Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Peng Jiang"

ADD TO MY LIST
 
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Interaction of 0.53 μm laser pulse with millimeter-scale plasmas generated with gas-bag target

Author(s): Zheng Jian | Li Zhi-chao | Jiang Xiao-hua | Wang Zhe-bin | Zhao Bin | Hu Guang-yue | Yin Qiang | Wang Feng | Peng Xiao-shi | Zhu Fang-hua | Li San-wei | Yuan Zheng | Liu Yong-gang | Chen Li | Yuan Peng | Guo Liang | Liu Shen-ye | Ding Yong-kun
Magneto-Optical Thin Films for On-Chip Monolithic Integration of Non-Reciprocal Photonic Devices

Author(s): Lei Bi | Juejun Hu | Peng Jiang | Hyun Suk Kim | Dong Hun Kim | Mehmet Cengiz Onbasli | Gerald F. Dionne | Caroline A. Ross
Response of Spectral Reflectances and Vegetation Indices on Varying Juniper Cone Densities

Author(s): Dailiang Peng | Zhangyan Jiang | Alfredo R. Huete | Guillermo E. Ponce-Campos | Uyen Nguyen | Jeffrey C. Luvall
Cryogenic System for PKU-FEL

Author(s): Lianyou Xiong | Nan Peng | Wenhai Lu | Liqiang Liu | Xiaojun Liu | Jing Li | Liya Ma | Bing Dong | Yongcheng Jiang | Jiancheng Tang | Liang Zhang
Rectal gastrointestinal stromal tumors: Imaging features with clinical and pathological correlation

Author(s): Zhao-Xia Jiang | Sheng-Jian Zhang | Wei-Jun Peng | Bao-Hua Yu
Apoptosis-inducing effect of selective sensory or motor nerve injury on skeletal muscle atrophy

Author(s): Lei ZHAO | Dong-lin JIANG | Guang-ming LV | Zhi-qiang YAN | Peng ZHAO | Jun-ming SUN | Cheng-wan LI
Correlation of PTPN11 polymorphism at intron 3 with gastric cancer

Author(s): Li ZHANG | Peng WANG | Hao LIANG | Jing WEN | Jian-ming JIANG | Zhao-shan ZHANG | Sha-li WEI | Chun-jie LIU
The Role of Peritoneal Alternatively Activated Macrophages in the Process of Peritoneal Fibrosis Related to Peritoneal Dialysis

Author(s): Jie Wang | Zong-Pei Jiang | Ning Su | Jin-Jin Fan | Yi-Ping Ruan | Wen-Xing Peng | Ya-Fang Li | Xue-Qing Yu
Exploration of Macro-Micro Biomarkers for Dampness-Heat Syndrome Differentiation in Different Diseases

Author(s): Jianye Dai | Shujun Sun | Jinghua Peng | Huijuan Cao | Ningning Zheng | Junwei Fang | Qianhua Li | Jian Jiang | Yongyu Zhang | Yiyang Hu
Differences in Metabolites of Different Tongue Coatings in Patients with Chronic Hepatitis B

Author(s): Yu Zhao | Xiao-jun Gou | Jian-ye Dai | Jing-hua Peng | Qin Feng | Shu-jun Sun | Hui-juan Cao | Ning-ning Zheng | Jun-wei Fang | Jian Jiang | Shi-bing Su | Ping Liu | Yi-yang Hu | Yong-yu Zhang
Chemistry and Tumor Cell Growth Inhibitory Activity of 11,20-Epoxy-3Z,5(6)E-diene Briaranes from the South China Sea Gorgonian Dichotella gemmacea

Author(s): Cui Li | Mei Jiang | Ming-Ping La | Tie-Jun Li | Hua Tang | Peng Sun | Bao-Shu Liu | Yang-Hua Yi | Zhiyong Liu | Wen Zhang
Increased expression of DLX2 correlates with advanced stage of gastric adenocarcinoma

Author(s): Peng Tang | Hua Huang | Jiang Chang | Gong-Fang Zhao | Ming-Liang Lu | Yan Wang
Effect of all trans-retinoic acid on the proliferation of human pterygium fibroblasts

Author(s): Xi-Feng Peng | Wen -Hao Jiang | Jian Yan | Jiang - Tao Deng | Fang Cheng
Application of next-generation sequencing in clinical oncology to advance personalized treatment of cancer

Author(s): Yan-Fang Guan | Gai-Rui Li | Rong-Jiao Wang | Yu-Ting Yi | Ling Yang | Dan Jiang | Xiao-Ping Zhang | Yin Peng
Carotid angioplasty and stenting for symptomatic carotid kinking combined with stenosis

Author(s): WANG Li-jun | WANG Da-ming | LIU Jia-chun | LU Jun | QI Peng | JIANG Xue-li | PENG Hai-jing
Metabolomic Study of Collagen-Induced Arthritis in Rats and the Interventional Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang, a Traditional Chinese Medicine

Author(s): Rongcai Yue | Ling Zhao | Yaohua Hu | Peng Jiang | Shuping Wang | Li Xiang | Wencong Liu | Lei Shan | Weidong Zhang | Runhui Liu
Metabolomic Strategy for Studying the Intervention and the Synergistic Effects of the Shexiang Baoxin Pill for Treating Myocardial Infarction in Rats

Author(s): Li Xiang | Peng Jiang | Shuping Wang | Yaohua Hu | Xiaojun Liu | Rongcai Yue | Weidong Zhang | Runhui Liu
Hexaaquacobalt(II) 2,2′-[naphthalene-1,8-diylbis(oxy)]diacetate dihydrate

Author(s): Hui Fang Shi | Tao Wu | Peng Gang Jiang | Zhi Hao | Miao Miao Zhang
A comparative study of small RNAs in Toxoplasma gondii of distinct genotypes

Author(s): Wang Jielin | Liu Xiaolei | Jia Boyin | Lu Huijun | Peng Shuai | Piao Xianyu | Hou Nan | Cai Pengfei | Yin Jigang | Jiang Ning | Chen Qijun
Systematically characterizing and prioritizing chemosensitivity related gene based on Gene Ontology and protein interaction network

Author(s): Chen Xin | Jiang Wei | Wang Qianghu | Huang Teng | Wang Peng | Li Yan | Chen Xiaowen | Lv Yingli | Li Xia
Hemicelluloses negatively affect lignocellulose crystallinity for high biomass digestibility under NaOH and H2SO4 pretreatments in Miscanthus

Author(s): Xu Ning | Zhang Wei | Ren Shuangfeng | Liu Fei | Zhao Chunqiao | Liao Haofeng | Xu Zhengdan | Huang Jiangfeng | Li Qing | Tu Yuanyuan | Yu Bin | Wang Yanting | Jiang Jianxiong | Qin Jingping | Peng Liangcai
Unsupervised Multi-Level Non-Negative Matrix Factorization Model: Binary Data Case

Author(s): Qingquan Sun | Peng Wu | Yeqing Wu | Mengcheng Guo | Jiang Lu
Effect of Annealing Temperature on the Mechanical Properties of Bi3.15(Eu0.7Nd0.15)Ti3O12 Ferroelectric Thin Films

Author(s): JIANG Da-Dong, ZHENG Xue-Jun, GONG Yue-Qiu, ZHU-Zhe, PENG Jin-Feng
Biodegradable Conduit Small Gap Tubulization for Peripheral Nerve Mutilation: A Substitute for Traditional Epineurial Neurorrhaphy

Author(s): Peixun Zhang, Na Han, Tianbing Wang, Feng Xue, Yuhui Kou, Yanhua Wang, Xiaofeng Yin, Laijin Lu, Guanglei Tian, Xu Gong, Shanlin Chen, Yu Dang, Jianping Peng, Baoguo Jiang
Curative Effects of Oleanolic Acid on Formed Hypertrophic Scars in the Rabbit Ear Model

Author(s): Hong Zhang | Yan Zhang | Yi-Ping Jiang | Lan-Ke Zhang | Cheng Peng | Kun He | Khalid Rahman | Lu-Ping Qin
Effects of Annealing Temperature on Raman Scattering and Electrical Properties of Te-Doped Nanostructured Black Silicon

Author(s): Yuanjie Su | Ting Zhang | Peng Zhang | Jing Jiang | Zhanfei Xiao | Shibin Li | Zhiming Wu | Yadong Jiang
Assembling optically active and nonactive metamaterials with chiral units

Author(s): Xiang Xiong | Shang-Chi Jiang | Yu-Hui Hu | Jun-Ming Zhao | Yi-Jun Feng | Ru-Wen Peng | Mu Wang
Centralized Management Mechanism for Cell Outage Compensation in LTE Networks

Author(s): Li Wenjing | Yu Peng | Jiang Zhengxin | Li Zifan
The Implications of Cancer Stem Cells for Cancer Therapy

Author(s): Wenjing Jiang | Jianhua Peng | Yue Zhang | William C. S. Cho | Kunlin Jin
Automatic Distributing Schemes of Physical Cell Identity for Self-Organizing Networks

Author(s): Yao Wei | Mugen Peng | Wenbo Wang | Shijun Min | Jia Mo Jiang | Yu Huang
Geometrical Study on FMDV Genome Based on Z-Curve

Author(s): Hua Tang | Xin-Sheng Liu | Yu-Zhen Fang | Li Pan | Zong-Wang Zhang | Peng Zhou | Jian-Liang Lv | Shou-Tian Jiang | Yong-Lu Wang | Yong-Guang Zhang
Synthesis of Li2FeSiO4/C Composite as Cathode Materials for Lithium Ion Battery by Microwave Assisted Solid Reaction Method

Author(s): CAO Yan-Bing, DUAN Jian-Guo, HU Guo-Rong, JIANG Feng, PENG Zhong-Dong, DU Ke
Half-Metallic Properties of Single-Walled Polymeric Manganese Phthalocyanine Nanotubes

Author(s): Hongbin Jiang | Meilin Bai | Peng Wei | Lili Sun | Ziyong Shen | Shimin Hou
9,9-Dibutyl-9H-fluorene-2-carbonitrile

Author(s): Dong-dong Zhao | Peng Jiang | Hong-Jun Zhu
Xiao Han, et al., GHGKHKNK Octapeptide (P-5m) Inhibits Metastasis of HCCLM3 Cell Lines via Regulation of MMP-2 Expression in in Vitro and in Vivo Studies. Molecules, 2012, 17, 1357-1372

Author(s): Xiao Han | Dong-Mei Yan | Xiang-Feng Zhao | Hiroshi Matsuura | Wei-Guang Ding | Peng Li | Shuang Jiang | Bai-Rong Du | Pei-Ge Du | Xun Zhu
Scenario Simulation-Based Assessment of Trip Difficulty for Urban Residents under Rainstorm Waterlogging

Author(s): Peng Chen | Jiquan Zhang | Xinyu Jiang | Xingpeng Liu | Yulong Bao | Yingyue Sun
Research on User Permission Isolation for Multi-Users Service-Oriented Program

Author(s): Li Yu | Jiang Wei | Lin Li | Zhan Jing | Liang Peng | Yingxu Lai | Shupo Bu
A Video Denoising Method with 3D Surfacelet Transform Based on Block matching and Grouping

Author(s): Peng Geng | He Jiang | Zhigang Zhang | Xiang Zheng
A Fuzzy Vault Scheme for Ordered Biometrics

Author(s): Lifang Wu | Peng Xiao | Songlong Yuan | Siyuan Jiang | Chang Wen Chen
Association of NOD1 and NOD2 genes polymorphisms with Helicobacter pylori related gastric cancer in a Chinese population

Author(s): Peng Wang | Li Zhang | Jian-Ming Jiang | Dan Ma | Hao-Xia Tao | Sheng-Ling Yuan | Yan-Chun Wang | Ling-Chun Wang | Hao Liang | Zhao-Shan Zhang | Chun-Jie Liu
Preparation of Antibacterial Color-Coated Steel Sheets

Author(s): Guoliang Li | Bing Peng | Liyuan Chai | Si Wan | Lei Jiang
Fabrication and Characterization of Er3+:Yb3+ Co―doped Phosphosilicate Fibers

Author(s): ZHANG Ze-Xue, JIANG Zuo-Wen, PENG Jing-Gang, DAI Neng-Li, LI Hai-Qing, YANG L¨¹-Yun, LI Jin-Yan
Study on the electronic structure and the optical performance of YB6 by the first-principles calculations

Author(s): Lihua Xiao | Yuchang Su | Hongyang Chen | Min Jiang | Sainan Liu | Zexing Hu | Ruifeng Liu | Ping Peng | Yuanlong Mu | Diya Zhu
Rapid and Sensitive LC-MS/MS Method for the Determination of Metoprolol in Beagle Dog Plasma with a Simple Protein Precipitation Treatment and Its Pharmacokinetic Applications

Author(s): Sha Li | Xingli Wang | Kelong Peng | Zhiguo Ma | Xiaoqi Zhang | Shaolian Fu | Xiaofei Li | Linlin Li | Aihua Hong | Jie Jiang
Research on User Permission Isolation for Multi-Users Service-Oriented Program

Author(s): Liang Peng | Yingxu Lai | Shupo Bu | Zhan Jing | Li Yu | Jiang Wei | Lin Li
Research on User Permission Isolation for Multi-Users Service-Oriented Program

Author(s): Liang Peng | Yingxu Lai | Shupo Bu | Zhan Jing | Li Yu | Jiang Wei | Lin Li
Double-Layer Low-Density Parity-Check Codes over Multiple-Input Multiple-Output Channels

Author(s): Yun Mao | Ying Guo | Jun Peng | Xueqin Jiang | Moon Ho Lee
1,5-Bis[(2-methoxyethoxy)methyl]-1,5-naphthyridine-4,8(1H,5H)-dione

Author(s): Kunyan Wang | Chen Chen | Peng Jiang | Lu Shi | Hong-Jun Zhu
GHGKHKNK Octapeptide (P-5m) Inhibits Metastasis of HCCLM3 Cell Lines via Regulation of MMP-2 Expression in in Vitro and in Vivo Studies

Author(s): Xiao Han | Dong-Mei Yan | Xiang-Feng Zhao | Matsuura Hiroshi | Wei-Guang Ding | Peng Li | Shuang Jiang | Bai-Rong Du | Pei-Ge Du | Xun Zhu
2-(2-Nitroanilino)benzoic acid

Author(s): Xiao-Lin Zhu | Lu Shi | Peng Jiang | Tian-Hao Zhu | Hong-Jun Zhu
Identification of Hepatocystis species in a macaque monkey in northern Myanmar

Author(s): Chang Q | Sun X | Wang J | Yin J | Song J | Peng S | Lu H | Zhou H | Jiang N | Chen Q
Nested analysis of passeriform bird assemblages in the Thousand Island Lake region

Author(s): Jingcheng Zhang | Yanping Wang | Pingping Jiang | Peng Li | Mingjian Yu | Ping Ding
Identification of H-2d Restricted T Cell Epitope of Foot-and-mouth Disease Virus Structural Protein VP1

Author(s): Liu Xin-Sheng | Wang Yong-Lu | Zhang Yong-Guang | Fang Yu-Zhen | Pan Li | Lu Jian-Liang | Zhou Peng | Zhang Zhong-Wang | Jiang Shou-Tian
Fast Macroblock Mode Selection Algorithm for Multiview Video Coding

Author(s): Peng Zongju | Jiang Gangyi | Yu Mei | Dai Qionghai
Paris chinensis dioscin induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in human gastric cancer SGC-7901 cells

Author(s): Lin-Lin Gao | Fu-Rong Li | Peng Jiao | Ming-Feng Yang | Xiao-Jun Zhou | Yan-Hong Si | Wen-Jian Jiang | Ting-Ting Zheng
Changing Trend of T lymphocytes in Mouse Spleen after Japanese Encephalitis Virus Infection

Author(s): Yan-fang Sun§, Chang-qin Gu§, Rong Jiang , Jing Ye, Yong-mao Li, Hua-zhen Liu , Hui Song and Ke-mei Peng*
Effective Training Data Improved Ensemble Approaches for Urinalysis Model

Author(s): Ping Wu | Min Zhu | Peng Pu | Tang Jiang
A Fast Multi-reference Frame Selection Algorithm for Multiview Video Coding

Author(s): Yuehou Si | Mei Yu | Zongju Peng | Gangyi Jiang
A New Method to Determine BPA in Evidence Theory

Author(s): Wen Jiang | Yong Deng | JinYe Peng
Differential gene expression in Schistosoma japonicum schistosomula from Wistar rats and BALB/c mice

Author(s): Peng Jinbiao | Han Hongxiao | Gobert Geoffrey | Hong Yang | Jiang Weibin | Wang Xinzhi | Fu Zhiqiang | Liu Jinming | Shi Yaojun | Lin Jiaojiao
Circulating and Tumor-Infiltrating Foxp3+ Regulatory T Cell Subset in Chinese Patients with Extranodal NK/T Cell Lymphoma

Author(s): Rou-Jun Peng, Zhou-Feng Huang, Yi-Lan Zhang, Zhong-Yu Yuan, Yi Xia, Wen-Qi Jiang, Yi-Xin Zeng, Jiang Li
On the phylogeny of Mustelidae subfamilies: analysis of seventeen nuclear non-coding loci and mitochondrial complete genomes

