Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Pešić B.Č"

ADD TO MY LIST
 
Evaluación Informatizada de la Atención para Niños de 7 a 11 Años: El DiViSA-UAM y el TACIUAM

Author(s): M.u00AA u00C1ngeles Quiroga Estu00E9vez | Josu00E9 Santacreu Mas | Alejandra Montoro | Agustu00EDn Martu00EDnez-Molina | Pei Chun Shih
Connectivity Analysis for Free-Flow Traffic in VANETs: A Statistical Approach

Author(s): Chen Chen | Xiaobo Du | Qingqi Pei | Yanan Jin
Can lignocellulosic hydrocarbon liquids rival lignocellulose-derived ethanol as a future transport fuel?

Author(s): Yao Ding | Shengdong Zhu | Pei Yu | Shuiming Cheng | Yuanxin Wu
Bone Morphogenetic Protein-7 Ameliorates Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury via Inhibiting Oxidative Stress and Neuronal Apoptosis

Author(s): Haitao Pei | Dongming Cao | Zhuangli Guo | Guofang Liu | Yunliang Guo | Chenglong Lu
Multivariable Fuzzy Control of CFB Boiler Combustion System

Author(s): Yu-Fei Zhang | Li-Wei Xu | Pei Chen | Xiao-Chen Guan | Geng-Jie Wang
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Study of shockwave method for diagnosing the radiation fields of laser-driven gold hohlraums

Author(s): Li Yongsheng | Lan Ke | Huo Wenyi | Lai Dongxian | Gao Yaoming | Pei Wenbing
Release of tissue inhibitor of metalloproteinase-2 from alginate microcapsule encapsulating genetically engineered cells

Author(s): Kim YS | Jeong YI | Jin SG | Pei J | Wen M | Kim IY | Moon KS | Jung TY | Ryu HH | Jung S
Developing Agent Based Modeling for Reverse Analysis Method

Author(s): Saratha Sathasivam | Ng Pei Fen | Nawaf Hamadneh
G3 Assisted Rational Design of Chemical Sensor Array Using Carbonitrile Neutral Receptors

Author(s): Ahmad Nazmi Rosli | Maizathul Akmam Abu Bakar | Ninie Suhana Abdul Manan | Pei Meng Woi | Vannajan Sanghiran Lee | Sharifuddin Md Zain | Mohd Rais Ahmad | Yatimah Alias
CYP17 MspA1 Polymorphism and Age at Menarche: A Meta-Analysis

Author(s): Yu-Fang Pei | Lei Zhang | Hong-Wen Deng | Volodymyr Dvornyk
The down-regulation of GNAO1 and its promoting role in hepatocellular carcinoma

Author(s): Xiaoyu Pei | Jun Zhang | Lijun Wu | Bin Lü | Xiaojiao Zhang | Dongqin Yang | Jie Liu
Comparison between Amnisure Placental Alpha Microglobulin-1 Rapid Immunoassay and Standard Diagnostic Methods for Detection of Rupture of Membranes

Author(s): Beng Kwang Ng | Pei Shan Lim | Mohamad Nasir Shafiee | Nur Azurah Abdul Ghani | Nor Azlin Mohamed Ismail | Mohd Hashim Omar | Muhammad Abdul Jamil Muhammad Yassin
LED Modulation Characteristics in a Visible-Light Communication System

Author(s): Yanrong Pei | Shaoxin Zhu | Hua Yang | Lixia Zhao | Xiaoyan Yi | Junxi Junxi Wang | Jinmin Li
A variant in interleukin-2 gene is associated with repeated spontaneous abortion in Ningxia Han people

Author(s): Liguo Pei | Fan Yang | Chuan Zhang | Mengjing Guo | Junhua Bao | Hong Lu | Zhenghao Huo
REGγ Mediated Regulation of p21Waf/Cip1, p16INK4a and p14ARF/p19ARF in Vivo

Author(s): Lei Li | Pei Zhang | Haibin Wei | Weicang Wang | Liangfang Yao | Yubing Li | Lei Zhou | Zhuo Wang | Jiang Liu | Li Zhou | Ali Amjad | Bianhong Zhang | Tiantian Jing | Jianru Xiao | Yongyan Dang | Xiaotao Li
Change in Expression of the Intestinal Polymeric Immunoglobulin Receptor in Acute Liver Necrosis

Author(s): Jin-Long Fu | Yu-Rong Wang | Guo-Zhen Li | Ying Zhou | Pei Liu
Correlation between properties and microstructure of laser sintered porous β-tricalcium phosphate bone scaffolds

Author(s): Cijun Shuai, Pei Feng, Liyang Zhang, Chengde Gao, Huanlong Hu, Shuping Peng and Anjie Min
CEPHALOSPORINS

Author(s): Pešić Gordana | Jović Zorica | Oputa Karin
HISTOPATHOLOGIC CHANGES AT THE HYPOTHALAMIC NUCLEUS ARCUATUS AND THYROID LEVEL IN RATS TREATED WITH MONOSODIUM GLUTAMATE

Author(s): Snežana Cekić | Miloš Filipović | Zorica Jović | Milkica Nešic | Gordana Pešić | Milan Ćirić | Aleksandar Petrović | Suzana Branković | Jelena Živanov | Mirjana Radenković
Primary proteolysis of white brined goat cheese monitored by high molarity Tris buffer SDS- PAGE system

Author(s): Miroljub B. Barać | Milenko Smiljanić | Mirjana B. Pešić | Sladjana P. Stanojević | Snežana T. Jovanović | Ognjen D. Maćej
Rifampicin-resistant Mycobacterium leprae in an elderly leprosy patient in the People's Republic of China

Author(s): Yu MW | Wu K | Pei B | Yang DG | Wang QL | Wang HS | Shen JP | Yan LB | Zhang GC
Examining the Infractions Causing Higher Rates of Suspensions and Expulsions: Racial and Ethnic Considerations

Author(s): Craig J. Forsyth | Holly Howat | Lai K. Pei | York A. Forsyth | Gary Asmus | Billy R. Stokes
USER RECOMMENDATION ALGORITHM IN SOCIAL TAGGING SYSTEM BASED ON HYBRID USER TRUST

Author(s): Norwati Mustapha | Wong Pei Voon | Nasir Sulaiman
Complications of radical nephrectomy for renal cell carcinoma: a retrospective study comparing transperitoneal and retroperitoneal approaches using a standardized reporting methodology in two Chinese centers

Author(s): Zhi-Ling Zhang | Yong-Hong Li | Jun-Hang Luo | Zhuo-Wei Liu | Kai Yao | Pei Dong | Hui Han | Zi-Ke Qin | Wei Chen | Fang-Jian Zhou
Environmental lead pollution and its possible influence on tooth loss and hard dental tissue lesions

Author(s): Cenić-Milošević Desanka | Mileusnić Ivan | Kolak Veljko | Pejanović Đorđe | Ristić Tamara | Jakovljević Ankica | Popović Milica | Pešić Dragana | Melih Irena
Collision Contact Characteristics for Reciprocating Pump Using FEA and Experiments

Author(s): Junfeng Pei | Chao He | Miaorong Lv | Xianru Huang | Kejun Shen | Kunlei Bi
Solving second order delay differential equations by direct two and three point one-step block method

Author(s): Nadzirah Rasdi | Zanariah Abdul Majid | Fudziah Ismail | Norazak Senu | Phang Pei See | Hazwani Mohd. Radzi
Research on the Pin Fin Efficiency and Structure

Author(s): Fan Bailin | Huang Ganghan | Xu Long | Wang Yanjun | Zhang Pei
Precise Localization of Mobile Robots via Odometry and Wireless Sensor Network

Author(s): Guoyu Fu | Jin Zhang | Wenyuan Chen | Fengchao Peng | Pei Yang | Chunlin Chen
Adaptive Controller for 6-DOF Parallel Robot Using T-S Fuzzy Inference

Author(s): Xue Jian | Tang Zhiyong | Pei Zhongcai | He Shao | Liu Lanbo
Real-Time Navigation of Nonholonomic Mobile Robots under Velocity Vector Control

Author(s): Zi-hui Zhang | Yue-shan Xiong | Pei Fan | Yue Liu | Matis Cheng
Comparison of Robot-aided Shoulder Exercise to Weight-based Exercise

Author(s): Yanling Pei | Youngwoo Kim | Goro Obinata | Eiichi Genda | Dimitar Stefanov
Hybrid Force Control Based on ICMAC for an Astronaut Rehabilitative Training Robot

Author(s): Lixun Zhang | Yupeng Zou | Lan Wang | Xinping Pei
Work stress related lipid disorders and arterial hypertension in professional drivers: A cross-sectional study

Author(s): Đinđić Nataša | Jovanović Jovica | Đinđić Boris | Jovanović Milan | Pešić Milica | Jovanović Jovana J.
Ocotillol Enhanced the Antitumor Activity of Doxorubicin via p53-Dependent Apoptosis

Author(s): Hongbo Wang | Pengfei Yu | Jing Bai | Jianqiao Zhang | Liang Kong | Fangxi Zhang | Guangying Du | Shiqian Pei | Lixia Zhang | Yongtao Jiang | Jingwei Tian | Fenghua Fu
”Bottom-Up” and ”Top-Down” Approach for Defining Road Safety Strategy - Case Study: City of Belgrade

Author(s): Milan Vujanić | Krsto Lipovac | Dragan Jovanović | Dalibor Pešić | Boris Antić
Effects of Modality Principle in Tutorial Video Streaming

Author(s): Ali H. AbuSaada | Lily Pei Lin Lee | Soon Fook Fong
Cross-Modal Sensory Integration of Visual-Tactile Motion Information: Instrument Design and Human Psychophysics

Author(s): Yu-Cheng Pei | Ting-Yu Chang | Tsung-Chi Lee | Sudipta Saha | Hsin-Yi Lai | Manuel Gomez-Ramirez | Shih-Wei Chou | Alice M. K. Wong
Enhanced Antidepressant-Like Effects of Electroacupuncture Combined with Citalopram in a Rat Model of Depression

Author(s): Jian Yang | Yu Pei | Yan-Li Pan | Jun Jia | Chen Shi | Yan Yu | Jia-Hui Deng | Bo Li | Xiao-Li Gong | Xuan Wang | Xiao-Min Wang | Xin Ma
Tartaric Acid Modified Rice Hull as a Sorbent for Methylene Blue Removal

Author(s): Siew T. Ong | Pei S. Keng | Ai W. Chong | Siew L. Lee | Yung T. Hung
Sociocultural approach to textbook

Author(s): Pešić Jelena M.
Problem discourse of textbook

Author(s): Pešić Jelena M.
Toward a Vygotskian theory of textbook

Author(s): Plut Dijana L. | Pešić Jelena M.
Surgical therapy of middle lobe syndrome: A report of 80 cases

Author(s): Xiao-xin WANG | Yu-lu ZHANG | Tong-lin LIU | Jian LI | Pei WANG
Effect of local injection of osteoprotegerin and bisphosphonates on teeth movement in rats

Author(s): Yan-nan CHEN | Fan PEI | Xiao-zhi LI | Jian-ping ZHOU
Relationship between genetic polymorphism of methylenetetrahydrofolate reductase G1793A and ulcerative colitis

Author(s): Hao WU | Shu-guang CAO | Chang-long XU | Ji-hua PEI | Bo ZHENG
A Trust Value-Based Spectrum Allocation Algorithm in CWSNs

Author(s): Qing-Qi Pei | Zi Li | Li-Chuan Ma
Viral Aetiology in Adults with Acute Upper Respiratory Tract Infection in Jinan, Northern China

Author(s): Yanqin Lu | Jiabei Tong | Fengyan Pei | Yanping Yang | Dong Xu | Mingyu Ji | Chunyan Xing | Pingdong Jia | Chao Xu | Yunshan Wang | Gongchao Li | Zhenbin Chai | Yan Liu | Jinxiang Han
Artifactual pyrosequencing reads in multiple-displacement-amplified sediment metagenomes from the Red Sea

Author(s): Yong Wang | On On Lee | Jiang Ke Yang | Tie Gang Li | Pei Yuan Qian
Enhancing the bioactivity of Poly(lactic-co-glycolic acid) scaffold with a nano-hydroxyapatite coating for the treatment of segmental bone defect in a rabbit model

Author(s): Wang DX | He Y | Bi L | Qu ZH | Zou JW | Pan Z | Fan JJ | Chen L | Dong X | Liu XN | Pei GX | Ding JD
Investigation on the mechanism of peripheral axonal injury in glaucoma

Author(s): Jun- Hong Zhao | Hai - Tao Hu | Pei - Lin Lü | Ying Qiao | Hou-Cheng Liang
Intravascular Large B-cell Lymphoma Transformed from a Mantle Cell Lymphoma: A Case Report and Literature Review

Author(s): Long Yang | Beth Harrison | Mary Ann Perle | Mandeep Singh | Zhiheng Pei | Jonathan Melamed | Peng Lee | Sherif Ibrahim | Rosemary Wieczorek
Why and How to Make Plant Conservation Ecosystem-Based

Author(s): Alan Hamilton | Shengji Pei | Huyin Huai | Seona Anderson
Albumin-V: Role in Bovine Spermatozoa Viability, Motility and Membrane Elasticity

Author(s): Siti Fatimah Ibrahim | Athifah Ariff Johor | Farahwahida JOthman | Lee Pei Yee | Mohamad Firdaus Yahaya | Farah Hanan Fatihah Jaafar | Noraina Mohd Bakri | Khairul Osman
The propensity for tumorigenesis in human induced pluripotent stem cells is related with genomic instability

Author(s): Yi Liang | Hui Zhang | Qi-Sheng Feng | Man-Bo Cai | Wen Deng | Dajiang Qin | Jing-Ping Yun | George Sai Wah Tsao | Tiebang Kang | Miguel Angel Esteban | Duanqing Pei | Yi-Xin Zeng
Development of an Optical Gas Leak Sensor for Detecting Ethylene, Dimethyl Ether and Methane

Author(s): Qiulin Tan | Xiangdong Pei | Simin Zhu | Dong Sun | Jun Liu | Chenyang Xue | Ting Liang | Wendong Zhang | Jijun Xiong
Diketopiperazine Derivatives from the Marine-Derived Actinomycete Streptomyces sp. FXJ7.328

Author(s): Pei Wang | Lijun Xi | Peipei Liu | Yi Wang | Wei Wang | Ying Huang | Weiming Zhu
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?