Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Paweł Lampę"

ADD TO MY LIST
 
Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe trzustki. Charakterystyka kliniczna, histochemiczna i immunohistochemiczna

Author(s): Ewa Zielińska-Pająk | Łukasz Liszka | Jacek Pająk | Dariusz Gołka | Bogusława Fryc | Paweł Lampę | Sławomir Mrowiec
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program