Author(s): Barbara Kassur-Siemieńska | Joanna Żebrowska | Anita Rajchel | Dorota Dunin-Wąsowicz | Bożena Lipka | Mirosława Idzik | Ewa Świercz | Bogumiła Milewska-Bobula
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions