Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Monika Talarowska"

ADD TO MY LIST
 
Czynniki psychologiczne w przebiegu choroby refluksowej i zespołu jelita drażliwego

Author(s): Agata Orzechowska | Adam Wysokiński | Monika Talarowska | Krzysztof Zboralski | Wojciech Gruszczyński
Selected psychological factors in psoriasis and acne rosacea Wybrane czynniki psychologiczne w łuszczycy i trądziku różowatym

Author(s): Agata Orzechowska | Monika Talarowska | Adam Wysokiński | Wojciech Gruszczyński | Krzysztof Zboralski
Zaburzenia funkcji poznawczych po usunięciu oponiaka rynienki węchowej – opis przypadku

Author(s): Monika Talarowska | Krzysztof Zboralski | Dominika Berent | Piotr Gałecki
Grypa i infekcje grypopochodne a funkcje poznawcze

Author(s): Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Marian Macander | Piotr Gałecki
Czy na pewno zespół Aspergera? – opis przypadku

Author(s): Agata Orzechowska | Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Krzysztof Zboralski | Joanna Mossakowska-Wójcik | Piotr Gałecki

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions