Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Piotr Gałecki"

ADD TO MY LIST
 
Zaburzenia funkcji poznawczych po usunięciu oponiaka rynienki węchowej – opis przypadku

Author(s): Monika Talarowska | Krzysztof Zboralski | Dominika Berent | Piotr Gałecki
Grypa i infekcje grypopochodne a funkcje poznawcze

Author(s): Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Marian Macander | Piotr Gałecki
Czy na pewno zespół Aspergera? – opis przypadku

Author(s): Agata Orzechowska | Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Krzysztof Zboralski | Joanna Mossakowska-Wójcik | Piotr Gałecki
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil