Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ping Li"

ADD TO MY LIST
 
Molecular Characterization of Major Structural Protein Genes of Avian Coronavirus Infectious Bronchitis Virus Isolates in Southern China

Author(s): Mei-Lan Mo | Meng Li | Bai-Cheng Huang | Wen-Sheng Fan | Ping Wei | Tian-Chao Wei | Qiu-Ying Cheng | Zheng-Ji Wei | Ya-Hui Lang
Synthesis and Biological Evaluation of RGD-Conjugated MEK1/2 Kinase Inhibitors for Integrin-Targeted Cancer Therapy

Author(s): Xiaoxiao Li | Jianjun Hou | Chao Wang | Xinjie Liu | Hongyan He | Ping Xu | Zhenjun Yang | Zili Chen | Yun Wu | Lihe Zhang
CD133 Staining Detects Acute Kidney Injury and Differentiates Clear Cell Papillary Renal Cell Carcinoma from Other Renal Tumors

Author(s): John D. Schwartz | Francis Dumler | Jason M. Hafron | George D. Wilson | Stacy C. Wolforth | Michele T. Rooney | Wei Li | Ping L. Zhang
Genistein Enhances the Radiosensitivity of Breast Cancer Cells via G2/M Cell Cycle Arrest and Apoptosis

Author(s): Xiongxiong Liu | Chao Sun | Xiaodong Jin | Ping Li | Fei Ye | Ting Zhao | Li Gong | Qiang Li
Physiological Effects of l-Theanine on Drosophila melanogaster

Author(s): Hui Yang | Wenzhe Li | Huiyi Yu | Ruiqi Yuan | Yang Yang | Kingston Pung | Ping Li | Lei Xue
Chemical Analysis and Antioxidant Activity in vitro of Polysaccharides Extracted from Lower Grade Green Tea

Author(s): Ping Chen | Yongjun Zhang | Liyun Zhu | Hui Jin | Gaofan Zhang | Dongyang Su | Jia Li
Adsorption Characteristics of Copper (II) onto Ferrocene Modified Resin

Author(s): Qian Wang | Senlin Tian | Zongliang He | Jiaqi Li | Ping Ning
Full robot-assisted gastrectomy with intracorporeal robot-sewn anastomosis produces satisfying outcomes

Author(s): Xin-Xin Liu | Zhi-Wei Jiang | Ping Chen | Yan Zhao | Hua-Feng Pan | Jie-Shou Li
Evaluation of Red Blood Cell Distribution Width in Patients with Cardiac Syndrome X

Author(s): Ping Qing | Song-Hui Luo | Yuan-Lin Guo | Jun Liu | Rui-Xia Xu | Cheng-Gang Zhu | Yan-Jun Jia | Feng-Lian Ma | Na-Qiong Wu | Li-Xin Jiang | Jian-Jun Li
Natural Antioxidant-Isoliquiritigenin Ameliorates Contractile Dysfunction of Hypoxic Cardiomyocytes via AMPK Signaling Pathway

Author(s): Xiaoyu Zhang | Ping Zhu | Xiuying Zhang | Yina Ma | Wenguang Li | Ji-Mei Chen | Hui-Ming Guo | Richard Bucala | Jian Zhuang | Ji Li
Upregulated MicroRNA-155 Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Fibroblast-Like Synoviocytes in Rheumatoid Arthritis

Author(s): Li Long | Ping Yu | Yanying Liu | Shiyao Wang | Ru Li | Jinxia Shi | Xiaoping Zhang | Yanmei Li | Xiaolin Sun | Bin Zhou | Liufu Cui | Zhanguo Li
Minimal Scheme for Optically Compensated Interferometric Fiber-optic Gyroscopes

Author(s): Zinan Wang | Dayu Zhao | Yi Yang | Chenglong Liu | Ping Lu | Meng Zhang | Chao Peng | Zhenrong Zhang | Zhengbin Li
Influence of Fe3O4 Nanoparticles on the Preparation of Aligned PLGA Electrospun Fibers Induced by Magnetic Field

Author(s): Ping Li | Chengguo Liu | Yanhui Song | Xufeng Niu | Haifeng Liu | Yubo Fan
Microstructure and 355 nm Laser-Induced Damage Characteristics of Al2O3 Films Irradiated with Oxygen Plasma under Different Energy

Author(s): Dongping Zhang | Yan Li | Jingting Luo | Zhuanghao Zheng | Guangxing Liang | Xingmin Cai | Fan Ye | Ping Fan | Jianjun Huang
Effects of Climate Change on Vegetation in Desert Steppe Inner Mongolia

Author(s): Shan Dan | Hejing Li | Liuyan Ping | Xing’en De
Landslide Investigation with Remote Sensing and Sensor Network: From Susceptibility Mapping and Scaled-down Simulation towards in situ Sensor Network Design

Author(s): Gang Qiao | Ping Lu | Marco Scaioni | Shuying Xu | Xiaohua Tong | Tiantian Feng | Hangbin Wu | Wen Chen | Yixiang Tian | Weian Wang | Rongxing Li
Identification Method of Human Movement Intention based on the Fusion Feature of EEG and EMG

Author(s): Ping Xie | Xiaoling Chen | Peipei Ma | Xiaoli Li | Yuping Su
Determinants of Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity in Chinese Patients with Rheumatoid Arthritis

Author(s): Ping Li | Cheng-xun Han | Cui-li Ma | Jia-long Guo | Bo Liu | Juan Du | Li-qi Bi
A New Joint Antenna Selection Algorithm Based on Capacity

Author(s): Li Yuan | Liu Ping | Li Jianlan
Impact of postoperative complications on long-term survival after radical resection for gastric cancer

Author(s): Qing-Guo Li | Ping Li | Dong Tang | Jie Chen | Dao-Rong Wang
Safety and efficacy of single-incision laparoscopic surgery for appendectomies: A meta-analysis

Author(s): Ping Li | Zong-Hui Chen | Qing-Guo Li | Tang Qiao | You-Yong Tian | Dao-Rong Wang
Robust H∞ Output Feedback Control for Dynamic Network Systems

Author(s): Ping Sun | Liyu Tao | Shujiang Li
Mass Transfer and Reaction Kinetics of PH3 Absorption with Pd(Ⅱ)-Cu(Ⅱ) in Double-Stirred Cell

Author(s): Guangfei Qu | Yixing Ma | Junyan Li | Yilu Lin | Ping Ning
External Biomedical Device Relaying BSN Scheme

Author(s): Xidong Zhang | Guixia Kang | Ping Zhang | Heng Zhang | Xiangyi Li
A new Graph To Represent Complex Plan Resolution Domain

Author(s): Ping LIU | HaiFeng YU | BoYi XU | Jin LI | Qi JIN | Hong TANG
The EHTA for two shallow water wave equations

Author(s): Ping He | Defei Zhang | Wei Li
Markerless Kinect-Based Hand Tracking for Robot Teleoperation

Author(s): Guanglong Du | Ping Zhang | Jianhua Mai | Zeling Li
Effects of rosuvastatin on expression of angiotensin-converting enzyme 2 after vascular balloon injury in rats

Author(s): Yong-Hong Li | Qi-Xin Wang | Jing-Wei Zhou | Xian-Ming Chu | Yu-Lin Man | Ping Liu | Bei-Bei Ren | Ting-Ru Sun | Yi An
Natural Characteristics Research of MW Wind Turbine Tower

Author(s): Ping ZHAO | Yu-guo LIANG | Yong-sheng WANG | Xiao-guang Li | Xing-mei LV
Activity of Laccase Immobilized on TiO2-Montmorillonite Complexes

Author(s): Qingqing Wang | Lin Peng | Guohui Li | Ping Zhang | Dawei Li | Fenglin Huang | Qufu Wei
Influence of the Process Parameters on the Formation of CaSO4·0.5H2O Whiskers

Author(s): Kangbi Luo | Huping Li | Chunmei Li | Ping Ning
The Investigation on the Microstructure and Electrical Properties of p-type ZnO∶In-N Films

Author(s): ZHAO Yong-hong | KONG Chun-yang | QIN Guo-ping | LI Wan-jun | RUAN Hai-bo | MENG Xiang-dan | BIAN Ping | XU Qing | ZHANG Ping
Effects of Cd Doping on Optical and Electrical Properties of ZnO∶In Films

Author(s): MENG Xiang-dan | KONG Chun-yang | LI Wan-jun | QIN Guo-ping | RUAN Hai-bo | ZHAO Yong-hong | BIAN Ping
Effects of Moxa Smoke on Monoamine Neurotransmitters in SAMP8 Mice

Author(s): Huanfang Xu | Baixiao Zhao | Yingxue Cui | Min Yee Lim | Ping Liu | Li Han | Hongzhu Guo | Lixing Lao
MAPK Signal Transduction Pathway Regulation: A Novel Mechanism of Rat HSC-T6 Cell Apoptosis Induced by FUZHENGHUAYU Tablet

Author(s): Qi Wang | Hongbo Du | Min Li | Yue Li | Shunai Liu | Ping Gao | Xiaoli Zhang | Jun Cheng
Clinical and pathological features of pyogenic liver abscess in patients with diabetes mellitus

Author(s): An-lai JI | Hong-wei SUN | Cheng-lin LI | Ping WANG | Li-yan ZHOU | Yu-zhong DUAN | Min JI | Jin-lian ZHOU | Yan CUI
Expression changes in UCH-L1 protein in diabetic nephropathy model

Author(s): Zhi-guo LI | Hao-jun ZHANG | Liang JIAO | Hong-pan WANG | Fang YANG | Hong SHEN | Ping LI
Analysis of the efficiency of FibroScan combined with serologic markers for diagnosing liver fibrosis

Author(s): Dong JI | Qing SHAO | Ping HAN | Jian ZHANG | Xiao-xia NIU | Bing LI | Fan LI | Guo-feng CHEN
Effect of the degree of liver inflammation on FibroScan detection

Author(s): Fan LI | Tao YAN | Dong JI | Jian ZHANG | Bing LI | Ping HAN | Qing SHAO | Guo-feng CHEN
Predictive value of FibroScan on liver ascites cause by cirrhosis

Author(s): Ping HAN | Dong JI | Jian ZHANG | Fan LI | Bing LI | Qing SHAO | Guo-feng CHEN
Combined radiotherapy and chemotherapy for pediatric medulloblastoma: a clinical study of 33 cases

Author(s): Wei ZHENG | Qing NIE | Jing-bo KANG | Ping YANG | Li-ping ZHANG | Fang-ming LI
Clinical analysis of biliary stent placement combined with gamma-knife for the treatment of complex hilar cholangiocarcinoma

Author(s): Zhi-qiang FENG | Hong-yi ZHANG | Hong-qi LI | Mei XIAO | Ting-yi XIA | Ping LI | Long-song PIAO | Yang LIU | Hong-yi ZHANG
Evaluation on lipid detection of CardioChek PA blood analyzer and its application in lipid screening in high-risk stroke group

Author(s): YANG Ping | SU Li-na | ZHU Yu | ZHANG Ling | LÜ Li-xia | HAN Yuan | XIN Ying | ZHANG Li | ZHANG Biao | WANG Jin-huan
Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te

Author(s): Azat Sulaev | Peng Ren | Bin Xia | Qing Hua Lin | Ting Yu | Caiyu Qiu | Shuang-Yuan Zhang | Ming-Yong Han | Zhi Peng Li | Wei Guang Zhu | Qingyu Wu | Yuan Ping Feng | Lei Shen | Shun-Qing Shen | Lan Wang
Clinical effects of preemptive analgesia using three different analgesics in strabismus surgery

Author(s): Chun - Jian Li | Hui Yu | Ping Chen | Hua - Qing Gong
Epidemic Oscillations in a Meta-Population Model

Author(s): Dong Hu | Zhicheng Lei | Ping Li
Research on Lightweight Information Security System of the Internet of Things

Author(s): Ying Li | Li Ping Du | JianWei Guo | Xin Zhao
Fabrication of Magnetic-Antimicrobial-Fluorescent Multifunctional Hybrid Microspheres and Their Properties

Author(s): Ling-Han Xiao | Tao Wang | Tian-Yi Zhao | Xin Zheng | Li-Ying Sun | Ping Li | Feng-Qi Liu | Ge Gao | Alideertu Dong
The potential mechanism of recombinant human erythropoietin treatment in vivo promoting the cognitive function recovery after traumatic brain injury in mice

Author(s): CHEN Tong-heng | ZHOU Zi-wei | LI Sheng-jie | TIAN Ye | YANG Guo-wei | WANG Shi-zhao | WEI Ming | LEI Ping | ZHANG Jian-ning
MiR-590-5P Inhibits Growth of HepG2 Cells via Decrease of S100A10 Expression and Inhibition of the Wnt Pathway

Author(s): Xiangxiang Shan | Yufeng Miao | Rengen Fan | Haixin Qian | Ping Chen | Hongqi Liu | Xiaomei Yan | Jianping Li | Fen Zhou
Duct-to-duct biliary reconstruction after radical resection of Bismuth IIIa hilar cholangiocarcinoma

Author(s): Wen-Guang Wu | Jun Gu | Ping Dong | Jian-Hua Lu | Mao-Lan Li | Xiang-Song Wu | Jia-Hua Yang | Lin Zhang | Qi-Chen Ding | Hao Weng | Qian Ding | Ying-Bin Liu
Hepatitis B virus induces expression of cholesterol metabolism-related genes via TLR2 in HepG2 cells

Author(s): Ying-Ju Li | Ping Zhu | Yu Liang | Wei-Guo Yin | Jian-Hua Xiao
α-Glucosidase Inhibitory Effect and Simultaneous Quantification of Three Major Flavonoid Glycosides in Microctis folium

Author(s): Yan-Gan Chen | Ping Li | Peng Li | Ru Yan | Xiao-Qi Zhang | Ying Wang | Xian-Tao Zhang | Wen-Cai Ye | Qing-Wen Zhang
Magnetic-Fe/Fe3O4-nanoparticle-bound SN38 as carboxylesterase-cleavable prodrug for the delivery to tumors within monocytes/macrophages

Author(s): Hongwang Wang | Tej B. Shrestha | Matthew T. Basel | Raj K. Dani | Gwi-Moon Seo | Sivasai Balivada | Marla M. Pyle | Heidy Prock | Olga B. Koper | Prem S. Thapa | David Moore | Ping Li | Viktor Chikan | Deryl L. Troyer | Stefan H. Bossmann
Implantable defibrillator lead extraction with optimized standard extraction techniques

Author(s): Xian-Ming Chu | Xue-Bin Li | Ping Zhang | Yi An | Jiang-Bo Duan | Long Wang | Ding Li | Bing Li | Ji-Hong Guo
Cardiovascular Protective Effects of Adjunctive Alternative Medicine (Salvia miltiorrhiza and Pueraria lobata) in High-Risk Hypertension

Author(s): K. S. Woo | Thomas W. C. Yip | Ping Chook | S. K. Kwong | C. C. Szeto | June K. Y. Li | Alex W. Y. Yu | William K. F. Cheng | Thomas Y. K. Chan | K. P. Fung | P. C. Leung
A Simple Generation Technique of Complex Geotechnical Computational Model

Author(s): Hang Lin | Taoying Liu | Jiangteng Li | Ping Cao
Saikosaponin a Enhances Transient Inactivating Potassium Current in Rat Hippocampal CA1 Neurons

Author(s): Wei Xie | Yun Hong Yu | Yong Ping Du | Yun Yan Zhao | Chang Zheng Li | Lin Yu | Jian Hong Duan | Jun Ling Xing
The incidences and mortalities of major cancers in China, 2009

Author(s): Wanqing Chen | Rongshou Zheng | Siwei Zhang | Ping Zhao | Guanglin Li | Lingyou Wu | Jie He
Hydrolysable Tannins and Related Compound having Cytotoxic Activity of Geranium Wilfordii Maxim

Author(s): Ping Li | Luosha Zhao | Youyou Du | Yinman Feng | Yanhong Li
Immunoglobulin genes and diversity: what we have learned from domestic animals

Author(s): Sun Yi | Liu Zhancai | Ren Liming | Wei Zhiguo | Wang Ping | Li Ning | Zhao Yaofeng
Ku80 is highly expressed in lung adenocarcinoma and promotes cisplatin resistance

Author(s): Ma Qingshan | Li Ping | Xu Minyu | Yin Jinzhi | Su Zhenzhong | Li Wei | Zhang Jie
Adenovirus-mediated delivery of CALR and MAGE-A3 inhibits invasion and angiogenesis of glioblastoma cell line U87

Author(s): Liu Xin-Li | Zhao Dan | Sun Da-Peng | Wang Yang | Li Yan | Qiu Feng-Qi | Ma Ping
Anti-tumor effect of adenovirus-mediated gene transfer of pigment epithelium-derived factor on mouse B16-F10 melanoma

Author(s): Yang Li-Ping | Cheng Ping | Peng Xing-Chen | Shi Hua-Shan | He Wei-Hong | Cui Feng-Yu | Luo Shun-Tao | Wei Yu-Quan | Yang Li
Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in dairy cattle in southern China

Author(s): Zhou Dong-Hui | Zhao Fu-Rong | Lu Ping | Xia Hui-Yan | Xu Min-Jun | Yuan Li-Guo | Yan Chao | Huang Si-Yang | Li Shou-Jun | Zhu Xing-Quan
Investigation of Antibody-Dependent Enhancement (ADE) of SARS coronavirus infection and its role in pathogenesis of SARS

Author(s): Yip Ming S | Cheung Chung Y | Li Ping H | Bruzzone Roberto | Peiris JS | Jaume Martial
High Frequency Characteristic Of Rogowski Coil

Author(s): Ping Li | Tao Liang | Yangchun Cheng | Liang Zhao
New SNPs of the Duck LPL Gene are Associated with Body Weight, Fatness and Carcass Traits

Author(s): Yongping Yang | Ping Gong | Shijun Li | Xiuli Peng | Yanping Feng | Yanzhang Gong
Hematology and Serum Chemistry Values in Adult Minks in Hebei Province, China

Author(s): Ping Rui | Zengjun Ma | Xiangzhai Zhang | Peiguo Li | Guangping Gao | Zongze Yang | Jinhui Zhang
Busulfan Influence the Survival Rate of Chicken Embryos and the Morphology of Gonads

Author(s): Yang Yu | Gong Ping | Feng Yanping | Yang Yongping | Li Shijun | Peng Xiuli | Gong Yanzhang
Fatty Acid and Transcriptome Profiling of Longissimus Dorsi Muscles between Pig Breeds Differing in Meat Quality

Author(s): Kaifan Yu, Gang Shu, Fangfang yuan, Xiaotong Zhu, Ping Gao, Songbo Wang, Lina Wang, Qianyun Xi, Shouquan Zhang, Yongliang Zhang, Yan Li, Tongshan Wu, Li Yuan, Qingyan Jiang
Synthesis, Crystal Structure, Vibration Spectral, and DFT Studies of 4-Aminoantipyrine and Its Derivatives

Author(s): Yi Li | Yuanyuan Liu | Haowei Wang | Xiaohui Xiong | Ping Wei | Fangshi Li
Green tea for the prevention of cancer: evidence of field epidemiology

Author(s): Min Zhang | Lin Li, Ping Liu | C. D’Arcy J. Holman
Identification of Antixenosis and Antibiosis in Two Newly Explored Brown Planthopper-resistance Rice Lines

Author(s): Yong-fu Qiu | Ling Cheng | Ping Zhou | Fang Liu | Rong-bai Li
Association with AflR in Endosomes Reveals New Functions for AflJ in Aflatoxin Biosynthesis

Author(s): Kenneth C. Ehrlich | Brian M. Mack | Qijian Wei | Ping Li | Ludmila V. Roze | Frank Dazzo | Jeffrey W. Cary | Deepak Bhatnagar | John E. Linz
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program