Author(s): Yu Li | Peng Dan | Liu Jiang | Luan Pengtao | Liang Lu | Lee Hang | Lee Muyeong | Ryder Oliver | Zhang Yaping
Synthesis and Magnetic Properties of Maghemite (γ-Fe2O3) Short-Nanotubes

Author(s): Wu W | Xiao XH | Zhang SF | Peng TC | Zhou J | Ren F | Jiang CZ
Bioactivities of berberine metabolites after transformation through CYP450 isoenzymes

Author(s): Li Yi | Ren Gang | Wang Yan-Xiang | Kong Wei-Jia | Yang Peng | Wang Yue-Ming | Li Ying-Hong | Yi Hong | Li Zhuo-Rong | Song Dan-Qing | Jiang Jian-Dong
The comparison of grey-scale ultrasonic and clinical features of hepatoblastoma and hepatocellular carcinoma in children: a retrospective study for ten years

Author(s): Zhuang Hua | Peng Yu-lan | Chen Tian-wu | Jiang Yong | Luo Yan | Zhang Qiong | Yang Zhi-gang
Facile Fabrication of Ultrafine Hollow Silica and Magnetic Hollow Silica Nanoparticles by a Dual-Templating Approach

Author(s): Wu Wei | Xiao Xiangheng | Zhang Shaofeng | Fan Lixia | Peng Tangchao | Ren Feng | Jiang Changzhong
Antitumor activity of mixed heat shock protein/peptide vaccine and cyclophosphamide plus interleukin-12 in mice sarcoma

Author(s): Guo Quan-Yi | Yuan Mei | Peng Jiang | Cui Xue-Mei | Song Ge | Sui Xiang | Lu Shi-Bi
TP53 Arg72Pro polymorphism is associated with esophageal cancer risk: A meta-analysis

Author(s): De-Ke Jiang, Lei Yao, Wen-Zhang Wang, Bo Peng, Wei-Hua Ren, Xian-Mei Yang, Long Yu
Tumor suppress genes screening analysis on 4q in sporadic colorectal carcinoma

Author(s): Li-Xin Jiang, Jie Xu, Zhao-Wen Wang, Da-Peng Li, Zhi-Hai Peng, Jian-Jun Gao, Lin He, Hai-Tao Zheng
Effect of b value on monitoring therapeutic response by diffusion-weighted imaging

Author(s): Zhao-Xia Jiang, Wei-Jun Peng, Wen-Tao Li, Feng Tang, Shi-Yuan Liu, Xu-Dong Qu, Jian-Hua Wang, Hong-Feng Lu
Methylation of PTCH1a gene in a subset of gastric cancers

Author(s): Peng Du, Hai-Rong Ye, Jun Gao, Wei Chen, Zhong-Chuan Wang, Hong-Hua Jiang, Ji Xu, Ji-We Zhang, Jian-Cheng Zhang, Long Cui
Are there tumor suppressor genes on chromosome 4p in sporadic colorectal carcinoma?

Author(s): Hai-Tao Zheng, Li-Xin Jiang, Zhong-Chuan Lv, Da-Peng Li, Chong-Zhi Zhou, Jian-Jun Gao, Lin He, Zhi-Hai Peng
A large congenital and solitary intrahepatic arterioportal fistula in an old woman

Author(s): Zhen-Ya Lu, Jian-Yang Ao, Tian-An Jiang, Zhi-Yi Peng, Zhan-Kun Wang
4-(1-Ethyl-1H-1,3-benzimidazol-2-yl)-N,N-diphenylaniline monohydrate

Author(s): Tao Wu | Kai Wang | Peng Jiang | Hong-Jun Zhu
Discrete Element Method (DEM) Simulation and Investigation of SiC on Pre-stressed Machining

Author(s): JIANG Sheng-Qiang, TAN Yuan-Qiang, NIE Shi-Jun, PENG Rui-Tao, YANG Dong-Min, LI Guo-Yong
Expressions and clinical significances of CD133 protein and CD133 mRNA in primary lesion of gastric adenocacinoma

Author(s): Yu Ji-wei | Zhang Peng | Wu Ju-gang | Wu Sheng-hua | Li Xiao-qiang | Wang Shi-ting | Lu Rui-qi | Ni Xiao-chun | Jiang Bo-jian
8-[2-(1H-indol-3-yl)vinyl]-10,10-dimethyl-10H-pyrido[1,2-a] indolium Perchlorate

Author(s): Peng Cao | Lin Jiang | Xue-Bin Zhang | Shang-Zheng Ge

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions